Правила и трудности в агнилната кампания

Правила и трудности в агнилната кампания

За правилните действия на стопаните при раждането на агнетата разказва д-р Тихомир Сеферинов

Аваси - порода овце за мляко

Аваси - порода овце за мляко

Като високомлечна порода Аваси обаче е селекционирана в Израел. Вълната е остра и груба. Главата и тялото са оцветени на петна. Мъжките са с мощни спираловидни рога.

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Мутон Шароле - порода овце специализирана за производство на месо

Породата овце Мутон Шароле се характеризира с висока скорозрялост и е тясно специализирана за производство на месо, както като чиста раса, така и при кръстоските.

Техника на заплождане на овцете

Техника на заплождане на овцете

При овцете половите цикли са средно 16-17 дни, в границите от 14 до 19 дни. По време на размърляността продължителността на половото влечение е 24-30 часа. В края на размърляностт

Подготовката на овцете за случната кампания

Подготовката на овцете за случната кампания

Подготовката на овцете за случната кампания се състои най-вече в осигуряване на пълноценно хранене, особено по отношение на витамините и белтъчините. За тази цел трябва да се подхранват в к

Подготовка на овцете за стрижба

Подготовка на овцете за стрижба

Правилното провеждане на стрижбената кампания и запазването на здравословното състояние на животните зависят до голяма степен от подготовката на овцете за стрижба.

Срокове на стрижба на овцете

Срокове на стрижба на овцете

Критерият за определяне сроковете на стрижба на овцете трябва да е получаването на повече и по-качествена вълна, за да се реализира на по-висока цена.

Породи овце отглеждани в България

Породи овце отглеждани в България

Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд.

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Ил дьо Франс - порода овце за месо

Породата овце Ил дьо Франс е създадена чрез кръстосването на Лестър и Рамбуйе, като целта е била да се получат животни със средно нежна вълна и с добра месодайност.

Хранене и репродуктивност на овцете

Хранене и репродуктивност на овцете

Непълноценното и недостатъчното хранене на овцете предизвиква нарушаване на половия цикъл, намаляване на броя на овулиралите яйцеклетки ...

Български тънкорунни породи овце

Български тънкорунни породи овце

Североизточнобългарска тънкорунна, призната за порода през 1974 г. При степенуването на продуктивността ударението се пада на вълната.

Български местни породи овце

Български местни породи овце

Плевенската черноглава овца е най-разпространената аборигенна порода. Създадена е в централната част на Северна България - в Плевенско, откъдето носи името си.

Породи овце за мляко

Породи овце за мляко

Най-ценното качество на Аваси е млечността. При селекционираните стада и при по-добро хранене достига 400-450 л за лактационен период.

Породи овце за месо

Породи овце за месо

Под майсторството на английските овцевъди са създадени животни с удивителни телесни форми и с висока скорозрелост. Агнетата растат бързо и може да се заплождат на 9-10-месечна възраст.

Окомерна преценка на екстериора на овцете

Окомерна преценка на екстериора на овцете

По развитието на главата се съди за развитието на цялата костна система. Овцете от породите за месо имат относително къса и широка глава, от породите за мляко - по-дълга и по-тясна, а от по