Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Особености на обработката на повърхностно преовлажняващи се почви

Понеже дълбокото разрохкване и прокарването на дренажи е скъпо мероприятие, необходимо е да се полагат грижи ефектът от него да се запази по-дълго време.

Мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници

Мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници

Мерките от програмата са задължителни за всички земеделски стопани на територията на нитратно уязвимите зони НУЗ , в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от земеделски източници.

Полягане на ечемика

Полягане на ечемика

Високото заплевеляване води до допълнителни трудности при жътвата и увеличава разходите по просушаване на зърното.

Нитратите - опасност за здравето

Нитратите - опасност за здравето

Азотът е жизнено необходим елемент за развитието на растенията. Без него синтезата на белтъчни вещества е невъзможна.

Какво значение имат микроелементите за храненето на зеленчуковите растения?

Какво значение имат микроелементите за храненето на зеленчуковите растения?

Микроелементи са тези хранителни вещества, които са необходими на растенията в много малки количества. Такива са желязото, манганът, борът, медта, молибденът и цинкът.

Азотно торене на рапицата през есента и пролетта

Азотно торене на рапицата през есента и пролетта

Рапицата е доста взискателна култура по отношение на торенето. По тази причина, с оглед процеса на ротация на културите, правилно е тя да се счита за основна.

Фосфорът определя репродуктивността на растенията

Фосфорът определя репродуктивността на растенията

Особено тежък недостиг на фосфор се отразява на всички растения по отношение на формирането на репродуктивните органи...

Сеитба на зърнени бобови култури

Сеитба на зърнени бобови култури

Зимните форми грах се засяват през есента, когато се засява пшеницата. Пролетните форми грах, лещата и нахутът се засяват рано през пролетта.

Малинов агрилус - опасен неприятел на малината

Малинов агрилус - опасен неприятел на малината

Малиновият агрилус е повсеместно разпространен и опасен неприятел на малината у нас. Напада малината, къпината, маслодайната роза, шипката, френското грозде и др.

Основни правила при редуване на културите

Основни правила при редуване на културите

При голяма концентрация на производството, която е съпроводена с отглеждане на малко култури в един район, да не се застъпват сеитбообращения с дълготрайни ротации.

Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури

Грижи през вегетацията на зърнените бобови култури

Ако след сеитбата се образува почвена кора, докато е още тънка, тя трябва да се разруши. Това става, като посевът се бранува с ротационна или с лека зъбна брана напречно или косо на редовете

Антракноза по фасула - използвайте на устойчиви сортове фасул

Антракноза по фасула - използвайте на устойчиви сортове фасул

Антракнозата по фасула е гъбно заболяване. У нас е разпространена широко, но най-голямо значение има във високите котловинни полета и в районите близо до водни басейни.

Зимните зърнени житни култури се развиват най-добре на богати с хранителни вещества почви

Зимните зърнени житни култури се развиват най-добре на богати с хранителни вещества почви

През пролетта с повишаване на температурата зимните зърнени житни култури използват добре благоприятните условия за растеж и преминават през следващите фази на развитие.

Листно подхранване

Листно подхранване

Листното подхранване е практика, с която се цели да се внесат допълнително хранителни вещества в лесно достъпна за растенията форма.

Време е за подхранване на есенниците

Време е за подхранване на есенниците

Месец февруари е най-подходящия срок за подхранване на пшеницата и ечемика.

От какво зависи качеството на оранта

От какво зависи качеството на оранта

Основните фактори, от които зависи качеството на оранта, са следните: техническата изправност на плуга и правилното му нагласяване, физико-механичните свойства на почвата.

Сиви листни петна по крушата

Сиви листни петна по крушата

Сивите листни петна по крушите са повсеместно разпространени, особено в застаряващи и изоставени крушови насаждения. В разсадниците болестта може да се появи слабо и по ябълката.

Културно-стопански методи за защита на овощните растения

Културно-стопански методи за защита на овощните растения

Мерките за борба при прилагане на културно-стопански методи се свеждат на първо място до избора на подходящи овощни видове и сортове, устойчиви на икономически важните болести и неприятел

Голям луков листояд

Голям луков листояд

Големият луков листояд е разпространен навсякъде у нас и се изхранва с различни видове лук, зеле, ряпа, алабаш, картофи, цвекло, лапад, овес, равнец и др.

Пчелари: Цената на меда е с 60% надолу и пак няма пазар

Пчелари: Цената на меда е с 60% надолу и пак няма пазар

За нас най-важно е да имаме политики, с които да решим проблемите, а не догодина пак да искаме пари, категорични са от сектора

Птиците и околната среда печелят най-много от фитазата от ново поколение

Птиците и околната среда печелят най-много от фитазата от ново поколение

При животните фосфорът, свързан във фитат, е почти неусвоим, тъй като на непреживните животни им липсва достатъчно активна ендогенна фитаза, която да превръща свързания фосфор в достъпен.

Видове поливки на земеделските култури

Видове поливки на земеделските култури

Основната задача на овлажнителните поливки е да се увеличава почвената влага и да се създава благоприятен воден режим за растенията, когато валежите са недостатъчни.

Производство на круши - особености

Производство на круши - особености

Сортовете на крушата се присаждат както на семенни, така и на вегетативни подложки. Семенните подложки се получават от семена на горска круша и по-рядко на някои културни крушови сортове.

Торенето на лозята трябва да е съобразено с крайния продукт-виното.

Торенето на лозята трябва да е съобразено с крайния продукт-виното.

Промишленото наторяване със сигурност е онази агрономическа практика, която – заедно с избора на културите и присадките – претърпява най- дълбоките технико оперативни промени

Калцифобни растения

Калцифобни растения

Повечето от селекционно подобрените вариетети на градинските растения произлизат от райони с кисели почви. Те се развиват най-добре върху неутрални или слабо кисели почви.