Ръждата по крушата има все по-голямо икономическо значение през последните години. По листата се появяват закръглени или елипсовидни петна, които откъм горната страна са интензивно жълти, осеяни в средата с множество пикнидии под формата на черни точки. При някои сортове круши петната са ограничени от здравата тъкан с пурпурно-оранжев ореол. От долната страна на листа петната са жълтозелен цвят. Тъканите в напетнената част постепенно се издуват, а по-късно върху тях се образуват групи от добре видими сиво-белезникави, вретеновидни тръбички, изпълнени със саждив прах. По летораслите рядко се образуват подобни структури, които причиняват тяхното изсъхване. Повредените плодове са силно деформирани и обикновено опадат преждевременно. Силно нападнатите дървета бързо се изтощават - плодоношението намалява и насажденията загиват преждевременно.

Причинител на ръждата по крушата е гъбата Gymnosporangium sabinae (Dickson) Winter. Ецидийната форма се развива по крушата. Основен гостоприемник на причинителя на ръждата по крушата е хвойната, върху която той зимува. В специални оранжево оцветени надебелявания по многогодишните й клони се образуват спори, заразяващи междинния гостоприемник - крушата.

Паразитът се развива в райони, където е разпространен основният гостоприемник, и при условия с повишена влажност и интензивни дъждове. За разлика от останалите болести по крушата, ръждата се появява сравнително по-късно през пролетта.

Средно устойчиви на ръжда по крушата са сортовете Дилова масловка, Пас Красан, Ангулемска дукеса, Вилямова масловка, Добра Луиза, Жифардова масловка, Клапов любимец, Попска круша, Хардиева масловка и Харденпонтова масловка.

Борба с ръждата по крушата

Основна мярка в борбата срещу ръждата е унищожаването на хвойната, растяща близо до овощни насаждения. В припланинскйте райони при влажна пролет пръскането на ябълките и крушите срещу струпясването е ефикасно и срещу ръждите. При поява на първите признаци на ръжда по крушата се извършват фунгицидни пръскания с препарата Топсин М ВП 70 - 0,1% и други широкоспектърни фунгициди.

Вижте още:

Агротехнически метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения

Акарите нанасят сериозни повреди на овощните култури

Обикновен малинов бръмбар

Шарката по сливата - опасна болест и за прасковите