Отглеждане на разплодни патици

Отглеждане на разплодни патици

Птичарниците за отглеждане на родителско стадо патици трябва да бъдат сухи, топли, чисти и с добре действаща вентилация. Те се разделят на секции с прегради, високи 80-120 см, с разчет в една секция да се настаняват по 150 броя при гъстота на настаняването 3 патици на 1 м2.

Кога птиците стават канибали?

Кога птиците стават канибали?

Понякога канибализъм може да възникне без видими причини

Птиците и околната среда печелят най-много от фитазата от ново поколение

Птиците и околната среда печелят най-много от фитазата от ново поколение

При животните фосфорът, свързан във фитат, е почти неусвоим, тъй като на непреживните животни им липсва достатъчно активна ендогенна фитаза, която да превръща свързания фосфор в достъпен.

Пекинска патица - лесно се приспособява към различни климатични условия

Пекинска патица - лесно се приспособява към различни климатични условия

Поради лесното приспособяване на пекинската патица към различни климатични условия при отглеждането й се получават много добри резултати.

Потребността от витамини при пуйчетата е по-голяма, отколкото при пилетата

Потребността от витамини при пуйчетата е по-голяма, отколкото при пилетата

Признаците на авитаминоза за всеки отделен витамин са еднакви при пилетата и пуйчетата, обаче потребността от витамини у пуйчетата е по-голяма, отколкото у пилетата.

Мускусна патица - може да се отглежда и без водоеми

Мускусна патица - може да се отглежда и без водоеми

Мускусната патица използва много добре растителните фуражи, но е взискателна към храненето и отглеждането. Месото й по вкус се доближава до месото на дивата патица.

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината

Пуйчета-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината

Пуйчетата-бройлери се отглеждат през всеки сезон на годината. При храненето на бройлерите трябва да се спазват няколко изисквания.

Правилното хранене на кокошките е важно условие за висока носливост

Правилното хранене на кокошките е важно условие за висока носливост

Дневната дажба на кокошките трябва да е разнообразна и достатъчна по количество.

Използване на пуйките като мътачки

Използване на пуйките като мътачки

Пуйката е най-добрата птица-мътачка. Достатъчно е само пуйката да се разклопа и да се постави на подходящо затъмнено място, в удобно, сухо и меко гнездо, за да лежи върху поставените и за люпене 15-18 яйца

Хранене на патици

Хранене на патици

Дажбите на патиците се определят в зависимост от масата, носливостта, сезона и телесното им състояние. През периода на снасянето особено внимание трябва да се обръща на повишената потребност от витаминни и минерални храни.

Породи гъски за угояване

Породи гъски за угояване

По-леките породи гъски се отличават с по-малко живо тегло и по-голяма носливост, докато средните и тежките породи имат по-високо живо тегло и по-малка носливост.

Мерки против разклопването при пуйките-носачки

Мерки против разклопването при пуйките-носачки

Разклопаните пуйки се откриват най-сигурно по следния начин: Гнездата се проверяват всяка вечер, преди да се е стъмнило.

Хранене и гледане на гъски

Хранене и гледане на гъски

При нашите условия през пасищния период храненето на гъските е най-икономично и може да се спестят големи количества зърнен и концентриран фураж.

Произход на щраусите - обща характеристика

Произход на щраусите - обща характеристика

Мъжките и женските екземпляри значително се различават едни от други по оперението им черно при мъжките и кафяво при женските, а също и по размерите на тялото.

Хигиенно значение на качеството на фуражите за птиците

Хигиенно значение на качеството на фуражите за птиците

Проблемите за качеството на комбинираните фуражи са тясно свързани със здравеопазването и продуктивността на птиците.

Отбор на яйца от пуйки за люпене

Отбор на яйца от пуйки за люпене

За разлика от яйцата на другите видове птици яйцата на пуйките са по-конусообразни. Размерът и теглото на яйцата зависят от породата, възрастта, живото тегло и храненето и гледането на разплодните пуйки.

Витамините са жизнено важни за организма на птиците

Витамините са жизнено важни за организма на птиците

От необходимите хранителни вещества белтъчините са основните и незаменими за всички категории и видове селскостопански птици. Качеството им се определя от аминокиселинния им състав.

При наличието на водоеми и пасища патетата се отглеждат с минимално количество фураж

При наличието на водоеми и пасища патетата се отглеждат с минимално количество фураж

Помещенията, в които ще се отглеждат патетата предварително се почистват, измиват и дезинфекцират. Стените и подът може да се обеззаразят от паразити.

Влияние на храните върху угояването на гъските

Влияние на храните върху угояването на гъските

Ечемичената ярма прави месото по-бяло и по-фино, бялата царевица дава слабо оцветяване на месото, а жълтата придава по-добро оцветяване на месото и го обогатява на витамини.

Породи и хибриди кокошки за производство на месо

Породи и хибриди кокошки за производство на месо

Към тази група кокошки спадат породите и хибридите, специализирани за производство на птиче месо. Птиците се характеризират с много добра замускуленост, особено на гръдната и бедрените кости.

Отглеждането на пилетата бройлери при по-ниски температури води до забавяне на растежа

Отглеждането на пилетата бройлери при по-ниски температури води до забавяне на растежа

Успешното отглеждане на пилета бройлери зависи до голяма степен от добрата подготовка на помещенията - почистване, дезинфекция и застилане с чист и сух постелъчен материал.

Недоимъчни заболявания при пуйките

Недоимъчни заболявания при пуйките

Ако след излюпването на пуйчетата се дава храна без витамин А, към 3-4-седмична възраст те почват да боледуват. Наблюдават се слабост, сковано движение, увиснали крила ...

Формиране и поддържане на основното стадо гъски

Формиране и поддържане на основното стадо гъски

При отбора трябва да се взема под внимание и носливостта на гъските, която в повечето случаи е малка и дава отражение върху общата производителност на гъшето стадо и икономическите резултат.

Отглеждане на носачки в уголемени клетки

Отглеждане на носачки в уголемени клетки

Клетките, в които се отглеждат носачките могат да бъдат едно-, дву- и триетажни, в зависимост от площта на помещението и от броя на носачките, които ще се отглеждат.  

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките

Времето за образуването на яйцето оказва голямо влияние върху носливостта на кокошките. Ако яйцето се образува за по-малко от 24 часа, кокошката снася всеки ден.