Дъждуване - напояване чрез дъждуване

Дъждуване - напояване чрез дъждуване

В сравнение с останалите начини на напояване дъждуването стои най-близо по полезен ефект до естествения дъжд, макар че не може да се сравнят напълно.

Плевелите понижават добивите и качеството на продукцията

Плевелите понижават добивите и качеството на продукцията

Плевели се наричат всички диви растения, които се развиват в обработваемите площи. Те пречат на правилното развитие и на отглеждането на културните растения

Антракноза по малината - една от най-важните болести по малината

Антракноза по малината - една от най-важните болести по малината

За някои райони на страната антракнозата по малината е една от най-важните болести по малината, но напада и къпината и особено сортовете с шипчета по стъблата.

Овесът има по-големи изисквания към влагата

Овесът има по-големи изисквания към влагата

Грижите през вегетацията за овеса се свеждат обикновено до борба с плевелите, болестите и неприятелите. Срещу плевелите се използват същите хербициди както при пшеницата.

Редуването на културите е задължително

Редуването на културите е задължително

За намаляване на добивите допринася още едностранчиво извличане на хранителните вещества, увеличаването на количеството на плевелите, болестите, неприятелите и др.

Минимална обработка на почвата - методи

Минимална обработка на почвата - методи

Традиционната система за обработка на почвата, която се прилага широко във всички страни с развито и механизирано земеделие, се характеризира с оран с лемежен плуг с отметателна дъска...

Химични мерки за борба с болестите и неприятелите

Химични мерки за борба с болестите и неприятелите

Химичните мерки за борба с болестите и неприятелите се състоят в обеззаразяване на семената преди сеитбата и в пръскане или прашене на растенията през вегетацията.

Борба с болестите и неприятелите - агротехнически мерки

Борба с болестите и неприятелите - агротехнически мерки

Болестите и неприятелите всяка година нанасят щети на селскостопанските култури. В повечето случаи те са специализирани към определени култури или група култури и ако не се вземат мерки з

Химична борба срещу плевелите - какво трябва да знаем

Химична борба срещу плевелите - какво трябва да знаем

Преди всичко трябва правилно да се определят видът на хербицида, дозата и срокът на внасяне в зависимост от характера на заплевеляването и от устойчивостта на културата

Предсеитбена обработка на почвата за пролетни култури

Предсеитбена обработка на почвата за пролетни култури

Когато предсеитбената обработка на почвата за пролетните култури не се извърши навреме и качествено, много от предимствата на основната обработка може да бъдат загубени.

Обработка на почвата - основни задачи

Обработка на почвата - основни задачи

Обработката на почвата е най-старото агротехническо мероприятие, свързано с възникването и развитието на земеделието. Въз основа на нея се изграждат по-късно всички останали мероприятия.

Редуване на културите - защо трябва да го правим?

Редуване на културите - защо трябва да го правим?

Установено е, че при продължително отглеждане на дадена култура на един и същ участък добивите намаляват. Причините за това са цял комплекс от фактори.

Ягодово хоботниче - Anthonomus rubi Hrbst

Ягодово хоботниче - Anthonomus rubi Hrbst

Ягодовото хоботниче се среща на много места в страната, но плътността му е малка. Напада ягодата, малината и розата.

Правилната агротехника на царевицата - гаранция за високи добиви

Правилната агротехника на царевицата - гаранция за високи добиви

У нас царевицата се засява главно след пшеница и ечемик, които се смятат за добри нейни предшественици. Още по-подходящи са многогодишните и едногодишните бобови...

Борба с почвената ерозия - агротехнически мероприятия

Борба с почвената ерозия - агротехнически мероприятия

Агротехническите мероприятия имат голямо значение за предпазване на обработваемите земи от вредното действие на ерозията.

Биологични особености на плевелите

Биологични особености на плевелите

Човекът със стопанската си дейност също съдейства за разпространяването на плевелите чрез посевния материал, органичните торове, движението на животните, напояването и др.

Използване на етиленови филтри при транспорт на плодове и зеленчуци

Използване на етиленови филтри при транспорт на плодове и зеленчуци

Етиленовите филтри са предназначени за плодове и зеленчуци, които са етиленопроизводни или когато се транспортират заедно различни плодове в затворено пространство.

Низане и сушене на тютюн

Низане и сушене на тютюн

Набраните листа от ориенталския тютюн се нанизват на низи още същия ден. Низането на тютюна се извършва главно ръчно. Листата се пронизват през главния нерв със специални игли

Щурец пустинник - предпочита глинестите и напукани почви

Щурец пустинник - предпочита глинестите и напукани почви

Щурецът пустинник е разпространен е навсякъде в нашата страна. Напада различни култури - лозата, овощните дървета, памука, захарното цвекло и др.

Жълта стридоподобна щитоносна въшка

Жълта стридоподобна щитоносна въшка

Жълтата стридоподобна щитоносна въшка развива едно поколение в годината и зимува като ларва от втора възраст по кората на клоните, в разклоненията

Крушова плодова оса

Крушова плодова оса

Крушовата плодова оса се среща повсеместно у нас, но в по-ниска плътност от ябълковата и сливовите плодови оси. В отделни райони и години нанася значителни поражения на крушовата реколта.

Мозайка по салатата - зависи изцяло от листните въшки

Мозайка по салатата - зависи изцяло от листните въшки

Мозайката по салатата е най-вредоносната вирусна болест за тази култура както на полето, така и при отглеждане в неотопляеми оранжерии.

Повреди по овощните дървета от гризачи

Повреди по овощните дървета от гризачи

В тежки зими младите овощни градини понасят значителни загуби от гризачи, най-вече от зайци. Често пъти тези загуби биват катастрофални, особено при ябълковите дървета.

Топлина - какви са изискванията на растенията към топлината

Топлина - какви са изискванията на растенията към топлината

Растенията имат определени изисквания към топлината. Те могат да растат, да се развиват и да плододават само в известни температурни граници.

Мастит при кравите

Мастит при кравите

Основен предразполагащ фактор за възникване на мастит при кравите е травматичното увреждане на цицката, а основни причинители са стрептококите, стафилококите и Е.coli.