Въпреки че при кочовете не настъпват големи промени във физиологичното състояние за едногодишен период, отглеждането им не е никак лесно. Практиката показва, че много малко стопанства запазват кочовете си така, че те да бъдат готови за случайната кампания или кочовете целогодишно трябва да са в разплодна кондиция. Ако се допуснат лошо хранене и гледане с обяснението, че преди случайната кампания кочовете ще се подхранят по-добре, трябва да се знае, че възстановяването им е много трудно. Голяма част от животните отпадат до следващата година. Време е да се отхвърли мисленето, че кочовете и младите женски и мъжки животни за разплод са ялова стока, както смятат някои стопани.
Според една зоотехническа мисъл кочът е половината стадо. Тя е вярна, защото от един коч годишно могат да се получат стотици агнета, а от една овца едно, най-много две агнета.
Освен това кочовете са продуктивни животни. В зависимост от породата от тях може да се получи 12-15 кг. вълна. Рекордът от мериносов коч от асканийска порода е 30,6 кг. вълна. Количеството чиста вълна може да надхвърли 10-12 кг. За да се получат такива резултати обаче, животните трябва да се хранят на воля.
Кочовете са сравнително нисък процент в стадата, дори и при използване на естествено осеменяване. Ето защо при най-тежки ситуации в едно стопанство за тях винаги може да се намери фураж. При прилагане на изкуственото осеменяване има две категории кочове - пробници и пепиниери. Обикновено когато кочовете са повече от 80-100 трябва да се отглеждат отделно. В една група се отглеждат кочовете пробници, с които се се откриват размърляните овце, а във втората кочовете пепиниери.
Тъй като от пробниците се получават до 25% от агнетата, те също трябва да бъдат от добър произход и да се отглеждат правилно.
Следователно, независимо дали ще се използва естествено или изкуствено осеменяване, кочовете трябва да се отглеждат с големи грижи през цялата година, макар че се използват само45-50 дни годишно.
В някои страни се отглеждат още една група мъжки животни - така наречените овни. Те са скопени още като шилета мъжки животни, от които се получават голямо количество качествена вълна. Техният процент може да достигне 30% от броя на животните. Те са подходящи обаче за страни с целогодишна паша. У нас тази категория животни не е ефективна.
Кочовете се отглеждат в специални племенни стопанства, където има традиции в развъждането им. Преценяването или отбирането им за разплодници се прави от селекционери, които се съобразяват, както с произхода на всяко животно, така и с неговите индивидуални качества. Цената на такъв коч е доста висока и за това за него трябва да се полагат изключителни грижи. Някъде предпочитат да си оставят за разплод от своите мъжки агнета, за да им излезе по-евтино. Това обаче е погрешна сметка. Там където не се водят контроли, животните не са контролирани и няма данни за произхода им. Те много бързо ще стигнат до родствено съешаване. Освен това стопанства и фермери, които нямат традиции в отглеждането на мъжки животни и условия за това, получават дребни, недоразвити и в много случаи изостанали в развитието си животни, които в никакъв случай не могат да станат подобрители в стадото. Затова най-добре е, колкото и скъпо да струват, ако един стопанин иска стадото му да бъде високо продуктивно, а продукцията му конкурентоспособна, наред с доброто хранене, основно внимание трябва да се обръща на избора на овце за разплод и на закупуването на качествени кочове.
Кочовете трябва винаги да се отглеждат отделно в самостоятелна група и да се хранят почти на воля.
Помещенията за кочовете се изграждат отделно от помещенията за овцете майки или се преграждат плътно, без опасност да се смесват двете групи. Те трябва да бъдат просторни, чисти и светли, с оптимална температура 12-15 градуса, като на едно животно се предоставя до 2-2,5 кв. м. площ. За да не се блъскат при храненето, особено през зимата, животните се разпределят в групи по 15-20. За да се осигури достатъчно движение през зимата, дворчетата пред помещенията - южната стена, се оразмеряват така че на един коч се оставя два пъти повече площ, отколкото в помещението. През пролетта и лятото, когато не са в размножителен период, кочовете се пускат на паша, но не на големи разстояния. Добре е на пасището да има навес, където животните да пладнуват и да има вода на близо. В много горещи дни животните се пасат сутрин и вечер.
След приключване на осеменяването в стадото се оставят два или три коча, а останалите се отделят в стадо и се хранят пълноценно.