Отглеждане на говеда и биволи

Отглеждане на говеда и биволи

Начинът на отглеждане на говедата и биволите е свързан с климатичните особености на района, породния състав, физиологичното състояние на животните, продуктивността, материално-техническата база, механизацията на производствените процеси и икономическите условия.

Отравяне на животните с отровни растения

Отравяне на животните с отровни растения

Степента на отравяне е свързана с количеството на приетите отровни растения, с възрастта, пола, здравословното и физиологичното състояние, а също с индивидуалната възприемчивост на животните.

Мастит при кравите

Мастит при кравите

Основен предразполагащ фактор за възникване на мастит при кравите е травматичното увреждане на цицката, а основни причинители са стрептококите, стафилококите и Е.coli.

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизацията (от гръцки де - без и ратус - плъх) е комплекс от методи и средства за унищожаването на вредните в стопанско и здравно отношение гризачи.

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Раждането продължава от 1 до 3-4 часа (при първотелките по-дълго, а при раждалите крави 1/2 до 1 час). То трябва да протича спонтанно, без помощ.

Черношарено говедо

Черношарено говедо

Черношареното говедо е добило световна известност, разпространено е във всички континенти и в почти всички страни на света.

Херефорд - най-разпространената порода говеда на Земята

Херефорд - най-разпространената порода говеда на Земята

Породата Херефорд е създадена през XVIII в. в графство Херефорд в Англия от едноцветно червено говедо за работа и под силното влияние на дългорогото говедо и на други местни английски породи.

Зелено хранене на кравите

Зелено хранене на кравите

Зеленото хранене на кравите през лятото винаги е било и ще бъде естествен източник на хранителни вещества за кравите.

При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

Темпът на натрупване на надземната биомаса е висок през целия вегетационен период, когато тревите се изпасват от края на братенето до началото на вретененето им.

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване

Люцернов силаж (сенаж) - хранителни качества и използване

Люцерната е втората по значение фуражна култура у нас след царевицата. Силажирането е най-лесният и евтин метод за запазване на люцерната специално от първи откос.

Шортхорн - порода с добри месни качества

Шортхорн - порода с добри месни качества

Специализиран в направление за месо английският шортхорн има историческо значение, тъй като при създаването му за първи път е използвана целенасочена развъдна програма.

Бременност и отелване на кравите

Бременност и отелване на кравите

Бременността започна след заплождането на кравите и юниците и продължава средно около 285 дни. Бременността се определя чрез ректално изследване, биологични и химични методи и др.

Интензивно угояване на млади говеда

Интензивно угояване на млади говеда

Интензивно угояване на млади говеда обикновено продължава до 12-14-месечна възраст и се преустановява при достигане на 380-420 кг жива маса за бичетата и 350-380 кг за юничките.

Породи говеда за комбинирано използване

Породи говеда за комбинирано използване

В света има около 300 породи говеда, от които 87 са от породите за комбинирано използване. По телосложение и тип  българското сименталско е много сходно със сименталското говедо.

Отглеждане на телетата през стартерния период

Отглеждане на телетата през стартерния период

През стартерния период телетата се отглеждат оборно, свободно, в групи по 10-15 в бокс. За движение се предвиждат дворчета пред помещението, осигуряващи по 4 м2 площ на глава.

Хранителните вещества и значението им за животните

Хранителните вещества и значението им за животните

В растителните фуражи се съдържат хранителни вещества, които осигуряват градивен материал и енергия или регулират биохимичните процеси в организмите.

Чистопородно развъждане на говедата

Чистопородно развъждане на говедата

Чистопородно развъждане е съешаване на животни от една и съща порода. Чистопородното развъждане е било широко прилагано при създаването на световноизвестните породи говеда.

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийската е най-едрата порода крави за мляко в света. Стандарта за живото тегло на пълновъзрастните Холщайн крави е 680-700 кг, на биците 1000-1100 кг,

Говеда Монбелиард

Говеда Монбелиард

Породата е създадена е във Франция

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопското говедо е порода пренесена в нашите земи от траките, които са се заселили в родопския масив. Развъдната област обхваща всички селища в Родопите.

Следродилна пареза при кравите

Следродилна пареза при кравите

Като причина за следродилното залежаване се смята рязко засилената нужда от калций, който се отделя с коластрата веднага след отелването.

Пригорвяне на сенаж от люцерна

Пригорвяне на сенаж от люцерна

Изхранването на люцерната под формата на сенаж има редица предимства пред сеното.

Недоимъчни болести при селскостопанските животни

Недоимъчни болести при селскостопанските животни

Недоимъчни болести са тези, които се дължат на недостиг па някои вещества, необходими за нормалния растеж, за правилното развитие и за съществуването на животните.

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи

Хранене на селскостопанските животни със зелени фуражи

Зелените фуражи съдържат редица хранителни вещества, като протеин, лесноусвоими въглехидрати, незаменими аминокиселини, много витамини, важни макро- и микроелементи.

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae)

ШАП по селскостопанските животни - (Aphtae epizooticae)

Шапът е най-силно заразната болест по животните, като се разпространява бързо и неконтролируемо. Възприемчивите животински видове са говеда, овце, кози, свине и елени.