Формировка стъблен Гюйо
Лозарство

03.01.2024

Формировка стъблен Гюйо

Основен принцип при стъбления Гюйо е формирането на стъбло с височина 100-120 см с две къси рамена, като на всяко рамо се оставят 2-3 чепа с по 2 очи.

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Методи за обследване и отчитане на неприятелите и болестите

Прилаганите методи  за обследване за откриване на вредителите са най-различни. Те зависят от начина на живот на неприятелите и от развитието на болестите, както и от преследваната цел

Розата може да се отглежда 20-30 години на едно и също място

Розата може да се отглежда 20-30 години на едно и също място

Казанлъшката маслодайна роза се отглежда главно в България. В другите страни се отглеждат други видове маслодайни рози, от които маслото няма такова високо качество.

Мак - най-добре се развива на богати и структурни почви

Мак - най-добре се развива на богати и структурни почви

Мът се отглежда като маслодайно растение за семената и като лекарствено за опиума и съдържащите се в него алкалоиди. Семената съдържат около 50% мазнини и 20% суров протеин.

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

Запарване на плодовата кожица - болест по съхраняваните плодове

При обикновеното запарване по кожицата на ябълковия плод се появяват светлокафяви до тъмнокафяви петна с неясно очертана граница.

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

Троскотът е сериозен конкурент на културните видове

За родина на троскота се смята Тропична Африка. У нас расте масово в равнинните топли части до 700 m, а в по-южните райони и до 900 m надморска височина.

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Съхраняване на сеното - важно е да се изключи навлажняването

Главните хранителни вещества се запазват независимо от продължителността на срока за съхраняване, ако влажността на сеното не излиза извън оптималните граници.

Засаждане на киви

Засаждане на киви

При избора на растение за засаждане трябва да се знаят някои специфични особености: корените трябва да са разположени в кръг и с множество разклонения.

Годишен цикъл в развитието на овощните култури

Годишен цикъл в развитието на овощните култури

Отглежданите листопадни овощни култури проявяват определена периодичност в своето развитие, тясно свързана със смяната на годишните времена.

Беритба на сливи - предназначените за сушене се берат напълно узрели

Беритба на сливи - предназначените за сушене се берат напълно узрели

При сливите лесно се установява беритбената зрялост по изменението на окраската, по омекването на месото и достигането на консумативна зрялост.

Лимон - пряката слънчева светлина смущава неговото развитие

Лимон - пряката слънчева светлина смущава неговото развитие

Лимонът расте през цялата година. При стайни условия той има 3-4 растежни периода - от февруари до октомври - и цъфти два пъти - февруари-март и октомври-ноември.

Варосване на овощните дървета

Варосване на овощните дървета

Има агротехнически мероприятия, които необосновано се оставят на заден план. Едно от тях е варосването на стволовете и на дебелите клони на овощните дървета.

Промени на калиевите торове в почвата

Промени на калиевите торове в почвата

Калиевите торове като водоразтворими соли веднага влизат във взаимодействие с почвата, при което почти цялото количество от внесения калий се адсорбира от почвата.

Хербициди - общи положения, които трябва да се спазват при използването им

Хербициди - общи положения, които трябва да се спазват при използването им

Хербицидите са растителни отрови, затова използването им трябва да става много внимателно при строго спазване на условията, при които те проявяват своята токсичност върху плевелите.

Чашовидна формировка на лозата
Лозарство

01.01.2024

Чашовидна формировка на лозата

Формираните чашовидно лози имат късо стъбло с оформена глава, От нея лъчеобразно се формират 4-8 рамена, които излизат от един център под еднакъв наклон и с еднаква дължина.

Торене с твърди минерални торове

Торене с твърди минерални торове

Подготовката на минералните торове се състои в раздробяване и смесване. За да се осигури равномерно разпръскване на торовете, ако са сбити на буци, предварително се наситняват.

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години

Гипсуване - мелиоративният ефект се запазва над 15 години

Содовите и содово-сулфатните солонци и солончаци може да бъдат превърнати в пълноценни обработваеми почви само след гипсуване.

Изисквания на десертните сортове лози към почвата
Лозарство

30.12.2023

Изисквания на десертните сортове лози към почвата

Десертните сортове лози предявяват по-големи изисквания към почвата в сравнение с винените. За десертните сортове лози са подходящи по-дълбоки и свежи, но не тежки и сбити почви.

Формировката пергола Тендоне е подходяща за дворно отглеждане на лози
Лозарство

30.12.2023

Формировката пергола Тендоне е подходяща за дворно отглеждане на лози

При десертните сортове в някои райони на Италия, Испания и други страни намира приложение формировката пергола Тендоне.

Перл дьо Ксаба - един от най-ранните сортове грозде
Лозарство

30.12.2023

Перл дьо Ксаба - един от най-ранните сортове грозде

Сортът Перл дьо Ксаба произхожда от Унгария. Получен е от кръстосването на сортовете Шасла доре и Мискет Отонел. Разпространен е във всички лозарски страни.

Зелената и сивата кощрява заплевеляват главно житните култури

Зелената и сивата кощрява заплевеляват главно житните култури

Зелената кощрява има европейски произход, а сивата  - тропичен. Разпространени са в районите с умерен климат на Европа, Азия, Южна и Северна Америка и Австралия.

Мискет хамбургски е ценен десертен сорт грозде
Лозарство

30.12.2023

Мискет хамбургски е ценен десертен сорт грозде

Сортът Мискет хамбургски е получен в Англия от кръстосването на сортовете Франкентал и Мискет александрийски. Отглежда се в почти всички лозарски страни на света.

Съдържание и динамика на магнезия в почвата

Съдържание и динамика на магнезия в почвата

Количеството на магнезия в почвите в нашата страна варира от 0,1 до 10%. Най-много магнезий съдържат жълтоземно-подзолистите, алувиално-ливадните и планинско-ливадните почви.

Мерки за преодоляване на повредите по овощните дървета от градушки

Мерки за преодоляване на повредите по овощните дървета от градушки

За преодоляване повредите по овощните дървета от градушките, при избора на мероприятия, трябва да се вземат под внимание фенофазите на развитие, възрастта на дърветата и степента на нанесените повреди.

Основни принципи при резитбата за формиране

Основни принципи при резитбата за формиране

С резитбите за формиране на всички видове корони се цели тяхното бързо изграждане с оптимален брой скелетни клони, здраво сраснали помежду си и добре обраснали с плододаваща дървесина.