Кои са най-често срещащите се грешки при храненето на зайците?

Кои са най-често срещащите се грешки при храненето на зайците?

При храненето на зайците често се допускат грешки. Според признаците, които проявяват зайците, ако са хранени неправилно, трябва да се вземат необходимите мерки за отстраняването им.

С какво се хранят отбитите зайчета?

С какво се хранят отбитите зайчета?

Първите 10-15 дни след отбиването са критичен период от живота на подрастващите зайчета. Смъртността е най-висока през този период или след него и продължава до навършване на 2-месечна възраст.

С какви фуражи да се хранят зайците и как да се приготвят те

С какви фуражи да се хранят зайците и как да се приготвят те

Основни фуражи за зайците са тревната растителност от пасищата и горите, ливадите, сеното, листниковият фураж, фуражните култури, отпадъците от селскостопанското производство и отпадъците

Белгийски великан (фландър)

Белгийски великан (фландър)

Белгийският великан е най-старата порода зайци, която човек познава още от XVI век. Създадена е в Белгия - провинциите Гент и Фландър, откъдето породата е получила и наименованието си.

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Микроклиматът в животновъдните сгради е динамична система, която постепенно се променя не само под влияние на климатичните особености на района, но и в резултат на жизнената дейност на животните.

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Бременността при зайкинята продължава средно около 30 дни, като варира от 28 до 32, а понякога и до 35 дни. Обикновено при по-многоплодните зайкини раждането настъпва на 31-ия - 32-ия ден,

Салмонелоза при зайците

Салмонелоза при зайците

Тази болест придобива голямо значение

Хранене на бозаещите зайчета

Хранене на бозаещите зайчета

Ако някоя зайкиня умре след раждането или ако е маломлечна, или е родила много приплоди, трябва да се потърси друга, която е родила малко, за да се прехвърлят приплодите от умрялата зайкиня, като разликата във възрастта на зайчетата не трябва да е повече от две денонощия.

Калифорнийска порода зайци

Калифорнийска порода зайци

Чрез сложно възпроизводително кръстосване  са създадени зайците от калифорнийската порода. Американецът Джордж С. Вест през 1923 г

Как да се справим със заразния стоматит при зайците?

Как да се справим със заразния стоматит при зайците?

Заболяването се среща в обществените зайцеферми и се предизвиква от вирус, който се внася чрез новозакупени възрастни зайци

Как да познаем опасна ли е токсоплазмозата при зайците

Как да познаем опасна ли е токсоплазмозата при зайците

  Токсоплазмозата е болест по домашните и дивите зайци. Установено е, че в определени ферми до една трета от зайците са заразени, но малка част от тях боледуват с признаци (преобладава скритото заразоносителство). Основният носител на пара...

Заболявания при зайците

Заболявания при зайците

Наблюдателните зайцевъди трябва да следят за някои признаци, характерни за отделни групи заболявания, които биха могли да сигнализират навреме за възникнали заболявания при зайците.

Чинчила (Chinchilla)

Чинчила (Chinchilla)

За съществуването на чинчилоподобни зайци в литературата срещаме сведения още от 1850-1874 г. Във връзка с произхода на чинчилата и досега не всичко е изяснено.

Инфекциозен стоматит при зайците

Инфекциозен стоматит при зайците

При болестта инфекциозен стоматит при зайците се наблюдават като първи признаци възпаление на лигавицата на устата и езика. Боледуват малките зайчета на 2-3-месечна възраст.

Сменяне на космената покривка при зайците

Сменяне на космената покривка при зайците

Смяната на космената покривка при зайците се характеризира със строго определена закономерност. Тя трябва да се познава, защото има голямо значение за практиката.

Грижи за зайчилото

Грижи за зайчилото

Зайкинята се успокоява след раждането. Извършва се първият контрол на гнездото и ако зайкинята не е оскубала достатъчно косми, прибавят се косми от друго гнездо.

Виенски син заек

Виенски син заек

Виенският син заек е създаден от И. К. Шулц през 1895 г. край Виена, откъдето идва и името на породата. Тази порода зайци е създадена чрез кръстосване на мъжки зайци от породата белгийски великан с женски от развъжданата по това време порода мерен (със синя кожа) и лотарингски гигант.

Хигиена на водата за пиене на зайците

Хигиена на водата за пиене на зайците

Необходимо условие за запазване на добро здравословно състояние и получаване на максимална продукция е своевременно даване на достатъчно количество доброкачествена вода на зайците.

Бонитиране на зайци

Бонитиране на зайци

Бонитирането на зайците се провежда обикновено през ноември и декември, когато линеенето е приключило и космената покривка е в най-добро състояние.

Хранене на зайците

Хранене на зайците

Храната е основният фактор за растежа и плодовитостта на зайците. Във зайцефермите за стоково производство се препоръчва всички категории зайци да се хранят с целодажбен гранулиран фураж.

Манипулация със зайците - какво трябва да знаем?

Манипулация със зайците - какво трябва да знаем?

Зайците са плашливи и бързо реагират на най-малките промени, които стават в помещенията, клетките или извън тях. Всяка необичайна промяна може да доведе до аборти, до умъртвяване на зайчета в гнездата .

Зайци немски великани

Зайци немски великани

Сред германските породи великани най-разпространени са зайците със сив цвят на косъма - т.е. с окраската на дивата куникула. С телесна маса над 7 кг сивият великан би трябвало да е най-тежък от всички породи зайци.

Хранене на зайците с плодове и зеленчуци

Хранене на зайците с плодове и зеленчуци

Тиквите и техните отпадъци са голямо фуражно богатство. Те съдържат около 14% сухо вещество. Богати са със захари, витамините А и С, съдържат малко белтъчини и сурови влакнини.

Ангорски заек

Ангорски заек

Ангорската порода зайци се развъжда доста отдавна. Във връзка с произходът на ангорската порода зайци в литературата съществуват различни мнения. Едни автори твърдят, че е създадена в Ангора, откъдето е получила и названието си, а други, че е наречена ангорска, понеже вълната й прилича на вълната на ангорските кози.

Как да определим каква е млечността на зайкинята?

Как да определим каква е млечността на зайкинята?

По външния вид на зайчетата през първите дни след раждането се съди за млечността на зайкинята. Показател, че зайкинята има добра млечност е ако зайчетата имат лъскава космена покривка...