Основен предразполагащ фактор за възникване на мастит при кравите е травматичното увреждане на цицката, а основни причинители са стрептококите, стафилококите и Е.coli. Маститите се проявят и като съпътстващо страдание в хода на някои заразни заболявания като шап, туберкулоза и др. Броят на соматичните клетки е показател за здравословното състояние на вимето, а обследване на фермата за мастити трябва да правите задължително при положителен тест на сборното мляко и при спад на млеконадоя без видими причини.

За да намалите процента на маститите във вашата ферма е необходимо да прилагате мерките за активна профилактика, чрез контрол на:

Околна среда

 • начин на отглеждане - поддържайте помещенията чисти и сухи, без въздушни течения и оптимален микроклимат;
 • размер на леглата - да отговаря на изискванията на животните.
 • торова пътека - в много ферми липсват канали или ако има те са открити, с остри ръбове. При къси и тесни легла, а също и при пренаселеност, цицките попадат в каналите при лежане или биват настъпвани;
 • постеля - застилайте леглата с дебел слой слама (2-3 см.).

Доилна техника

 • Доилната техника не е пряка причина за маститите, но вследствие неизправни параметри (ниво на вакуум, брой пулсации) може да травмира вимето и да повлияе върху проявление на маститите при кравите, затова проверявайте ежедневно доилната техника.

Личната хигиена и хигиена на животните

 • поддържайте кравите чисти;
 • измивайте и дезинфекцирайте ръцете си преди доене. Измивайте и дезинфекцирайте вимето на животните. След доене дезинфекцирайте цицките.
 • пробно издоявайте всяка цицка в отделен съд, така ще откриете всички настъпили промени в млечната секреция;
 • откривайте навременно болните от мастит животни. Изолирайте ги и им окажете лекарска намеса;
 • правилно пресушавайте животните. При установяване на мастит доенето продължава до излекуване на животните. Пресушавайте само клинично здрави животни. След пресушаване запечатвайте вимето с шприц с депо действие;
 • хранене - хранете с балансирани дажби така, че животните да приемат достатъчно количество витамин Е и минерални вещества, особено селен и мед.
 • Вижте още:
 • Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

 • Бременност и отелване на кравите

 • Отглеждане на телетата през стартерния период