Присъединяване на пчелни семейства

Присъединяване на пчелни семейства

Присъединяване на пчелни семейства

Кога и колко пъти през годината може да се заплоди и нормално да роди зайкинята

Кога и колко пъти през годината може да се заплоди и нормално да роди зайкинята

Кога и колко пъти през годината може да се заплоди и нормално да роди зайкинята

Специално разсаждане на изтеглен нависоко доматен разсад

Специално разсаждане на изтеглен нависоко доматен разсад

Специално разсаждане на изтеглен нависоко доматен разсад

Листна плесен при доматите

Листна плесен при доматите

Листна плесен при доматите

Попово прасе

Попово прасе

За да се преборите с поповото прасе, трябва да приготвите отровни примамки, които да разхвърляте около новозасадените млади растения - домати, краставици, пипер.

Остро подуване на търбуха при овцете и козите

Остро подуване на търбуха при овцете и козите

Остро подуване на търбуха при овцете и козите

Ограничаване на яйценосната дейност на пчелата майка

Ограничаване на яйценосната дейност на пчелата майка

Ограничаване на яйценосната дейност на пчелата майка

Кога, къде и как се извършва съешаването на зайците

Кога, къде и как се извършва съешаването на зайците

Кога, къде и как се извършва съешаването на зайците

Лична хигиена без вода и при недостиг на вода
Други

12.03.2016

Лична хигиена без вода и при недостиг на вода

Лична хигиена на тяло, глава и коса, когато нямаме възможност да ползваме вода или водата не ни достига за да се изкъпем и измием.

Магданоз - засяване и грижи

Магданоз - засяване и грижи

Магданоз - засяване и грижи

Малини - сортове, засаждане

Малини - сортове, засаждане

Малини - сортове, засаждане

В пчелина през месец март

В пчелина през месец март

В пчелина през месец март

Хранене на пръчовете

Хранене на пръчовете

Хранене на пръчовете

Магнезиевото гладуване при доматите е широко разпространено в оранжериите

Магнезиевото гладуване при доматите е широко разпространено в оранжериите

Доматите наред с късното главесто зеле и морковите извличат най-голямо количество магнезий от почвата

Влага в пчелния кошер

Влага в пчелния кошер

Тя се получава при лошо вентилиране на въздуха и изтичане на вода в кошера през зимата