Развъждане на овцете - методи

Развъждане на овцете - методи

Овцете и другите видове селскостопански животни се развъждат по два основни метода - чистопородно развъждане и кръстосване с неговите различни варианти.

Хранене на бременни кози

Хранене на бременни кози

От значение е дажбите на козите да бъдат балансирани по хранителна стойност и да са съставени от качествени фуражи.

Ангорска коза

Ангорска коза

Ангорската коза се отнася към една от най-старите културни породи. Наименованието е получила от гр. Анкара (Турция), в околностите на който се развъждат най-много ангорски кози.

Правила за стригане на овце

Правила за стригане на овце

Стригачът не трябва да причинява болка на овцете и да престригва вълната. Вълната трябва да се остригва ниско и равно, а руното да се запази цяло и чисто.

Породи овце отглеждани в България

Породи овце отглеждани в България

Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд.

Грижи за козите

Грижи за козите

Козите трябва да се поддържат винаги чисти. Преди сутрешното доене тялото на козата се изчиства с твърда четка, при което кожата се изчиства от потта, праха и нечистотиите.

Хранене на бременни овце

Хранене на бременни овце

Бременността на овцете продължава около 150 дни. Храненето на овце през този период има важно значение за нормалното развитие на плода и за раждането на здрави, жизнеспособни агнета.

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на овце - условията трябва да съответстват на биологичните им особености

При отглеждане на овцете трябва да се създават оптимални условия за запазване на здравословното им състояние и за осигуряване на растежа и развитието на младите и получаване на качествена и висока продуктивност от възрастните.

Увеличаване количеството на месото от овцете

Увеличаване количеството на месото от овцете

Този класически метод се прилага заради хетерозисния ефект. Като майчин материал се използват овце от стоковите стада на българските тънкорунни, полутънкорунни и цигайски породи.

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

Стрижба на овцете - отговорен период от отглеждането на овцете

В равнинните райони стрижбата на овцете обикновено се извършва по-рано, а в планинските - по-късно. Датата на стрижбата в зависимост от времето и състоянието на вълната.

Технология за отглеждане на кози

Технология за отглеждане на кози

Млякото на козите е с високи диетични качества, има антиинфекциозни, антианемични и антихеморагични качества. Месото на козите е диетично, с най-висока цена на международния пазар.

Отглеждане на овце майки

Отглеждане на овце майки

Технологията на отглеждане на овце майки е един от факторите, който влияе върху продуктивността на им, и зависи от природно-климатичните условия, породата, физиологичното състояние на животните.

Хранене на овцете със зелени фуражи

Хранене на овцете със зелени фуражи

Зелените фуражи осигуряват на овцете всички необходими хранителни вещества, и то в най-подходящо съотношение и форма. При хранене само със зелени фуражи овцете могат да бъдат в много добро телесно състояние, да имат висока плодовитост, млечност и вълнодайност.

Доене на козите и грижи за вимето

Доене на козите и грижи за вимето

Добиването на повече и чисто мляко зависи главно от породата, режима на хранене и отглеждане, редовното и правилно доене и грижите, които полага гледачът за вимето на козата.

Срокове на стрижба на овцете

Срокове на стрижба на овцете

Критерият за определяне сроковете на стрижба на овцете трябва да е получаването на повече и по-качествена вълна, за да се реализира на по-висока цена.

Порода овце Хиос

Порода овце Хиос

Овцете от породата Хиос са с много добра аклиматизационна способност. Проявяват обаче известна чувствителност към района със студен и влажен климат и силни ветрове.

Отглеждане на женски агнета за разплод

Отглеждане на женски агнета за разплод

Втората по важност група, която се отглежда във всяка овцеферма са женските агнета за разплод. От тях зависят бъдещата продуктивност на стадото и успехът от развъдно-подобрителния работа.

Как да се грижим за новородените агнета?

Как да се грижим за новородените агнета?

Важна предпоставка за правилното отглеждане и за оцеляването на новородените агнета при подготовката на овцете за агнилната кампания е изграждането на единични боксове за майките с приплодите им.

Заразни болести при овцете и козите

Заразни болести при овцете и козите

Профилактично-диагностични мероприятия за предпазване на овцете и козите от заразни болести

Грижи за бременните кози

Грижи за бременните кози

Бременността при козите продължава пет месеца (от 146 до 158, средно 150 дни). През първите 2,5 месеца бременността външно не се забелязва и може само да се предполага, че козата е заплодена.

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период

Изкуствено отглеждане на яретата през бозайния период

При изкуственото отглеждане яретата се отделят от майките си още при раждането и се хранят изкуствено. Отстраняват се значителна част от недостатъците на естественото отглеждане на приплодите, но се изразходва повече труд.

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Угояване на агнета и шилета

Угояване на агнета и шилета

В много страни месото от агнетата и шилетата е едно от най-високо ценените. Ето защо то има висока цена на международния пазар.

Подготовка на овцете майки за заплождане

Подготовка на овцете майки за заплождане

До голяма степен масовото размърляне и плодовитостта на овцете се предопределя от добрата им подготовка за заплождане.

Хранене на агнета и шилета за разплод

Хранене на агнета и шилета за разплод

Oсновната храна за агнетата през бозайния перод е майчиното мляко. Към края на втората седмица след раждането  добре развиващите се агнета започват да приемат ограничени количества концентр