Специални начини за дълбока обработка на почвата

Специални начини за дълбока обработка на почвата

За дълбока обработка се използват и други оръдия, чрез които се постига или само дълбоко разрохкване на целия обработваем пласт.

Грижи за зайчилото

Грижи за зайчилото

Зайкинята се успокоява след раждането. Извършва се първият контрол на гнездото и ако зайкинята не е оскубала достатъчно косми, прибавят се косми от друго гнездо.

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение
Други

20.11.2020

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение

Отглеждане на круши - какво трябва да знаем?

Отглеждане на круши - какво трябва да знаем?

Крушата заема второ място след ябълката по разпространение между овощните култури от умерения климат. Мястото за отглеждане на крушата трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Развъдният район на Тогенбургска коза е Североизточна Швейцария. Наименованието на тази порода кози произлиза от главния кантон в долината Тогенбург, където е създадена.

Донски кон - една от най-старите руски породи коне

Донски кон - една от най-старите руски породи коне

Първоначално конете от породата се отглеждали при табунни условия. Това спомогнало в тях да се закрепят много ценни качества - невзискателност, издръжливост и висока жизненост.

Качества на биволското мляко

Качества на биволското мляко

Образуването на млякото е сложен биологичен процес

Английски тежковозни породи коне

Английски тежковозни породи коне

В Англия са  били създадени първите тежковозни породи коне. Това са шайрският (Shire horse), клайдесдалският (Clydesdale horse) и суфолкският кон(Suffolk horse).

Хранене на ремонтни прасета

Хранене на ремонтни прасета

На ремонтните прасета може да се дават стартерни смески до 30-35 кг жива маса, а след това докъм момента на използването им - смеска както за първия период на угояването.

Лакон - порода овце за мляко

Лакон - порода овце за мляко

Лакон е най-бързо прогресиращата порода за мляко през последните десетилетия. В средата на миналия век млечността на породата не е превъзхождала тази на Черноглавата плевенска.

Дюрок (Duroc) - порода свине за месо

Дюрок (Duroc) - порода свине за месо

Свинете от породата Дюрок притежават бакъреночервен цвят с различни оттенъци. При клане свинете трябва да се одират. Породата Дюрок се отглежда за месо.

Всеки химичен елемент има своето място в живота и развитието на растенията

Всеки химичен елемент има своето място в живота и развитието на растенията

Фосфорът благоприятства процеса на образуване и укрепване на тъканите и води до повишаване на резистентността на растенията към болести.

Влияние на подложката върху присадника

Влияние на подложката върху присадника

Най-очевидно е влиянието на подложката върху растежа и размера на дървото. То зависи и от почвените условия, от силата на растеж и от другите свойства на сорта и т.н.

Псевдочума по птиците

Псевдочума по птиците

Псевдочумата е остро протичаща заразна болест по кокошките и сродните на тях птици.

Сортове орехи

Сортове орехи

В цялата страна е разпространене орехът, като отглеждането на орехи в някои райони се ограничава от много ниските температури през зимата и от късните пролетни и ранните есенни мразове, а в дворните и във вилните места - и от голямата му корона.

Породи говеда за мляко

Породи говеда за мляко

В света има около 300 породи говеда, от които 80 са от породите за мляко. 

Устойчиви ягодоплодни сортове

Устойчиви ягодоплодни сортове

Сортове ягодоплодни култури (ягоди, малини, касис), устойчиви на болести...

Особености в агротехниката на казанлъшката роза

Особености в агротехниката на казанлъшката роза

Розата се отглежда на едно и също място 20-30 години. През зимния период храстите имат принудителен покой и могат да издържат на темпратура.

Напръскайте овощните дръвчета срещу болести

Напръскайте овощните дръвчета срещу болести

През ноември овощните култури се намират в състояние на относителен покой, а голяма част от неприятелите и причинителите на болестите по тях преминават в неактивна форма...

На какви разстояния се засаждат на лозите?
Лозарство

01.11.2020

На какви разстояния се засаждат на лозите?

За лозята за лично ползване и за любителските насаждения решаващо значение при определяне на разстоянията имат формировката, на която ще се отглеждат лозите, и сортът.

Внимание, фермери: Житни мухи атакуват пшеницата

Внимание, фермери: Житни мухи атакуват пшеницата

Летежът на есенното поколение може да продължи до средата на месец Ноември, алармира агрономът на Агри.БГ Атанас Иванов

Как да получите повече от зимните носачки

Как да получите повече от зимните носачки

Помещенията за отглеждане на носачки през зимата трябва да са ремонтирани, добре почистени и дезинфекцирани, да бъдат уплътнени.

Състояние, обработки и грижи за почвата

Състояние, обработки и грижи за почвата

При наличието в почвата на 100 дъждовни червии на 1 куб. м е налице достатъчно размесване на горния и долния почвен слой....

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи

Каракулска порода овце - специализирана за агнешки кожи

Каракулската е единствената порода овце в света, която е специализирана за получаване на ценни кожички (астраган) от агнетата през първите дни след раждането им.