Грижи за пчелните семейства през месец януари

Грижи за пчелните семейства през месец януари

За нашите климатични условия януари е типичен зимен месец, температурите са относително ниски и за пчелните семейства този месец е период на пълен покой. През този месец жизнените функции в организма на отделните индивиди в пчелното семейство са сведени до възможния минимум.

Кристализация на меда

Кристализация на меда

Не само пчеларите, но и много потребители на мед знаят от опит, че някои сортове мед кристализират много бързо, други - след определено време, а трети изобщо не кристализират.

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Хафниоза

Хафниоза

Хафниозата е заразно заболяване на възрастните пчели, което се причинява от бактерия, която не е патогенна за пчелното пило. Причинителят на болестта хафниоза е значително устойчив на различни вредно действащи фактори.

Ако искаш да съхраниш младостта, то задължително яж пчелен мед!

Ако искаш да съхраниш младостта, то задължително яж пчелен мед!

Медът е използван, като храна още от пещерните хора. Пчели са отглеждани в древния Египет преди повече от 6000 години. Още тогава е установено, че освен хранителни качества той притежава и ценни лечебни свойства..

Сетива при пчелите

Сетива при пчелите

Насекомите имат различни по чувствителност сетивни органи. Не всичко от поведението на пчелите може да бъде напълно разбрано и обяснено.

Пчелно пило

Пчелно пило

Що е пчелно пило? Пчелно пило е понятие, което включва всички стадии на развитие на пчелите: снесените яйца, ларвите и какавидите (без възрастните насекоми).

Зазимяване на пчелните семейства в многокорпусните кошери

Зазимяване на пчелните семейства в многокорпусните кошери

Зазимяването в многокорпусните кошери се извършва в зависимост от силата на пчелните семействата. При наличие на 10 междурамия, пълни с пчели, семействата се зазимяват в два корпуса.

Грижи за пчелите през октомври

Грижи за пчелите през октомври

Често още през октомври поради резки застудявания пчелите образуват зимни кълба не само нощем, а за по-продължителен период.

Подготовка на нуклеусите със запасни майки

Подготовка на нуклеусите със запасни майки

Запасните майки имат голямо значение за всеки пчелин. Те са необходими на пчеларя за оправяне на осиротели семейства през есента и пролетта или ако не се използват за тази цел, може да се развият в пълноценни семейства.

Зазимяване на пчелните семейства в дадан-блатов кошер и в лежак

Зазимяване на пчелните семейства в дадан-блатов кошер и в лежак

По време на последния основен есенен преглед се определя силата на семействата по междурамията, заети с пчели. Съответно се оставят толкова пити за зимуване, колкото е броят на заетите с пчели междурамия.

Зазимяване на пчелните семейства в зависимост от броя на пчелите и количеството на храната

Зазимяване на пчелните семейства в зависимост от броя на пчелите и количеството на храната

В отделните райони на страната ни зазимяването се извършва по различно време - по-рано или по-късно. Това зависи от климатичните условия и надморската височина на района.

Грижи за пчелите през септември

Грижи за пчелите през септември

През септември в нашата страна пчелите сами се подготвят усилено за зазимяването - съсредоточават меда към центъра на гнездото, където площите от излюпващото се запечатано пило се освобождават всеки ден.

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Кошер Даданблат - какво представлява и от какво се състои

Конструктивно той се състои от две отделения; долно, наречен плодник (корпус), в който се помества пчелното гнездо и горно, което служи за складиране на мед и се нарича магазин.

Интересни факти за пчелите

Интересни факти за пчелите

Къде изхвърлят екскрементите си младите пчели, които още не могат да летят?

Неприятели, които унищожават восъчните пити в пчелното семейство и склада

Неприятели, които унищожават восъчните пити в пчелното семейство и склада

Восъчните пити се унищожават от различни видове молци. Най-големи щети нанасят големият и малкият  восъчни молци.

Медоносни растения в горите

Медоносни растения в горите

Горите като прародина на медоносната пчела създават най-благоприятна екологична среда за съществуването и развитието на пчелните семейства, тъй като те им осигуряват от ранна пролет до късна есен цветен прашец и нектар.

Злокачественият американски гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото на пчелите

Злокачественият американски гнилец е най-упоритата заразна болест по пилото на пчелите

Причинява се от бацил, който в трупа на умрялата личинка се превръща в спора. Спорите са устойчиви при изсушаване, на въздействие с топлина, на дезинфекционни средства, ултравиолетови лъчи и пр.

Образуване на меда

Образуване на меда

Пчелата заема особено място сред животните, които трупат запаси от храна. Събираните от пчелите продукти мана и нектар претърпяват химични промени, в резултат на което настъпва тяхното предварително „храносмилане" и консервиране.

Пчелен восък

Пчелен восък

Пчелният восък е вторият по значение продукт, който се получава от пчеларството. Пчелният восък се образува и отделя при определени условия от восъкоотделителните жлези на пчелите-работнички.

Многокорпусен кошер - изграждане

Многокорпусен кошер - изграждане

У нас се изработва многокорпусен кошер от системата Лангстрот-Рут. Произвежда се с три корпуса или два магазина.

Грижи за пчелите през август

Грижи за пчелите през август

През август основните растителни видове, които осигуряват пашата на пчелите в нашата страна, вече са прецъфтели. Само памукът, резенето, дребнолистните тютюни и някои блатни треви осигуряват по-значителни количества нектар.

Делене на пчелните семейства наполовина

Делене на пчелните семейства наполовина

Същността на този начин се състои в разделянето на пчелното семейство и гнездото на две приблизително равни половини, всяка от които след това се развива в самостоятелно семейство.

Работа на пчеларя през месец юни

Работа на пчеларя през месец юни

През този период пчелните семейства са в пълно биологично развитие. Пчелите покриват всички пити в плодника, магазина и корпусите. Работят активно като отглеждат много пило - в гнездата то е главно запечатано - пренасят и преработват големи количества нектар и прашец.

Паралич и черна болест при пчелите

Паралич и черна болест при пчелите

Параличът е вирусна болест, която се съдейства от белтъчно гладуване на пчелите. Най-тежката форма на черната/горската/ болест се причинява само от продължителна липса на белтъчна храна при масово появяване на мана и насочване на пчелите задълго към нея