Осигуряването на жизнеспособни прасила с голям брой прасета зависи и от състоянието на нерезите. С пълноценното хранене се поддържа половата им активност, количеството и качеството на спермата. Храненето на нерезите трябва да е съобразено с тяхното натоварване, маса, телесно състояние и възраст. Необходимо е да се осигури нормален растеж на младите нерези. Нерезите отделят голям по обем еякулат - 300-600 мл и повече.

Нерезите трябва да се хранят ограничено. Храненето на воля, особено с целодажбени смески, води до затлъстяване, което е опасно за половата активност и спермопродукцията. Нежелателно е и системното оскъдно хранене, защото намалява жизнеността на половите клетки, понижава спермогенезата и оплодителната способност на сперматозоидите, отслабва половото влечение и др.

Нерезите може да се хранят с целодажбени смески, които са балансирани по хранителни вещества. Недостигът на протеин, аминокиселини, минерални вещества и витамини се отразява отрицателно върху спермопродукцията. Освен смески в дажбата може да се включат цвекло, зелени фуражи, течно обезмаслено мляко и суроватка. Върху половата дейност на нерезите се отразяват много добре овесът, белтъчните фуражи от животински произход, морковите, витамините А и Е, люцерновото брашно и др. Обемистите фуражи не трябва да се дават в големи количества, защото нерезите стават отпуснати и слабо подвижни.

Нерезите се хранят двукратно. Прилага се групово или индивидуално хранене в зависимост от начина на отглеждане.

Смеските са гранулирани, навлажнени или брашнести. Диаметърът на гранулите е 6-10 мм.