Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Хранене и отглеждане на кърмещите и на дойните овце

Храненето на дойните овце след отбиването на агнетата е предимно пасищно. Ако овцете са осигурени с достатъчно паша, ще бъдат в добро телесно състояние и ще развият добра продуктивност.

Размножаване на птиците

Размножаване на птиците

Една от най-съществените разлики между птиците и бозайниците е начинът на размножаване. Птиците снасят яйца, а след това от тях се излюпва следващото поколение птици.

Отглеждане на ранни краставици в полиетиленова оранжерия

Отглеждане на ранни краставици в полиетиленова оранжерия

Производство на разсад краставици Срокът на сеитба на краставиците отглеждани в полиетиленови оранжерии се съобразява със следните особености:

Бактериален рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies

Бактериален рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies

Бактериалният рак по овощните е повсеместно разпространено заболяване в нашата страна. Бактериалният рак по овощните - Agrobacterium radiobacter pv tumefacies е основен проблем при производството на овощен посадъчен материал.

Размножаване на къпината чрез издънки

Размножаване на къпината чрез издънки

Основен начин при изправенорастящите сортове къпини е размножаването чрез издънки.

На какви почви виреят различните видове овощни дръвчета

На какви почви виреят различните видове овощни дръвчета

Всички овощни дръвчета виреят повече на алкални, отколкото на кисели почви

Грижи за пчелните семейства през месец януари

Грижи за пчелните семейства през месец януари

За нашите климатични условия януари е типичен зимен месец, температурите са относително ниски и за пчелните семейства този месец е период на пълен покой. През този месец жизнените функции в организма на отделните индивиди в пчелното семейство са сведени до възможния минимум.

Отглеждане на тритикале

Отглеждане на тритикале

Тритикале е създадено чрез кръстосване на пшеницата с ръжта и е нова житна култура. Зърното му се използва за фураж, а от брашно на пшеница и тритикале се получава доброкачествен диетичен хляб.

Съвети относно засаждането на сливите

Съвети относно засаждането на сливите

Най-удобното време за засаждане на сливите е от октомври, със започване на листопада, до март, когато наедряват пъпките.

Звездан - една от най-ценните фуражни култури

Звездан - една от най-ценните фуражни култури

Една от най-ценните многогодишни бобови тревни фуражни култури за нашата страна е звезданът . Той осигурява високи добиви зелена маса в райони, чиито условия не са благоприятни за отглеждане на люцерна.

Фази през вегетацията на зърнените житни култури

Фази през вегетацията на зърнените житни култури

Пшеницата цъфти обикновено 4-5 дни след изкласяването, а ръжта - 8-10 дни след него. При царевицата метлицата започва да цъфти няколко дни по-рано от кочана.

Как се произвеждат стафиди?
Лозарство

09.12.2020

Как се произвеждат стафиди?

Технология за производство на стафиди Сушеното грозде (стафиди) има голяма хранителна и диетична стойност. В стафидите сe съдържат от 65 до 77% захари, представени главно от глюкоза (30-48) и фруктоза (30-40%).

Хановерска порода коне

Хановерска порода коне

Преди около 400 години  е започнала работата по създаването на Хановерската порода коне. Потребността на армията от масивен ездови кон е причината за създаването на тази порода коне.

Кристализация на меда

Кристализация на меда

Не само пчеларите, но и много потребители на мед знаят от опит, че някои сортове мед кристализират много бързо, други - след определено време, а трети изобщо не кристализират.

Кратки съвети за хранене на биволите през зимата

Кратки съвети за хранене на биволите през зимата

Нуждите на биволиците от хранителни вещества не се различават съществено от тези за кравите, но има и някои различия...

Чистопородно развъждане на свинете

Чистопородно развъждане на свинете

Развъждането в чисто състояние е основен метод във всички клонове на животновъдството. То и досега е единствен метод за подобряването на редица породи в Дания, Англия и Германия.

Начини за ускоряване поникването на семената

Начини за ускоряване поникването на семената

Най-често за ускоряване поникването на семената се прилагат два начина. - накисване на семена;- рътене на семена.

Орнитоза по птиците

Орнитоза по птиците

Орнитозата е заразна болест по домашните и дивите патици. Причинява се от специфичен възбудител (хламидия), устойчивостта на когото при външни условия не е голяма.

Ранно производство на домати в неотоплявани оранжерии

Ранно производство на домати в неотоплявани оранжерии

В оранжериите с биологично отопление се вграждат парници или тунелни покрития, широко 150 см и дълбоки 60 см за гъстия и 40 см за пикирания разсад.

Машинно доене на овцете

Машинно доене на овцете

В по-големите ферми може да се прилага машинно доене на овцете. За успешното приложение на машинното доене на овцете е необходимо да се спазват някои изисквания.  

Люпене на яйца под квачка

Люпене на яйца под квачка

Най-простият и най-евтиният начин за люпене на яйца от всички категории птици е люпенето под квачка. За квачка се използва кокошка, която след дълго снасяне проявява инстинкт за насаждане.

Специални начини за дълбока обработка на почвата

Специални начини за дълбока обработка на почвата

За дълбока обработка се използват и други оръдия, чрез които се постига или само дълбоко разрохкване на целия обработваем пласт.

Грижи за зайчилото

Грижи за зайчилото

Зайкинята се успокоява след раждането. Извършва се първият контрол на гнездото и ако зайкинята не е оскубала достатъчно косми, прибавят се косми от друго гнездо.

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение
Други

20.11.2020

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение