Начини за внасяне на торовете в почвата на овощната градина

Начини за внасяне на торовете в почвата на овощната градина

Младите овощни дървета обикновено се торят в околостъблени кръгове, които трябва да бъдат около 1,5 до 2 пъти по-големи от диаметъра на короната.

Торене на кайсии

Торене на кайсии

Торенето на кайсиите е едно от основните мероприятия за осигуряване на добър растеж и получаване на редовни и добри добиви.

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Течен азотен тор (УАН) - гаранция за успеха на професионалистите

Делът на употребяваните течни азотни торове в света е над 40%. Употребата на течен азотен тор в България има много голямо бъдеще, заради ниската си цена и минимални разходи за приложение

Торене на круши

Торене на круши

Торенето е основен регулируем фактор на околната среда, с който се допълват хранителните запаси на почвата, с цел да се създадат оптимални условия за развитието и нормалния растеж на дърветата

Органични торове и торене с тях

Органични торове и торене с тях

Оборският тор съдържа всички необходими за растенията хранителни вещества. Една част от тях са в усвоима форма, а други се усвояват постепенно след минерализиране на органичното вещество.

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минералният състав на растенията е изяснен още през 19 век, независимо че и днес продължават да се откриват нови факти. Например, полезността на елемента никел е открита преди 20 години.

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Не трябва да се допуска израстване на нов подраст в стария - добивът намалява.

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

У нас най-ранни предшественици, след които се засяват есенни култури, са граховата смес, репицата, тритикалето и др.

Торене на черешите

Торене на черешите

За установяване на необходимостта от торене на черешите най-добре е да се използват агрохимически методи (анализи на листа и почва).

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Намаляването на загубите може да се постигне само когато правилно се прогнозират появата, плътността и развитието на вредителите.

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите са микроскопични многоклетъчни организми с кръгло нишковидно или вретеновидно неначленено тяло, обвито с яка обвивка. Те спадат към класа на кръглите червеи.

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Повечето от птиците се хранят с животинска храна (насекоми и др.) и като неприятели на овощните култури причиняват значително по-малко вреда в сравнение с насекомите и акарите.

Усвояване на калий от растенията

Усвояване на калий от растенията

Растенията усвояват калия във вид на катиони (К+), затова пряко достъпни са само водоразтворимите му соли (КNO3, К2SO4 и др.) и oбменният калий.

Желязото като хранителен елемент

Желязото като хранителен елемент

Растенията страдат от недостиг на желязо най-често, когато се отглеждат на силно варувани или алкални почви.

Подходящи райони за отглеждане на киви в България

Подходящи райони за отглеждане на киви в България

Освен районите, в които се отглежда  киви сега и където агротехническите условия са подходящи за вегетационното му развитие и презимуване, несъмнено в страната има и други райони и микрорайони с подходящи условия.

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Външният вид на растенията, особено на листата и на леторастите, дава известни насочвания за разбиране условията на почвено хранене на растенията.

Мостово присаждане на овощни дървета

Мостово присаждане на овощни дървета

Мостовото присаждане се прави и когато има нова или незараснала рана върху широка част от кората.

Размножаване и отглеждане на лимона

Размножаване и отглеждане на лимона

Лимоните се размножават вегетативно и семенно. Семенно размножаваните лимони са по-дълготрайни, по-лесно се приспособяват към условията на отглеждане, обаче встъпват късно в плододаване.

Резитба на овощните дървета - сложно и отговорно мероприятие

Резитба на овощните дървета - сложно и отговорно мероприятие

Положителните резултати от правилно проведената, както и отрицателните резултати от неправилно извършената резитба на овошките се проявяват бързо, още в същата година, и имат последействие две или три години.

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Гъсениците и яйцата на лозовата листозавивачка се унищожават от много видове полезни насекоми, паяци и причинители на болести.

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е многогодишен плевел. Произхожда от Средиземноморието. Разпространен е в повечето земеделски райони на света. У нас е приспособен най-добре към топлите.

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Причините, които спомагат за появата на брашнестото разпадане на плодовете, е късната беритба, особено при по-ранните сортове.

Прищипване на лозите - какво представлява и кога се извършва
Лозарство

04.01.2024

Прищипване на лозите - какво представлява и кога се извършва

Премахването на връхчетата на леторастите с едно-две недоразвити листа се нарича прищипване.

Резитба на лози, пострадали от градушка
Лозарство

04.01.2024

Резитба на лози, пострадали от градушка

Когато е паднала много силна градушка през периода на активния растеж на леторастите до края на юни и са унищожени напълно гроздовата реколта и леторастите, извършва се резитба на лозите на зелено.

Формировка видоизменен Мозер
Лозарство

04.01.2024

Формировка видоизменен Мозер

Лозата, формирана като видоизменен Мозер, представлява високостъблен двустранен кордон с редуващи се смесени плодни звена и чепове. Височината на стъблото е 120 см.