Зайци за месо

Зайци за месо

Всеки зайцевъд е поставен пред проблема, кои от животните да оставя за разплод. Отбирайки правилно мъжките и женските зайци, той може да подобри стадото.

Период на покой при отглеждане на зайците

Период на покой при отглеждане на зайците

При интензивното промишлено отглеждане на зайците липсва период на покой, защото животните са или бременни, или кърмят своите малки.

Бяла новозеландска порода зайци

Бяла новозеландска порода зайци

В САЩ щата Калифорния през 1910 г. е създадена бялата новозеландска порода зайци. Три разновидности  са известни от бялата новозеландска порода зайци: бяла, червена

Породи зайци подходящи за промишлено производство на месо

Породи зайци подходящи за промишлено производство на месо

Производство на заешко месо, което поради отличните си диетични качества, дребнозърнеста структура, биологична пълноценност, го прави търсен продукт на западноевропейския пазар.

Отглеждане на зайци в клетки

Отглеждане на зайци в клетки

Практиката показва, че най-благоприятни условия за проявяване на високи продуктивни качества на зайците е когато се отглеждат в клетки.

Чинчила (Chinchilla)

Чинчила (Chinchilla)

За съществуването на чинчилоподобни зайци в литературата срещаме сведения още от 1850-1874 г. Във връзка с произхода на чинчилата и досега не всичко е изяснено.

Сгради и оборудване за отглеждане на зайци

Сгради и оборудване за отглеждане на зайци

За зайцеферма се избира равен или с лек наклон терен с ниски подпочвени води, защитен от ветрове, със слабопропускливи почви...

Как изглежда болният заек?

Как изглежда болният заек?

Зайците боледуват от заразни, паразитни и незаразни болести. Болният заек винаги показва някои отклонения от нормалното си поведение, които правят впечатление. Болестите при зайците протича

Какви смущения се наблюдават при размножаването на зайците

Какви смущения се наблюдават при размножаването на зайците

Увеличените изисквания към продуктивността на зайците често оставят на заден план грижите за правилното развитие и за нормалното им размножаване. При зайците се срещат незаплождане, хипок

Как да се вентилира помещението за зайци

Как да се вентилира помещението за зайци

При отглеждането на зайци се вдига много прах и се образуват вредни газове. Прахът предизвиква механично дразнене на горните дихателни пътища, дразни очите и кожата и предразполага към з

Полова система на зайците - особенности

Полова система на зайците - особенности

Познаването на функциите на половата система е предпоставка за правилното организиране на размножителния процес при зайците. Високите и ниските температури действат потискащо на половата де

Физиологични особености на зайците

Физиологични особености на зайците

При отглеждането на зайците трябва да се познават и някои основни физиологични особености, свързани с обмяната на веществата и със здравословното състояние.

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Микроклиматът в животновъдните сгради е динамична система, която постепенно се променя не само под влияние на климатичните особености на района, но и в резултат на жизнената дейност на жи

Травматични увреждания на зайците

Травматични увреждания на зайците

Към травматичните увреждания на зайците се отнасят всички локални и общи повреди, предизвикани от външни нараняващи причини.

Промени в поведението на болните зайци

Промени в поведението на болните зайци

Грижовните и наблюдателни зайцевъди от промените в поведението и от проявяването на признаци, характерни за отделни групи заболявания, са първите, които сигнализират за възникване на забо