Производство на круши - особености

Производство на круши - особености

Сортовете на крушата се присаждат както на семенни, така и на вегетативни подложки. Семенните подложки се получават от семена на горска круша и по-рядко на някои културни крушови сортове.

Подходящи райони за отглеждане на киви в България

Подходящи райони за отглеждане на киви в България

Освен районите, в които се отглежда  киви сега и където агротехническите условия са подходящи за вегетационното му развитие и презимуване, несъмнено в страната има и други райони и микрорайони с подходящи условия.

Резитба на овощните дървета - сложно и отговорно мероприятие

Резитба на овощните дървета - сложно и отговорно мероприятие

Положителните резултати от правилно проведената, както и отрицателните резултати от неправилно извършената резитба на овошките се проявяват бързо, още в същата година, и имат последействие две или три години.

Размножаване и отглеждане на лимона

Размножаване и отглеждане на лимона

Лимоните се размножават вегетативно и семенно. Семенно размножаваните лимони са по-дълготрайни, по-лесно се приспособяват към условията на отглеждане, обаче встъпват късно в плододаване.

Мостово присаждане на овощни дървета

Мостово присаждане на овощни дървета

Мостовото присаждане се прави и когато има нова или незараснала рана върху широка част от кората.

Средства, премахващи условията за развитие на вредители по овошките

Средства, премахващи условията за развитие на вредители по овошките

Гъсто засадените овощни растения, освен че си пречат едно на друго в развитието си, не позволяват правилното провеждане на борбата с болестите и неприятелите, които при тях намират много добри условия за развитие.

Засаждане на киви

Засаждане на киви

При избора на растение за засаждане трябва да се знаят някои специфични особености: корените трябва да са разположени в кръг и с множество разклонения.

Варосване на овощните дървета

Варосване на овощните дървета

Има агротехнически мероприятия, които необосновано се оставят на заден план. Едно от тях е варосването на стволовете и на дебелите клони на овощните дървета.

Лимон - пряката слънчева светлина смущава неговото развитие

Лимон - пряката слънчева светлина смущава неговото развитие

Лимонът расте през цялата година. При стайни условия той има 3-4 растежни периода - от февруари до октомври - и цъфти два пъти - февруари-март и октомври-ноември.

Беритба на сливи - предназначените за сушене се берат напълно узрели

Беритба на сливи - предназначените за сушене се берат напълно узрели

При сливите лесно се установява беритбената зрялост по изменението на окраската, по омекването на месото и достигането на консумативна зрялост.

Годишен цикъл в развитието на овощните култури

Годишен цикъл в развитието на овощните култури

Отглежданите листопадни овощни култури проявяват определена периодичност в своето развитие, тясно свързана със смяната на годишните времена.

Резитба за плододаване на праскова

Резитба за плододаване на праскова

При прасковата резитба за плододаване се извършва всяка година. При нея се правят просветляване на короната и детайлна резитба на обрастващата дървесина.

Основни принципи при резитбата за формиране

Основни принципи при резитбата за формиране

С резитбите за формиране на всички видове корони се цели тяхното бързо изграждане с оптимален брой скелетни клони, здраво сраснали помежду си и добре обраснали с плододаваща дървесина.

Капково напояване на селскостопанските култури

Капково напояване на селскостопанските култури

Капковото напояване е напълно автоматизиран начин за напояване на селскостопанските култури.

Стройно вретено - система подходяща за ябълки и круши

Стройно вретено - система подходяща за ябълки и круши

По система стройно вретено се формира главно ябълката, присадена върху слабо растящи подложки М 9, М 27 и М 26, и сортовете от типа спър, присадени върху подложката ММ 106.

Каква е целта и значението на резитбата на овощните растения

Каква е целта и значението на резитбата на овощните растения

Резитбата, като намеса на овощаря в изграждането и стопански ефективното поддържане на короната на овощните растения, е подчинена на определена целесъобразност.

Орех - дървета могат да живеят до 200-300 години

Орех - дървета могат да живеят до 200-300 години

Орехът е ценна овощна култура, отглеждана като единични дървета почти навсякъде у нас до 800 м надморска височина. Промишлени орехови насаждения се създават предимно в полските райони.

Начин на торене на овощните насаждения

Начин на торене на овощните насаждения

Торенето със слабо подвижните фосфорни и калиеви торове изисква дълбоко внасяне - в непосредствена близост със смукателните власинки на кореновата система.

Сутрешното или вечерното поливане на лимона е най-добро

Сутрешното или вечерното поливане на лимона е най-добро

При недостиг на азот, фосфор и калий растежът на лимона е подтиснат, листата пожълтяват и окапват. Когато не достига фосфор, цъфтежът е слаб, а цветовете и младите завръзи окапват.

Производство на орехи - технологични особености

Производство на орехи - технологични особености

Орехът се размножава почти изключително чрез присаждане. По този начин се запазват качествата на сортовете, плододаването настъпва по-рано и се получават по-високи добиви.

Влияние на наклоняването и на превиването върху развитието на овощните дървета

Влияние на наклоняването и на превиването върху развитието на овощните дървета

Наблюдения и съответни измервания са показали, че растежът, разклоняването и обрастването на клончетата, клонките и клоните зависят твърде много от тяхното положение.

Производство на бадеми - технологични особености

Производство на бадеми - технологични особености

Производствените процеси при отглеждането на бадеми могат напълно да се механизират, плодовете лесно се транспортират и съхраняват, а търсенето им на пазара е неограничено.

Създаването на нова овощна градина е инвестиция в бъдещето

Създаването на нова овощна градина е инвестиция в бъдещето

От всички фактори най-голямо значение има топлинният режим, тъй като всички останали могат да се компенсират да известна степен чрез насипване с подходяща почва, торене, поливане, отводняване и др.

Японска дюля - Хеномелес

Японска дюля - Хеномелес

Японската дюля се размножава главно чрез семена. Те имат висока кълняемост и никнат добре след есенно засяване.

Касисът не страда от късните зимни и повратните пролетни застудявания

Касисът не страда от късните зимни и повратните пролетни застудявания

Касисът, или както е известен още като черно френско грозде, се отглежда главно в по-северните страни от умерения пояс - Англия, Полша, балтийските страни, Холандия и Германия.