Бременността при козите продължава 5 месеца и се разделя на два периода.

Първият период на бременността при козите е с продължителност три месеца и растежа на плода е незначителен, което не оказва съществено значение върху потребностите от енергия и хранителни вещества. От съществено значение през периода е биологическата пълноценност на дажбата. От значение е дажбите на козите да бъдат балансирани по хранителна стойност и да са съставени от качествени фуражи. Не бива да се допуска изхранването на плесенясали, загнили, замръзнали и замърсени фуражи. Водата за пиене трябва да е хладка и чиста. При неспазване на тези условия са възможни увреждания на плода и аборти.

През втория период на бременността, който обхваща последните два месеца нуждите на козите от протеин, енергия и хранителни вещества нараства значително. Плода увеличава теглото си 10-12 пъти. През този период трябва да се образуват и около 4-5 кг мазнини, които през периода на лактация на козите се използват като телесни резерви.

Около 6-8 седмици преди окозването козите трябва да се пресушат. То става постепенно, като в продължение на 2-3 дни се пропуска вечерното доене, след това се доят през ден и накрая през два дни. По време на пресушаването храненето на козите се намалява, като при високомлечните кози концентрирания фураж се изключва напълно. Най- подходящо през този период е даването на висококачествено сено. То може да бъде единствения компонент в дажбата, като осигурява 70-80% от необходимата енергия. След пресушаването храненето на козите се нормализира, но основен фураж пак остава сеното. Подходящи са доброкачествения листников фураж, сламата, силажа и сенажа. Концентрираният фураж да е 200-500 гр. в зависимост от енергийния състав на дажбата.

Вижте още:

Доене на козите и грижи за вимето

Технология за отглеждане на кози

Грижи за козите