Как да отучим коня от хапането и ритането?

Как да отучим коня от хапането и ритането?

Навик, който се придобива в процеса на отглеждането е хапането. Много често в млада възраст кончетата биват глезени от стопаните си със захар и с други лакомства.

Тренинг на младите коне

Тренинг на младите коне

При навършване на 1 1/2 години започва индивидуалният тренинг на чистокръвните ездови коне, а за конете от останалите породи (у нас арабски, плевенски и източнобългарски кон) - на 2 1/2 год

Липицански кон - липицанер

Липицански кон - липицанер

Една от най-старите породи в Европа е липицанският кон. Породата е създадена в конезавода край гр. Липица в бившата Австро-Унгарска империя.

Гидран  - порода коне

Гидран - порода коне

Породата гидран е създадена в в конезавода „Радауц" Австрия и в унгарския конезавод „Мезохегеш". Тази порода е разпространена в Унгария, Чехия, Австрия, Словакия, Полша, Румъния и България.

Хигиена и грижи за бременните кобили

Хигиена и грижи за бременните кобили

Голямо значение за правилното хранене на бременните кобили има качеството на храната. При хранене с развалени храни може да се предизвика отравяне на майката или аборт.

Общи принципи на тренинга на конете

Общи принципи на тренинга на конете

Тренингът и изпитванията на конете са едно от важните мероприятия в коневъдството. Те допринасят за развиване както в породите, така и в отделните животни на бързина, сила, издръжливост.

Терска порода коне

Терска порода коне

Терската порода коне е една от създадените след Октомврийската революция в Русия породи.

Ахал-текински кон

Ахал-текински кон

Към групата на пустинните коне спада ахал-текинският кон. Южната част на Туркменистан е главен район на разпространение на породата.

Хановерска порода коне

Хановерска порода коне

Преди около 400 години  е започнала работата по създаването на Хановерската порода коне. Потребността на армията от масивен ездови кон е причината за създаването на тази порода коне.

Донски кон - една от най-старите руски породи коне

Донски кон - една от най-старите руски породи коне

Първоначално конете от породата се отглеждали при табунни условия. Това спомогнало в тях да се закрепят много ценни качества - невзискателност, издръжливост и висока жизненост.

Английски тежковозни породи коне

Английски тежковозни породи коне

В Англия са  били създадени първите тежковозни породи коне. Това са шайрският (Shire horse), клайдесдалският (Clydesdale horse) и суфолкският кон(Suffolk horse).

Американски рисак - стандартбред

Американски рисак - стандартбред

Американският рисак е лековпрегатен кон, специализиран да развива голяма скорост в раван или тръс. Известен като стандартбред (standardbred).

Кабардински кон

Кабардински кон

Кабардинската порода коне е една от най-разпространените планински породи в районът на Кавказ. Център на племенната работа е Кабардино-Балкарската автономна област.

Как влияе бременността върху физиологичното състояние на кобилата?

Как влияе бременността върху физиологичното състояние на кобилата?

След заплождането в организма на кобилата настъпват сложни физиологични изменения - изменят се функциите на жлезите с вътрешна секреция.

Плашенето – как да елиминиране на страховата невроза при конете?

Плашенето – как да елиминиране на страховата невроза при конете?

Плашенето е резултат от рефлекторната дейност на конете при определени условия или действия на човека: излишно повишаване на глас, изненадващ шум, неправилно използване на превозно средство или селскостопанска машина, изненадващ удар от страна на стопанина и др

Хранене на кончетата през бозайния период

Хранене на кончетата през бозайния период

Храненето на кончетата  през бозайния период е свързано със закономерностите в тяхното развитие. През първите дни кончетата се хранят с коластра, която е богата с редица хранителни вещества.

Арабски кон

Арабски кон

Арабският кон е една от най-старите културни породи в света. Археологичните проучвания доказват, че конят като домашно животно от Предна Азия проникнал по поречието на реките Тигър и Ефрат през периода 1800-1700 г. пр.н.е.

Засичането или защо конете отказват да теглят товар?

Засичането или защо конете отказват да теглят товар?

Коне с вродени лоши навици не се раждат. Те се появяват в резултат от неправилна експлоатация и от грешки в отношението на човека към тях.

Размножаване при конете

Размножаване при конете

Конете са едноплодни животни. Само около 2% от кобилите раждат по две кончета. В повечето случаи развитието на две кончета в половите органи на кобилата довежда до аборт.

Разпределение на работния ден на конете

Разпределение на работния ден на конете

Правилното разпределение на работния ден на конете изисква установен режим не само за хранене и поене, но и за работа.

Белгийски тежковозни породи коне

Белгийски тежковозни породи коне

Въз основа на стария масивен рицарски кон, който в продължение на векове е бил използван за езда в постоянните рицарски походи, са възникнали първите белгийски тежковозни породи коне.

Хафлингер - порода коне с универсални качества

Хафлингер - порода коне с универсални качества

Универсалните й качества и невзискателността по отношение на храненето са я наложили в 30 страни на света.

Болести по конете

Болести по конете

Сапът е заразна болест, от която боледуват изключително еднокопитните. Болестта се причинява се от бактерия със слаба устойчивост на действието на факторите на външната среда.

Цвят на косъма на конете

Цвят на косъма на конете

По различните части на тялото космената покривка на коня не е еднаква. По шията, гърба и крупата тя е с по-дълги и дебели косми.

Хранене на конете - принципи на правилното хранене

Хранене на конете - принципи на правилното хранене

Основните принципи на хранене на конете са се формирали в продължение на векове и са издържали изпитанието на времето. Днес ние знаем много повече за техните научни основи.