Ил дьо Франс - порода овце за месо

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Опасна болест при агнетата

Опасна болест при агнетата

Имунитетът на новородените, придобит чрез коластрата, трае 6-8 седмици, това налага повторна имунизация на агнетата

Как да изберем овце от тънкорунни породи за разплод?

Как да изберем овце от тънкорунни породи за разплод?

Вижте кои са най-важните белези, за които трябва да следим при избор на тънкорунни овце за разплод.

Правила и трудности в агнилната кампания

Правила и трудности в агнилната кампания

За правилните действия на стопаните при раждането на агнетата разказва д-р Тихомир Сеферинов

Протичане на бременността и раждане при овцете и козите

Протичане на бременността и раждане при овцете и козите

Бременността при овцете преминава през няколко подпериода в зависимост от големината на плода, от потребността от хранителни вещества и от грижите, които трябва да се полагат за бременните животни. Бременността при козите продължава 5 месеца

Аваси - порода овце за мляко

Аваси - порода овце за мляко

Като високомлечна порода Аваси обаче е селекционирана в Израел. Вълната е остра и груба. Главата и тялото са оцветени на петна. Мъжките са с мощни спираловидни рога.

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Породата овце Мутон Шароле се характеризира с висока скорозрялост и е тясно специализирана за производство на месо, както като чиста раса, така и при кръстоските.

Техника на заплождане на овцете

Техника на заплождане на овцете

При овцете половите цикли са средно 16-17 дни, в границите от 14 до 19 дни. По време на размърляността продължителността на половото влечение е 24-30 часа. В края на размърляностт

Подготовката на овцете за случната кампания

Подготовката на овцете за случната кампания

За получаване на висока заплодяемост и по-голяма плодовитост е необходимо едновременно с подготовката на овцете да започне и подготовката на кочове-спермодарители

Подготовка на овцете за стрижба

Подготовка на овцете за стрижба

Лошо охранените овце имат неравна повърхност на тялото, вълната е с малко серей, поради което е суха и чуплива

Срокове на стрижба на овцете

Срокове на стрижба на овцете

Критерият за определяне сроковете на стрижба на овцете трябва да е получаването на повече и по-качествена вълна, за да се реализира на по-висока цена.

Породи овце отглеждани в България

Породи овце отглеждани в България

Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд.

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Хранене и репродуктивност на овцете

Хранене и репродуктивност на овцете

Непълноценното хранене при кочовете предизвиква отслабване на половата активност, влошаване на количествените и качествените показатели на спермата - олиго- или азоспермия

Български тънкорунни породи овце

Български тънкорунни породи овце

Североизточнобългарска тънкорунна, призната за порода през 1974 г. При степенуването на продуктивността ударението се пада на вълната.