История и произход на породата Арабска Шагия

Арабската породата тип Шагия е създадена първоначално в бившата Австро-Унгарска империя - конезавода "Баболна". Поради изявените си качества бързо порода арабски коне - тип Шагия се разпространява и в останалите европейски страни. Нарича се полукръвна арабска порода, защото при създаването й са използвани кобили с местен унгарски произход, които са кръстосвани с чистокръвни арабски жребци. Използваните кобили са били от ездови тип с издържан екстериор, принадлежащи към известните по онова време трансилвански ездови коне. В "Баболна" са изградени 6 самостоятелни фамилии, които поставят основата на породата. Днес всички коне, принадлежащи към тип Шагия, независимо в коя европейска страна се развъждат, имат кръв от тях.

За основоположник на породата се смята жребецът Шагия, внесен в Унгария през 1836 г. Жребецът Шагия се отличавал с едър ръст - 160 сантиметра. На по-късен етап за формиране на породата са изиграли голяма роля жребците Газлан-Газал и О'Баян, който е оставил най-дълбоки следи в развитието на породата. През известен период за засилване на работните качества с влято незначително количество кръв от Липицанската порода.

Още от началото породата Арабска Шагия е селекционирана по отношение на две основни качества - езда и работа във впряг. Изискванията към конете от тази порода са участието на Чистокръвната арабска порода да е до 65%, кобилите да имат височина при холката около 154 сантиметра, а жребците - около 156 сантиметра, по външен вид и по развитие на отделните телесни части животните да са близки до чистокръвните арабски коне.

Екстериорни особености на Арабските коне от тип Шагия

Арабските коне от тип Шагия имат подчертано суха глава с добре изразени очни орбити, прав профил на лицевите и челните кости, широки ноздри, средно големи и добре поставени уши, широки ганаши. Връзката между всички телесни части е хармонична, което придава изключително красив външен вид на конете. Шията е лебедова, с добре подчертана полудъга при движение, която плавно прелива в линията на гърба. Крупата е овална, добре замускулена, с красиво носена и леко повдигната при движение опашка. Гръдният кош с широк, със закръглени ребра. Крайниците са сухи, с добре изразени сухожилия и здрав копитен рог. В типа Шагия, както и в чистокръвните арабски коне, природата е съчетала най-хубавото, което е могла да даде на животинския свят. Арабските коне от тип Шагия са добронравни. Движенията им са леки и красиви. Тези им качества не пречат да се използват и за работа. Независимо от по-буйния им темперамент, ако при обучението се подходи внимателно, конете Шагия може успешно да се използват за работа. Предимство на породата е, че конете използват много добре фуражите и с по-малко количества концентрати може да се поддържат в работна кондиция. По тези качества конете Арабска Шагия се доближават до примитивните коне.

Вижте още:

Каракачански кон

Плевенски кон

Източнобългарски кон