Как да получим високи добиви от слънчоглед?

Как да получим високи добиви от слънчоглед?

Слънчогледът е една от най–важните технически култури в нашата страна. Едно от най-качествените растителни масла е имено слънчогледовото. При добив от 250 кг. зърно от декар се получават 12

Физиологични смущения при плодове и зеленчуци, като резултат от недостиг на калций

Физиологични смущения при плодове и зеленчуци, като резултат от недостиг на калций

Недостигът на калций причинява много от така наречените физиологични смущения при растенията.

Календар Зеленчукопроизводство

Календар Зеленчукопроизводство

Оптималната грижа за растителните култури е ключът към високите добиви и здравата почва