От биологично гледище раждането настъпва тогава, когато плодът е достатъчно развит и годен за извънматочен живот. Ако нормалният срок на бременността на кравата се удължи на повече от 280-285 дни, условията в матката стават неблагоприятни за изхранването и развитието на плода и се създава опасност за живота му.

При раждането се очертават три последователно следващи периода:

  • подготвителен (предродилен) период;
  • раждане;
  • следродилен период.
През предродилния период се наблюдават признаци на приближаващото раждане, изразени в отпускане и удължаване на тазовите връзки с хлътване на кръстеца и основата на опашката. Външният полов орган (вулвата) се уголемява, става влажен, мек, подут. Три до два дни преди раждането се разтапя запушалката на маточната шийка и се отделя от външните полови органи 24 до 12 часа преди раждането под формата на белезникави точещи се на нишки изтечения. Твърде характерен белег на наближаващото раждане е и уголемяването (наливането) на млечната жлеза и спускането на коластра.

Раждането продължава от 1 до 3-4 часа (при първотелките по-дълго, а при раждалите крави 1/2 до 1 час). То трябва да протича спонтанно, без помощ. Само при случаи на задно представяне на плода, на установяване на голям плод или на подгъване на крак е нужна помощ. С чиста, измита със сапун ръка се помага, като тегленето се съчетава с напъните на родилката.

Не се допуска използуването на сила, по-голяма от силата на един човек.

С изтеглянето или излизането на плода късата пъпна връв се прекъсва. Новороденото се оставя да бъде облизано от майката, дава му се 1/2 лъжичка сол и до 1 час от раждането му се захранва с коластра.

След раждането силните ритмични свивания на матката продължават, за да се изхвърлят околоплодните течности, примесени с кръв, и за да се отдели последъкът (плодните обвивки). При повечето крави плодните обвивки се отделят до 4-тия - 5-ия час след отелването. Ако до 8-12 часа след раждането последъкът не падне, трябва да се потърси ветеринарномедицинска помощ.

Препоръчва ли се даване на околоплодни течности на родилката?

От голяма полза за бързото възстановяване на половия апарат на родилката е да се съберат изтичащите околоплодни води в кофа и да й се дадат да ги изпие. След раждането кравите чувствуват жажда, затова се препоръчва да им се дава да изпият по 6-8 л затоплена боза от трици.

Раждането на здрави и жизнеспособни приплоди с най-важният момент в репродуктивния процес. Създаването на благоприятни условия за отелване и първите грижи за новородените и за кравите родилки се отплащат многократно.