Парагнилец

Парагнилец

Парагнилецът е заразно заболяване на пчелното пило, предизвикано от спорообразуващ микроорганизъм. Боледуват незапечатаните и запечатаните ларви за пчели-работнички, за пчелни майки и търтеи.

Обикновен малинов бръмбар

Обикновен малинов бръмбар

Със значителното увеличение на площите, засадени с малини у нас, в много райони, където тази култура е застъпена в по-голям размер, плътността на обикновения малинов бръмбар е чувствително повишена и той се превърна в икономически най-важния неприятел на тази култура.

Торене на краставици

Торене на краставици

В нашата страна краставиците се отглеждат като ранна и късна полска култура. След ранната култура обикновенно се отглеждат зелен фасул или късно главесто зеле.

Технология за отглеждане на кози

Технология за отглеждане на кози

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото на козите е диетично, с най-висока цена на международния пазар.

Хигиенно значение на качеството на фуражите за птиците

Хигиенно значение на качеството на фуражите за птиците

Проблемите за качеството на комбинираните фуражи са тясно свързани със здравеопазването и продуктивността на птиците.

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийско говедо

Холщайн-фризийската е най-едрата порода крави за мляко в света. Стандарта за живото тегло на пълновъзрастните Холщайн крави е 680-700 кг, на биците 1000-1100 кг,

Как протича раждането (ожребването) при кобилите?

Как протича раждането (ожребването) при кобилите?

Раждането при кобилите протича сравнително бързо и лесно, като най-често е през нощта. Признаци за предстоящото раждане при кобилите са уголемяването на вимето и разхлабването на тазовите връзки, при което коренът на опашката изглежда като приповдигнат.

Уплътнете междуредията в младите градини – така ще получите допълнителна продукция

Уплътнете междуредията в младите градини – така ще получите допълнителна продукция

Младите овощни дървета използват само част от площта на овощното насаждение. Това позволява в младите овощни градини да бъдат отглеждани и други култури, които да заемат неизползваната от овощните дървета площ.

Говеда Монбелиард

Говеда Монбелиард

Породата е създадена е във Франция

Девесил

Девесил

Девесилът е многогодишно растение.

Шап по свинете

Шап по свинете

Остра зарадна болест

Първи осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства

Първи осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства

Първия осведомителен пролетен преглед на пчелните семейства може да се извърши дори към края на февруари в южните райони, а при благоприятно време и в останалите полски райони на страната.

Орловски рисак - една от най-ценните породи коне

Орловски рисак - една от най-ценните породи коне

В Хреновският конезавод, изграден от граф Алексей Орлов, е създадена една от най-ценните породи коне - Орловски рисак.

Сребристи зайци

Сребристи зайци

Сребристите зайци се отнасят към групата зайци за месо и кожи. Те са създадени в бившия Съветски съюз чрез чистопородно развъждане и усъвършенстване на зайците от породата шампан.

Твърдата пшеница по брой на разновидностите отстъпва само на меката

Твърдата пшеница по брой на разновидностите отстъпва само на меката

Твърдата пшеница се отличава от другите видове с високото си съдържание на белтъчини в зърното и особено с качеството на глутена, което я прави особено пригодна за макаронените изделия.

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокоше просо - сериозен конкурент на културните видове при усвояването на азота

Кокошето просо е едногодишен късен пролетен плевел. Има коленчато изкривено стъбло, разклонено от основата, високо до 80-100 cm.

Лимец - еднозърнест и двузърнест

Лимец - еднозърнест и двузърнест

Културният еднозърнест лимец се отличава от дивите лимеци с по-широките си и по-дълги класове. Те са плътни, силно сплеснати, с тясна лицева и широка двуредна част.

Кинг руби – безсеменен сорт грозде
Лозарство

02.12.2023

Кинг руби – безсеменен сорт грозде

Сортът Кинг руби е склонен към милерандаж. Лозите се нападат от оидиум и са слабо устойчиви па ниски зимни температури. Може да се отглежда върху плодородни топли почви при напояване.

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопско говедо - най-дребната порода говеда в Европа

Родопското говедо е порода пренесена в нашите земи от траките, които са се заселили в родопския масив. Развъдната област обхваща всички селища в Родопите.

Пони

Пони

Понитата са своеобразна група породи коне с малък ръст (80-130 см). Според някои хиполози към тях спадат всички породи коне, които имат ръст под 140 см.

Съхраняване на плодовете

Съхраняване на плодовете

Узряващите през пролетта и първата половина на лятото овощни плодове имат слаба съхраняема способност. При стайна температура летните ябълкови и крушови сортове се съхраняват около една седмица.

Подготовка на посадъчния материал за производство на ранни картофи

Подготовка на посадъчния материал за производство на ранни картофи

Един от основните фактори за получаването на висококачествена и високодобивна продукция от ранни картофи е използването на здрав, чистосортов посадъчен материал.

Торене на фъстъците

Торене на фъстъците

При нашите климатични условия фъстъците се отглеждат като поливна култура, са силно отзивчиви на торене и имат големи изисквания към хранителните вещества в почвата.

Кой пчелен мед е по-хубав за консумация, течен или захаросан, изберете сами?

Кой пчелен мед е по-хубав за консумация, течен или захаросан, изберете сами?

Много често пчелният мед се намира в познатото кристализирало състояние. Това се дължи на кристализирането на една от трите съдържащи се в меда захари - глюкозата.  

Внимателно избирайте кога да берете ябълките и крушите

Внимателно избирайте кога да берете ябълките и крушите

Ябълките вече зреят, първи са Златна пармена, Джонатан, после е Червената превъзходна, а накрая Златната превъзходна. Берат се и есенните круши – Боскова масловка, Добра Луиза, а след тях са Харденпонтова масловка, Пас Красан, Попска...