Птичарниците за отглеждане на родителско стадо патици трябва да бъдат сухи, топли, чисти и с добре действаща вентилация. Те се разделят на секции с прегради, високи 80-120 см, с разчет в една секция да се настаняват по 150 броя при гъстота на настаняването 3 патици на 1 м2.

На птичарниците от едната страна (ако помещението е широко - и от двете страни) се изграждат дворчета с площ, равна на секцията в птичарника. Дворчетата трябва да бъдат асфалтирани или с бетонно покритие. Височината на оградата на дворчетата е 60 см. В края на дворчето се построява канавка за къпане със следните размери: широчина на основата - 60 см, дълбочина - 25 см и горна широчина - 80 см. Наклонът на канавката за 1 м дължина е 4 мм. В канавката и в поилките трябва да има постоянно вода, в противен случай патиците губят апетит, интензивността на снасяне спада и настъпва преждевременно линеене. Водата в канавката се сменя два пъти седмично, а в поилките - всеки ден. Фронтът за хранене при подрастващите и възрастните патици е 2,5 и 3 см, а за пиене - съответно 2,5 и 2 см.

В помещенията на най-тъмно и хладно място се монтират гнездата - по едно гнездо на 4-5 патици. Размерът на гнездата е следният: широчина 40 см, дълбочина 50 см и височина 45 см. Гнездата се свързват в комплекти.

При наличие на водоеми икономически изгодно е водоплаващите птици да се отглеждат край тях. На водоемите използват различна водна растителност, безгръбначни животни, ракообразни, дъждовни червеи, ларви на риби и насекоми и др. Добри резултати се получават при смесено отглеждане на риби и патици. Торът на патиците подхранва водната растителност и увеличава храната за рибите.

На неограничени водоеми на 1 декар площ се отглеждат 150-200 патици. По този начин патиците може да не се подхранват. Обикновено водоемите са ограничени. Край тях се построяват навесите за патиците. Тогава на 1 хектар може да се отглеждат до 3000 патици. Хранят се три пъти на ден, а във водоема те само се къпят и пият вода. Концентрираният фураж е по 150-160 гр., а зелената маса - 150-250 гр. дневно на птица.

Вижте още:

Пекинска патица - лесно се приспособява към различни климатични условия

Мускусна патица - може да се отглежда и без водоеми

Хранене на патици

Влияние на храните върху угояването на гъските