Торене на круши

Торене на круши

Торенето е основен регулируем фактор на околната среда, с който се допълват хранителните запаси на почвата, с цел да се създадат оптимални условия за развитието и нормалния растеж на дърветата

Органични торове и торене с тях

Органични торове и торене с тях

Оборският тор съдържа всички необходими за растенията хранителни вещества. Една част от тях са в усвоима форма, а други се усвояват постепенно след минерализиране на органичното вещество.

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минерално хранене на растенията в безпочвена среда

Минералният състав на растенията е изяснен още през 19 век, независимо че и днес продължават да се откриват нови факти. Например, полезността на елемента никел е открита преди 20 години.

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Люцерната може да осигури до 2 тона суха маса от декар

Не трябва да се допуска израстване на нов подраст в стария - добивът намалява.

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

Предсеитбена обработка на почвата след много ранни и средно ранни предшественици

У нас най-ранни предшественици, след които се засяват есенни култури, са граховата смес, репицата, тритикалето и др.

Торене на черешите

Торене на черешите

За установяване на необходимостта от торене на черешите най-добре е да се използват агрохимически методи (анализи на листа и почва).

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Прогноза и сигнализация на неприятелите и развитието на болестите

Намаляването на загубите може да се постигне само когато правилно се прогнозират появата, плътността и развитието на вредителите.

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите нанасят значителна вреда на овощните култури

Нематодите са микроскопични многоклетъчни организми с кръгло нишковидно или вретеновидно неначленено тяло, обвито с яка обвивка. Те спадат към класа на кръглите червеи.

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите

Повечето от птиците се хранят с животинска храна (насекоми и др.) и като неприятели на овощните култури причиняват значително по-малко вреда в сравнение с насекомите и акарите.

Усвояване на калий от растенията

Усвояване на калий от растенията

Растенията усвояват калия във вид на катиони (К+), затова пряко достъпни са само водоразтворимите му соли (КNO3, К2SO4 и др.) и oбменният калий.

Желязото като хранителен елемент

Желязото като хранителен елемент

Растенията страдат от недостиг на желязо най-често, когато се отглеждат на силно варувани или алкални почви.

Подходящи райони за отглеждане на киви в България

Подходящи райони за отглеждане на киви в България

Освен районите, в които се отглежда  киви сега и където агротехническите условия са подходящи за вегетационното му развитие и презимуване, несъмнено в страната има и други райони и микрорайони с подходящи условия.

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Определяне нуждите на овощните растения от торене

Външният вид на растенията, особено на листата и на леторастите, дава известни насочвания за разбиране условията на почвено хранене на растенията.

Мостово присаждане на овощни дървета

Мостово присаждане на овощни дървета

Мостовото присаждане се прави и когато има нова или незараснала рана върху широка част от кората.

Размножаване и отглеждане на лимона

Размножаване и отглеждане на лимона

Лимоните се размножават вегетативно и семенно. Семенно размножаваните лимони са по-дълготрайни, по-лесно се приспособяват към условията на отглеждане, обаче встъпват късно в плододаване.

Резитба на овощните дървета - сложно и отговорно мероприятие

Резитба на овощните дървета - сложно и отговорно мероприятие

Положителните резултати от правилно проведената, както и отрицателните резултати от неправилно извършената резитба на овошките се проявяват бързо, още в същата година, и имат последействие две или три години.

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море

Гъсениците и яйцата на лозовата листозавивачка се унищожават от много видове полезни насекоми, паяци и причинители на болести.

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е един от най-опасните широко разпространени в света плевели

Балурът е многогодишен плевел. Произхожда от Средиземноморието. Разпространен е в повечето земеделски райони на света. У нас е приспособен най-добре към топлите.

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Брашнесто разпадане на плодовете при по-продължително съхраняване

Причините, които спомагат за появата на брашнестото разпадане на плодовете, е късната беритба, особено при по-ранните сортове.

Прищипване на лозите - какво представлява и кога се извършва
Лозарство

04.01.2024

Прищипване на лозите - какво представлява и кога се извършва

Премахването на връхчетата на леторастите с едно-две недоразвити листа се нарича прищипване.

Резитба на лози, пострадали от градушка
Лозарство

04.01.2024

Резитба на лози, пострадали от градушка

Когато е паднала много силна градушка през периода на активния растеж на леторастите до края на юни и са унищожени напълно гроздовата реколта и леторастите, извършва се резитба на лозите на зелено.

Формировка видоизменен Мозер
Лозарство

04.01.2024

Формировка видоизменен Мозер

Лозата, формирана като видоизменен Мозер, представлява високостъблен двустранен кордон с редуващи се смесени плодни звена и чепове. Височината на стъблото е 120 см.

Средства, премахващи условията за развитие на вредители по овошките

Средства, премахващи условията за развитие на вредители по овошките

Гъсто засадените овощни растения, освен че си пречат едно на друго в развитието си, не позволяват правилното провеждане на борбата с болестите и неприятелите, които при тях намират много добри условия за развитие.

Как се образува хумуса?

Как се образува хумуса?

Като главен източник за образуване на хумуса в почвата служат органичните остатъци от умрелите растения, животни и микроорганизми. Най-голямо количество остатъци постъпват в почвата от висшата зелена растителност.

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пирей - плевел, който предпочита тежките почви

Пиреят е многогодишно тревисто растение с цилиндрично, кухо, гладко и членесто стъбло, високо до 1,5 м. Развива силно, шнуровидно, пълзящо коренище.