Преценка на разсада преди засаждането

Преценка на разсада преди засаждането

Качественият разсад има еднакви междувъзлия по-цялата дължина, еднаква дебелина на стъблото и тъмнозелен цвят на растенията.

Избор на посадъчен материал при прасковата

Избор на посадъчен материал при прасковата

Най-важното при избора на посадъчен материал за създаването на нови овощни градини е да се контактува само с лицензирани, утвърдени пепиниеристи, които работят професионално и отговорно.

Качества на посевния и посадъчния материал

Качества на посевния и посадъчния материал

Посевен материал са семената, плодовете и съплодията на културните растения, които се използуват за сеитба.

Подготовка на посадъчния материал за производство на ранни картофи

Подготовка на посадъчния материал за производство на ранни картофи

Един от основните фактори за получаването на висококачествена и високодобивна продукция от ранни картофи е използването на здрав, чистосортов посадъчен материал.

Какви температури са необходими за покълнването на семената и веднага след поникването?

Какви температури са необходими за покълнването на семената и веднага след поникването?

Макар че семената на студоустойчивите растения започват да поникват при доста ниски положителни температури, а тези на топлолюбивите - при по-високи.

Казанлъшка роза - производство на посадъчен материал

Казанлъшка роза - производство на посадъчен материал

Казанлъшката роза се размножава вегетативно по един от следните начини: 1. Вкореняване на многогодишни зрели стъблен, резници, при което за маточни насаждения се използуват растения на въз

Размножаване на арония и производство на посадъчен материал

Размножаване на арония и производство на посадъчен материал

За размножаване на аронията в масовата практика най-често се използва семенното размножаване и вкореняването на зелени резници.

Особености на сеитбата за отглеждане на зеленчуков разсад

Особености на сеитбата за отглеждане на зеленчуков разсад

Сроковете на сеитба за отглеждане на зеленчуков разсад се определят в зависимост от оптималната продължителност на разсадния период и от оптималния срок на разсаждане при дадена култура.

Колко семена за разсад ще ви трябват за тази година?

Колко семена за разсад ще ви трябват за тази година?

Опитните градинари могат спокойно да пресметнат, какво количество семена им трябват за да засеят необходимите им площи. За любителя и за начинаещия производител отговорът на този въпрос не винаги е съвсем лесен.

Използване на дражирани семена за сеитба

Използване на дражирани семена за сеитба

Семената на някои културни растения са много дребни. Например масата на 1000 семена от тютюн е 0,1 г, а от мак - 0,3-0,6 г. Измежду цветята има видове с още по-дребни семена.

In vitro размножаване на растенията - предимства и недостатъци

In vitro размножаване на растенията - предимства и недостатъци

Мултиплицирането на растения се използва предимно при размножаване на трудни за размножаване по конвенционален път растения.

Начини за засяване на окопните култури

Начини за засяване на окопните култури

Окопните култури за разлика от културите със слята повърхност се нуждаят от по-голяма хранителна площ. Ето защо при тях се прилага широкоредова и пунктирна сеитба.

Защо някои зеленчукови култури се отглеждат чрез разсад?

Защо някои зеленчукови култури се отглеждат чрез разсад?

Основната биологична предпоставка на отглеждането на някои зеленчукови култури чрез разсад е, че в ранна фаза растенията имат малка надземна и подземна част.

Какви са изискванията към топлинния режим при отглеждане на разсад?

Какви са изискванията към топлинния режим при отглеждане на разсад?

Разсадът от основните зеленчукови култури - домати, пипер, патладжан, краставици, готварски тиквички, дини и пъпеши, се отличава с високи изисквания към топлината.

Сеитба и засаждане на зеленчуковите култури

Сеитба и засаждане на зеленчуковите култури

Производството на зеленчуци у нас се осъществява или чрез директно засяване на семената на постоянно място или чрез засаждане на достигнали определена фаза на развитие разсадни растения.

Почистване, сортиране и калибриране на семената

Почистване, сортиране и калибриране на семената

При почистването на семената от тях се отстраняват всички живи и инертни примеси - семената от други културни видове, недоразвитите, спаружените и счупените, повредените от болести

Размножаване на киви

Размножаване на киви

Както повечето овощни видове и кивито се размножава чрез семена и по вегетативен начин - чрез присаждане или вкореняване на зрели и зелени резници.

На каква дълбочина се засяват семената?

На каква дълбочина се засяват семената?

Дълбочината на засяване на семената зависи от едрината на семената, от начина, по който никнат, от механичния състав и влажността на почвата.

Кога да се сеят семената за отглеждане на разсад за полско производство на домати?

Кога да се сеят семената за отглеждане на разсад за полско производство на домати?

За ранното полско производство на домати се сее в началото на февруари в топъл парник или в друго топло култивационно съоръжение.

Размножаване на къпината чрез издънки

Размножаване на къпината чрез издънки

Основен начин при изправенорастящите сортове къпини е размножаването чрез издънки.

Начини за ускоряване поникването на семената

Начини за ускоряване поникването на семената

Най-често за ускоряване поникването на семената се прилагат два начина. - накисване на семена;- рътене на семена.

Шафран

Шафран

 Шафранът произхожда от Предна и Мала Азия. Той е бил познат в Древния Египет няколко хиляди години преди новата ера. В Испания шафранът е бил пренесен от арабите през 10 век.

Как може да определим кълняемостта на семената?

Как може да определим кълняемостта на семената?

При различните зеленчукови видове жизнеспособността на семената е различна. Тя до голяма степен зависи от възрастта на семената.

Присаждане на пъпка (окулиране)

Присаждане на пъпка (окулиране)

Основният начин за производство на посадъчен материал овощарството е присаждането на пъпка. Според времето на присаждане то бива два вида: на будна пъпка и на спяща пъпка.

Риголване на почвата в градината през октомври

Риголване на почвата в градината през октомври

Всички свободни градински площи, които през есента няма да засявате, трябва да прекопаете колкото е възможно по-скоро