Пролетно подхранване със захарен сироп на пчелите

Пролетно подхранване със захарен сироп на пчелите

През пролетта с увеличаване на пилото и количеството на пчелите, хранителните запаси в кошерите бързо се изразходват.

Лозова филоксера
Лозарство

27.01.2022

Лозова филоксера

Филоксерата е дребно насекомо, установено за първи път в Америка през 1854 г. Оттам тя е пренесена в Европа чрез вкоренени лози и само за няколко десетилетия унищожава почти напълно насажденията, заети със сортове на културната (европейската) лоза.

Отглеждане на сорго (метла)

Отглеждане на сорго (метла)

Соргото е култура с разностранно използуване - за зърно и за зелен фураж, за силаж, за захарен сироп, за метли и други.

Отглеждане на ечемик - технология

Отглеждане на ечемик - технология

Ечемикът се отглежда за зърно, което се отличава с високи фуражни качества. По важност и значение той е втората зърнена фуражна култура след царевицата. Ечемикът е основна суровина за пиво

Хранене на бозаещите зайчета

Хранене на бозаещите зайчета

Ако някоя зайкиня умре след раждането или ако е маломлечна, или е родила много приплоди, трябва да се потърси друга, която е родила малко, за да се прехвърлят приплодите от умрялата зайкиня, като разликата във възрастта на зайчетата не трябва да е повече от две денонощия.

Присаждане на лозите на зелено
Лозарство

27.01.2022

Присаждане на лозите на зелено

Присаждането на лози по време на вегетацията (присаждане на зелено) е по-лесен начин, отколкото на зряло.

Отглеждане на млади говеда и биволи за производство на месо

Отглеждане на млади говеда и биволи за производство на месо

От всяка говедовъдна и биволовъдна ферма почти всички родени мъжки телета и малачета и около 10-15% от женските, негодни за разплод, се подлагат на угояване за производство на месо.

Калифорнийска порода зайци

Калифорнийска порода зайци

Чрез сложно възпроизводително кръстосване  са създадени зайците от калифорнийската порода. Американецът Джордж С. Вест през 1923 г

Какви са начините за размножаване на овощните растения?

Какви са начините за размножаване на овощните растения?

По два основни начина се размножават овощните растения - семенен и вегетативен. Семенният начин почти не се прилага в промишленото размножаване на овощните култури.

Мента (Сладка мента)

Мента (Сладка мента)

Ментата  се отглежда за свежа надземна маса, от която се добиват етерично масло и изсушени ментови листа, богати на биологичноактивни съставки.

Джоджен - отглеждане

Джоджен - отглеждане

Джодженът е многогодишно растение от сем. Устоцветни. Коренището е хоризонтално и от него ежегодно израстват нови стъбла, които достигат височина 30-100 см, с гладки или слабо овласени разклонения.

Какви почви са подходящи за отглеждане на винени и десертни сортове лози?
Лозарство

27.01.2022

Какви почви са подходящи за отглеждане на винени и десертни сортове лози?

Всяка почва е повече или по-малко подходяща за определено направление в лозаро-винарското производство и с тази особеност трябва да се съобразяваме при създаването на лозово насаждение.

Как да сменим старите пчелни майки – начини на придаване на майка?

Как да сменим старите пчелни майки – начини на придаване на майка?

Придаването на майките е много важен момент в пчеларската практика. За да бъде то успешно трябва да се спазват следните условия: ако в осиротялото семейство няма млади пчели, дава му с

Черешова муха - най-опасният неприятел на черешата и вишната

Черешова муха - най-опасният неприятел на черешата и вишната

Черешовата муха се среща навсякъде, където се отглеждат тези култури. Червивостта на плодовете, ако не се провежда борба, особено при късните сортове достига 80-100%.

Заразни болести по птиците - как да ги предпазим?

Заразни болести по птиците - как да ги предпазим?

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на птиците от заразни болести.

Неприятели по зеленчуците

Неприятели по зеленчуците

Един от масово разпространените у нас неприятели е зелената прасковена листна въшка. Листните въшки смучат сок от листата, които се деформират, част от цветовете изсъхват и окапват, а плодовете остават недоразвити.

Ябълков плодов червей - най-опасния неприятел по ябълките

Ябълков плодов червей - най-опасния неприятел по ябълките

Ябълков плодов червей е разпространен в цялата страна. Гъсеницата му поврежда плодовете на ябълката, крушата, сливата, ореха, кайсията и прасковата.

Как да приготвяме по-добри фуражни смески

Как да приготвяме по-добри фуражни смески

В много от личните стопанства в страната птиците се хранят предимно с домашно приготвени фуражни смески, а нерядко и само с два-три вида смлян фураж, главно царевица, пшеница и овес, или ечемик...

Отглеждане на праскови - особености

Отглеждане на праскови - особености

При създаване на насаждения с праскови сортовете се засаждат в отделни парцели, подредени по реда на зреене на плодовете, с оглед да се улесни беритбата и т.н.

Слънчоглед - особености в агротехниката на слънчогледа

Слънчоглед - особености в агротехниката на слънчогледа

У нас слънчогледът се отглежда обикновено след пшеница и ечемик, които се смятат за добри негови предшественици.

Огнен (бактериен) пригор - Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Огнен (бактериен) пригор - Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Огнения пригор е икономически важно заболяване по овощните култури. У нас е открито в 1989 г. по дюлята и крушата в района на Пловдив.

Резитба на лешника

Резитба на лешника

Едностъбленото отглеждане на лешника осигурява по-добро осветляване на короните и улеснява обработката на почвата и беритбата на плодовете, поради което е за предпочитане.

Резитба на крушата

Резитба на крушата

Крушата и ябълката много си приличат по плододаването и растежа, по плодните и листните пъпки, по различните видове клончета и тяхното развитие, включително и по торбичките и сложните (разклонените) плодни клонки крушата и ябълката много си приличат.

Особености при резитбата на кайсия, слива, череша и вишня

Особености при резитбата на кайсия, слива, череша и вишня

Най-подходяща и използвана система за формиране на кайсията е подобрената етажна корона. Кайсията има силен растеж в млада възраст и короната се формира бързо.

Зимно пръскане на овощните дървета

Зимно пръскане на овощните дървета

Зимното пръскане на овощните дървета може да се извършва от опадане на листата до разпукване на пъпките напролет.