Какви грижи трябва да се полагат за малките зайчета

Какви грижи трябва да се полагат за малките зайчета

За да се предпазят зайчетата от кокцидиоза, в клетката и в съндъчето гнездо се поддържа безукорна чистота

Отглеждане на зайци в клетки

Отглеждане на зайци в клетки

Клетките, в които се отглеждат зайците, независимо дали са на открито, в помещения или комбинирано, трябва да бъдат просто устроени

Какво е необходимо да се направи преди съешаването на зайците

Какво е необходимо да се направи преди съешаването на зайците

Преди съешаването стопанинът проверява състоянието на външните полови органи на женските и мъжките зайци

Вирусна хеморагична болест по зайците

Вирусна хеморагична болест по зайците

Причинителят на болестта е вирус, който е много устойчив в околната среда

Зайци за месо

Зайци за месо

Всеки зайцевъд е поставен пред проблема, кои от животните да оставя за разплод. Отбирайки правилно мъжките и женските зайци, той може да подобри стадото.

Период на покой при отглеждане на зайците

Период на покой при отглеждане на зайците

В личните стопанства зайците се отглеждат екстензивно. Периодът на покой при тях може да продължава от няколко дни до няколко месеца

Бяла новозеландска порода зайци

Бяла новозеландска порода зайци

В САЩ щата Калифорния през 1910 г. е създадена бялата новозеландска порода зайци. Три разновидности  са известни от бялата новозеландска порода зайци: бяла, червена

Породи зайци подходящи за промишлено производство на месо

Породи зайци подходящи за промишлено производство на месо

Производство на заешко месо, което поради отличните си диетични качества, дребнозърнеста структура, биологична пълноценност, го прави търсен продукт на западноевропейския пазар.

Отглеждане на зайци в клетки

Отглеждане на зайци в клетки

Практиката показва, че най-благоприятни условия за проявяване на високи продуктивни качества на зайците е когато се отглеждат в клетки.

Чинчила (Chinchilla)

Чинчила (Chinchilla)

За съществуването на чинчилоподобни зайци в литературата срещаме сведения още от 1850-1874 г. Във връзка с произхода на чинчилата и досега не всичко е изяснено.

Сгради и оборудване за отглеждане на зайци

Сгради и оборудване за отглеждане на зайци

За зайцеферма се избира равен или с лек наклон терен с ниски подпочвени води, защитен от ветрове, със слабопропускливи почви...

Как изглежда болният заек?

Как изглежда болният заек?

Зайците боледуват от заразни, паразитни и незаразни болести. Болният заек винаги показва някои отклонения от нормалното си поведение, които правят впечатление. Болестите при зайците протича

Какви смущения се наблюдават при размножаването на зайците

Какви смущения се наблюдават при размножаването на зайците

Увеличените изисквания към продуктивността на зайците често оставят на заден план грижите за правилното развитие и за нормалното им размножаване. При зайците се срещат незаплождане, хипок

Как да се вентилира помещението за зайци

Как да се вентилира помещението за зайци

При отглеждането на зайци се вдига много прах и се образуват вредни газове. Прахът предизвиква механично дразнене на горните дихателни пътища, дразни очите и кожата и предразполага към з

Полова система на зайците - особенности

Полова система на зайците - особенности

Познаването на функциите на половата система е предпоставка за правилното организиране на размножителния процес при зайците. Високите и ниските температури действат потискащо на половата де