Съвети относно засаждането на сливите

Съвети относно засаждането на сливите

Най-удобното време за засаждане на сливите е от октомври, със започване на листопада, до март, когато наедряват пъпките.

Звездан - една от най-ценните фуражни култури

Звездан - една от най-ценните фуражни култури

Една от най-ценните многогодишни бобови тревни фуражни култури за нашата страна е звезданът . Той осигурява високи добиви зелена маса в райони, чиито условия не са благоприятни за отглеждане на люцерна.

Фази през вегетацията на зърнените житни култури

Фази през вегетацията на зърнените житни култури

Пшеницата цъфти обикновено 4-5 дни след изкласяването, а ръжта - 8-10 дни след него. При царевицата метлицата започва да цъфти няколко дни по-рано от кочана.

Как се произвеждат стафиди?
Лозарство

09.12.2020

Как се произвеждат стафиди?

Технология за производство на стафиди Сушеното грозде (стафиди) има голяма хранителна и диетична стойност. В стафидите сe съдържат от 65 до 77% захари, представени главно от глюкоза (30-48) и фруктоза (30-40%).

Хановерска порода коне

Хановерска порода коне

Преди около 400 години  е започнала работата по създаването на Хановерската порода коне. Потребността на армията от масивен ездови кон е причината за създаването на тази порода коне.

Кристализация на меда

Кристализация на меда

Не само пчеларите, но и много потребители на мед знаят от опит, че някои сортове мед кристализират много бързо, други - след определено време, а трети изобщо не кристализират.

Кратки съвети за хранене на биволите през зимата

Кратки съвети за хранене на биволите през зимата

Нуждите на биволиците от хранителни вещества не се различават съществено от тези за кравите, но има и някои различия...

Чистопородно развъждане на свинете

Чистопородно развъждане на свинете

Развъждането в чисто състояние е основен метод във всички клонове на животновъдството. То и досега е единствен метод за подобряването на редица породи в Дания, Англия и Германия.

Начини за ускоряване поникването на семената

Начини за ускоряване поникването на семената

Най-често за ускоряване поникването на семената се прилагат два начина. - накисване на семена;- рътене на семена.

Орнитоза по птиците

Орнитоза по птиците

Орнитозата е заразна болест по домашните и дивите патици. Причинява се от специфичен възбудител (хламидия), устойчивостта на когото при външни условия не е голяма.

Ранно производство на домати в неотоплявани оранжерии

Ранно производство на домати в неотоплявани оранжерии

В оранжериите с биологично отопление се вграждат парници или тунелни покрития, широко 150 см и дълбоки 60 см за гъстия и 40 см за пикирания разсад.

Машинно доене на овцете

Машинно доене на овцете

В по-големите ферми може да се прилага машинно доене на овцете. За успешното приложение на машинното доене на овцете е необходимо да се спазват някои изисквания.  

Люпене на яйца под квачка

Люпене на яйца под квачка

Най-простият и най-евтиният начин за люпене на яйца от всички категории птици е люпенето под квачка. За квачка се използва кокошка, която след дълго снасяне проявява инстинкт за насаждане.

Специални начини за дълбока обработка на почвата

Специални начини за дълбока обработка на почвата

За дълбока обработка се използват и други оръдия, чрез които се постига или само дълбоко разрохкване на целия обработваем пласт.

Грижи за зайчилото

Грижи за зайчилото

Зайкинята се успокоява след раждането. Извършва се първият контрол на гнездото и ако зайкинята не е оскубала достатъчно косми, прибавят се косми от друго гнездо.

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Месечни пчеларски практики на пчелина през ноември

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение
Други

20.11.2020

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение

Отглеждане на Годжи Бери Goji Berry Създаване на насаждение

Отглеждане на круши - какво трябва да знаем?

Отглеждане на круши - какво трябва да знаем?

Крушата заема второ място след ябълката по разпространение между овощните култури от умерения климат. Мястото за отглеждане на крушата трябва да отговаря на определени климатични и почвени условия.

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Тогенбургска коза (Toggenburg)

Развъдният район на Тогенбургска коза е Североизточна Швейцария. Наименованието на тази порода кози произлиза от главния кантон в долината Тогенбург, където е създадена.

Донски кон - една от най-старите руски породи коне

Донски кон - една от най-старите руски породи коне

Първоначално конете от породата се отглеждали при табунни условия. Това спомогнало в тях да се закрепят много ценни качества - невзискателност, издръжливост и висока жизненост.

Качества на биволското мляко

Качества на биволското мляко

Образуването на млякото е сложен биологичен процес

Английски тежковозни породи коне

Английски тежковозни породи коне

В Англия са  били създадени първите тежковозни породи коне. Това са шайрският (Shire horse), клайдесдалският (Clydesdale horse) и суфолкският кон(Suffolk horse).

Хранене на ремонтни прасета

Хранене на ремонтни прасета

На ремонтните прасета може да се дават стартерни смески до 30-35 кг жива маса, а след това докъм момента на използването им - смеска както за първия период на угояването.

Лакон - порода овце за мляко

Лакон - порода овце за мляко

Лакон е най-бързо прогресиращата порода за мляко през последните десетилетия. В средата на миналия век млечността на породата не е превъзхождала тази на Черноглавата плевенска.

Дюрок (Duroc) - порода свине за месо

Дюрок (Duroc) - порода свине за месо

Свинете от породата Дюрок притежават бакъреночервен цвят с различни оттенъци. При клане свинете трябва да се одират. Породата Дюрок се отглежда за месо.