Що е мана?

Маната е гъст сладък сок. който отделят равнокрилите насекоми, каквито са листните и щитоносните въшки, паразитиращи по листата ма широколистни и по клонките на иглолистни дървета.

Как се образува мана?

Маната се образува като листните и щитоносните въшки острия си смучещ устен апарат пробият ликовата проводяща тъкан на растението и изсмукват образуваните от него сокове. Тези сокове попадат във филтрационната камера на въшката, където от тях се отделят белтъци и малко количество въглехидрати. Въглехидратите проникват през стената на камерата в храносмилателния канал на насекомото и след като преминат през него, значителна част от тях се отделя навън през аналния отвор на въшките във вид на мана, която използват за паша пчелите.

Кога пчелите събират мана?

Според Haragsim наличността на манова паша зависи от размножаването на продуцентите (производителите) на мана по дървесните видове, от които пчелите я събират върху размножаването на въшките на свой ред влияят множество външни и вътрешни фактори и преди всичко климатичните условия . Тъй като всеки дървесен вид има свой специфичен продуцент на мана (вид въшка), изискващ специфични условия за развитието си, не е възможно еднозначно да се определи на какво се дължи размножаването на въшките. През по-студена година или по-влажно лято не се наблюдава манова паша. След дъжд или буря тя намалява. Когато числеността на листните и щитоносни въшки е голяма, то и мановата паша е обилна. (Някои изследователи са на мнение, че въшките се размножават, когато вече има мана и затова тя не може да има животински произход.)

По кои иглолистни дървата се отделя мана?

От гледна точка на пчеларството основните растения, които не отделят нектар, но са място за обитание на продуцентите на мана са елата, борът и лиственицата.

При откриване на манова паша пчелните семейства могат за кратко време да съберат големи количества мана.

По кои широколистни дървета се отделя мана?

От широколистните растения важно значение за пчеларството имат липата, върбата, яворът, сливата и черешата. По данни на някои изследователи мана се отделя и по бялата акация.

По кои части на елата се появява мана и къде живеят въшките, които отделят елова мана?

Капки мана се наблюдават преди всичко по долната страна на най-младите иглици на елата. Въшките, отделящи елова мана живеят по дървото през цялата година разположени са поединично върху кората на клонките между иглиците. Женската на еловата въшка е дълга 3-4.5 мм. има светлочервени очи, тъмнозелен цвят на тялото и на гърба й може да се забележат две надлъжни светли ивици.

Как действа дъбовата мана на пчелите?

Наблюдавано е как масово загиват пчели след обилна манова паша от дъбови дървета. Някои специалисти предполагат, че дъбовата мана не оказва токсично действие върху организма на пчелите и че те загиват в резултат на интензивна работа, която води до прекомерното им изтощение, и поради това. че при събиране на мана на близки разстояния участват и младите пчели.

Различен ли е смисълът на понятията манов мед и мед от мана?

Двете понятия са еднозначни. Терминът мед от мана вероятно е възникнал след наблюдаване на голямо количество отделяна от листни и щитоносни въшки мана, падаща на земята на капки. От библейската история е известно и наименованието манна.

По какво се различава мановият от нектарния мед?

Мановият мед се различава от нектарния преди всичко по своя химичен състав и произход (вж. таблицата). Той съдържа голям процент вещества под формата на декстрини и мелецитоза, които са трудносмилаеми за пчелите и затова не е подходящ за зимуването им

Що е мелецитоза?

През 1856 г. френският химик Бертло е открил в мана, отделяна по лиственица, нов вид захар, който нарекъл мелецитоза (от френската дума meleze - лиственица). Това е тризахарид, изграден от две молекули захароза и една молекула фруктоза. Мелецитозата е типична съставна част на маната. Този вид захарид не е открит 8 състава на нектарния мед, но е установено, че съдържанието му в еловата мана е 6.44-25,68%, а в маната, отделяна от лиственица - 6,10-38,53%. Мелецитозата се разтваря по-трудно от другите захариди. Тъй като нектарният мед не съдържа мелецитоза, може да се предположи, че тя е продукт от ларвите на листните и щитоносните въшки, които я изработват в храносмилателния си канал.

Химичен състав на мановия и нектарния мед и на нектара

 

Химичен състав Мед (%) Нектар (%)
нектарен манов манов сок
Сухо вещество 82,00 81,10 51,66 1,37
Вода 18,00 18,89 48,34 98,63
Инвертна захар 75,96 65,10 18,80 0,72
Глюкоза 34,40 26,33 0 0
фруктоза 47,60 33,92 0 0
Захароза 1,73 3,51 13,00 0,06
Декстрини 0,93 9,70 7,38 0,01
Белтъци 0,18 2,46 0 0,06
Мелецитоза 0 6,17 0 0

Вижте още:

Колко пити са необходими

Съхраняване на пчелните продукти

Прополис - пчелен клей