Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

Зимно кълбо при пчелите

Извратен апетит при овцете и козите

Извратен апетит при овцете и козите

Извратен апетит при овцете и козите

DE MINIMIS 2015

DE MINIMIS 2015

ОТЧИТАНЕ НА ДНЕВНИЦИ ПО DE MINIMIS

Възпаление на стомаха и червата при биволите

Възпаление на стомаха и червата при биволите

Възпаление на стомаха и червата при биволите

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Избор на овощни видове и сортове за засаждане в крушова градина

Избор на овощни видове и сортове за засаждане в крушова градина

Правилният избор на овощните видове и сортове е първо и най-важно условие, от което зависи успехът в по-нататъшната работа по създаване на овощното насаждение

Каква трябва да е влажността на въздуха в зайчарника

Каква трябва да е влажността на въздуха в зайчарника

Каква трябва да е влажността на въздуха в зайчарника

Гърлица - болест при биволите

Гърлица - болест при биволите

Гърлица - болест при биволите

На каква възраст трябва да се извърши първото заплождане на зайците?

На каква възраст трябва да се извърши първото заплождане на зайците?

Възрастта, на която зайците за пръв път се използват за разплод е различна и зависи от скорозрелоста им

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Значението на водата за пчелите

Развитие на медоносната пчела

Развитие на медоносната пчела

При развитието на медоносната пчела се различават два основни периода - на зародишното и на следзародишното развитие

Началото на юни е последният срок за засаждането на водния лук

Началото на юни е последният срок за засаждането на водния лук

Началото на юни е последният срок за засаждането на водния лук

Колко са зъбите на заека и какво е тяхното значение

Колко са зъбите на заека и какво е тяхното значение

Състоянието на зъбите има важно значение за храненето на зайците

Резитби на зелено в лозето
Лозарство

19.04.2015

Резитби на зелено в лозето

Резитби на зелено в лозето

Устройство и организация на пчелина

Устройство и организация на пчелина

След определяне мястото за пчелин от значение е подреждането на самите кошери с пчели