Пчелно пило

Пчелно пило

Що е пчелно пило? Пчелно пило е понятие, което включва всички стадии на развитие на пчелите: снесените яйца, ларвите и какавидите (без възрастните насекоми).

Зазимяване на пчелните семейства в многокорпусните кошери

Зазимяване на пчелните семейства в многокорпусните кошери

Зазимяването в многокорпусните кошери се извършва в зависимост от силата на пчелните семействата. При наличие на 10 междурамия, пълни с пчели, семействата се зазимяват в два корпуса.

Грижи за пчелите през октомври

Грижи за пчелите през октомври

Често още през октомври поради резки застудявания пчелите образуват зимни кълба не само нощем, а за по-продължителен период.

Подготовка на нуклеусите със запасни майки

Подготовка на нуклеусите със запасни майки

Запасните майки имат голямо значение за всеки пчелин. Те са необходими на пчеларя за оправяне на осиротели семейства през есента и пролетта или ако не се използват за тази цел, може да се развият в пълноценни семейства.

Зазимяване на пчелните семейства в дадан-блатов кошер и в лежак

Зазимяване на пчелните семейства в дадан-блатов кошер и в лежак

По време на последния основен есенен преглед се определя силата на семействата по междурамията, заети с пчели. Съответно се оставят толкова пити за зимуване, колкото е броят на заетите с пчели междурамия.

Зазимяване на пчелните семейства в зависимост от броя на пчелите и количеството на храната

Зазимяване на пчелните семейства в зависимост от броя на пчелите и количеството на храната

В отделните райони на страната ни зазимяването се извършва по различно време - по-рано или по-късно. Това зависи от климатичните условия и надморската височина на района.

Грижи за пчелите през септември

Грижи за пчелите през септември

През септември в нашата страна пчелите сами се подготвят усилено за зазимяването - съсредоточават меда към центъра на гнездото, където площите от излюпващото се запечатано пило се освобождават всеки ден.

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Конструктивно той се състои от две отделения; долно, наречен плодник (корпус), в който се помества пчелното гнездо и горно, което служи за складиране на мед и се нарича магазин.

Интересни факти за пчелите

Интересни факти за пчелите

Къде изхвърлят екскрементите си младите пчели, които още не могат да летят?

Неприятели, които унищожават восъчните пити в пчелното семейство и склада

Неприятели, които унищожават восъчните пити в пчелното семейство и склада

Восъчните пити се унищожават от различни видове молци. Най-големи щети нанасят големият и малкият  восъчни молци.

Медоносни растения в горите

Медоносни растения в горите

Горите като прародина на медоносната пчела създават най-благоприятна екологична среда за съществуването и развитието на пчелните семейства, тъй като те им осигуряват от ранна пролет до късна есен цветен прашец и нектар.

Злокачественият американски гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото на пчелите

Злокачественият американски гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото на пчелите

Причинява се от бацил, който в трупа на умрялата личинка се превръща в спора. Спорите са устойчиви при изсушаване, на въздействие с топлина, на дезинфекционни средства, ултравиолетови лъчи и пр.

Образуване на меда

Образуване на меда

Пчелата заема особено място сред животните, които трупат запаси от храна. Събираните от пчелите продукти мана и нектар претърпяват химични промени, в резултат на което настъпва тяхното предварително „храносмилане" и консервиране.

Пчелен восък

Пчелен восък

Пчелният восък е вторият по значение продукт, който се получава от пчеларството. Пчелният восък се образува и отделя при определени условия от восъкоотделителните жлези на пчелите-работнички.

Многокорпусен кошер - изграждане

Многокорпусен кошер - изграждане

У нас се изработва многокорпусен кошер от системата Лангстрот-Рут. Произвежда се с три корпуса или два магазина.