Българско кафяво говедо

Българско кафяво говедо

В процеса на историческото създаване на породата Българско кафяво говедо са се оформили две популации: кафяво говедо за Югозападна България, наречено софийско кафяво, и млечно-месно кафяво

Джерсей - най-дребната порода крави за мляко

Джерсей - най-дребната порода крави за мляко

Джерсейското говедо произхожда от малкия английски остров Джърси, който е разположен в протока Ламанш между Англия и Франция. В продължение на дълги години са развъждани и отглеждани без кр

 Може ли да се предизвика близнене при кравите?

Може ли да се предизвика близнене при кравите?

При кравите близненето като биологично явление е слабо проявено, но може да се предизвика, чрез селекция, хормонално стимулиране и напоследък чрез трансплантация на оплодени клетки във фаза

Пригорвяне на сенаж от люцерна

Пригорвяне на сенаж от люцерна

Изхранването на люцерната под формата на сенаж има редица предимства пред сеното. Запазват се максимално хранителните вещества ...

Зелено хранене на кравите

Зелено хранене на кравите

Зеленото хранене на кравите през лятото винаги е било и ще бъде естествен източник на хранителни вещества за кравите.

Зелени фуражи и значението им за храненето на животните

Зелени фуражи и значението им за храненето на животните

Зелените фуражи са най-евтиният и най-пълноценен обемист фураж. Повечето зелени растения са пълноценни фуражи, понеже съдържат в достатъчни количества всички хранителни вещества, необходи

Биволите - столетия наред основни селскостопански животни у нас

Биволите - столетия наред основни селскостопански животни у нас

Поради ценните си биологични качества - сила, издръжливост, жизненост, устойчивост на някои заразни болести, по-добро използване на грубите фуражи...

Кога и как се заплождат юниците?

Кога и как се заплождат юниците?

Юниците се заплождат, когато достигнат т. нар. развъдна възраст (16-18 месеца) и маса 320-370 кг.

Породи говеда за месо

Породи говеда за месо

Херефордското говедо е създадено в Западна Англия. То има много здрава конституция и отлична аклиматизационна способност

Недоимъчни болести при селскостопанските животни

Недоимъчни болести при селскостопанските животни

Недоимъчни болести са тези, които се дължат на недостиг па някои вещества, необходими за нормалния растеж, за правилното развитие и за съществуването на животните.

Екстериор на говедата

Екстериор на говедата

Един от най-важните признаци на кравите за мляко е вимето. То е добре развито, обемисто, с жлезиста структура, с чашовидна или със закръглена форма, с еднакво развити четвъртини.

Как да използваме продуктивните пасища?

Как да използваме продуктивните пасища?

Големината на парцелите зависи от продуктивността на пасището и от броя на животните, които го използват, или по-точно от дневната им нужда от трева.

При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

При използване на пасищата е важно да се определи правилно пасищната зрелост на тревите

Темпът на натрупване на надземната биомаса е висок през целия вегетационен период, когато тревите се изпасват от края на братенето до началото на вретененето им.

Видове фуражи и фуражни култури

Видове фуражи и фуражни култури

Фуражите от растителен произход, произвеждани и използвани за храна на животните, принадлежат към различни групи. Най-обобщено те се делят на концентрирани и обемисти.

Хранене на телета през млечния период

Хранене на телета през млечния период

Съкращаването на срока на отбиване е възможно само при използване на висококачествени млекозаместители и пълноценни стартерни смески.