С какво и как се хранят зайкините през бременността?

С какво и как се хранят зайкините през бременността?

От по-малко концентрирани фуражи  се нуждаят , зайкините през първата половина на бременността, ако са в добро телесно състояние. Тяхното количество е около 60 г

Поене на зайците

Поене на зайците

Голямо значение за храносмилането има правилното и организирано поене на зайците. Водата е важна съставна част на тялото. В тъканите на организма на заека тя заема около 70%.

Бял великан

Бял великан

Породата бял великан е създадена през XIX век в Белгия и Германия от фландър и местни бели зайци по пътя на отбора на зайците-албиноси.

Брой на озайчванията за една година

Брой на озайчванията за една година

Зайците имат къса бременност и заплождането при тях може да се извърши почти по всяко време на годината.

Подготовка и провеждане на запложданията на зайкините

Подготовка и провеждане на запложданията на зайкините

Зайкините допускат да бъдат заплодени само когато са в състояние на разгоненост. В противен случай те бягат, хапят и могат да наранят себе си или мъжкия заек.

Развъждане на зайци

Развъждане на зайци

Основната задача в зайцевъдството е получаването на повече и с ниска себестойност продукция. Непознаването на въпросите на развъждането на зайците е най-честата причина за лошите резултати в зайцевъдството

Отглеждане на отбити зайчета за разплод

Отглеждане на отбити зайчета за разплод

В зависимост от приетия начин на отглеждане зайците се отбиват на различна възраст. Тогава се извършва първият отбор на зайците за разплод и се формират мъжки и женски групи.

Стафилококоза по зайците

Стафилококоза по зайците

Стафилококозата протича с образуване на различни абсцеси с различна големина по кожата, в млечните жлези, ставите и др. части. Причинители са Staphillococus Pyogenes и Staphillococus Albus.

Угояване на зайци

Угояване на зайци

От отглежданите в личното стопанство зайци една голяма част се използва като източник за месо за собствени нужди. Това налага тези зайци да се поставят за угояване.

Избор на място за зайцеферма

Избор на място за зайцеферма

Мястото за зайцефермата трябва да бъде сухо, отцедливо и равно или с наклон до 3%. Мястото в никакъв случай не бива да е в близост със заблатени места и торища.

Какъв е съставът на космената покривка на зайците?

Какъв е съставът на космената покривка на зайците?

Качествата на кожата на зайците се определят до голяма степен от състава на космената покривка и нейното състояние.

Сгради и оборудване за отглеждане на зайци

Сгради и оборудване за отглеждане на зайци

За зайцеферма се избира равен или с лек наклон терен с ниски подпочвени води, защитен от ветрове, със слабопропускливи почви като се избягват глинестите и заблатените.

Кога да изключим  зайците от разплод?

Кога да изключим зайците от разплод?

Зайкините показват максимална плодовитост, висока млечност и добри майчини качества след второто и третото озайчване, а мъжките разплодници са най-продуктивни след едногодишна възраст.

Сребристи зайци

Сребристи зайци

Сребристите зайци се отнасят към групата зайци за месо и кожи. Те са създадени в бившия Съветски съюз чрез чистопородно развъждане и усъвършенстване на зайците от породата шампан.

Определяне пола на зайците

Определяне пола на зайците

Различията във външните белези на половата система при мъжките и женските малки зайчета в тази възраст са много малки и това прави трудно точното определяне на пола.

Как се отглеждат  зайчета за разплод?

Как се отглеждат зайчета за разплод?

За отглеждане на отбитите женски зайчета за разплод съществуват различни системи. Избора на системата зависят твърде много от начина на отглеждането на възрастните зайци.

Отглеждане на зайци под навес

Отглеждане на зайци под навес

Отглеждането на зайци под навес има тези предимства пред отглеждането на зайци в клетки на открито, че зайцевъда е предпазен от неблагоприятното действие на метеорологичните фактори

С какво се хранят отбитите зайчета?

С какво се хранят отбитите зайчета?

Първите 10-15 дни след отбиването са критичен период от живота на подрастващите зайчета.

Заразна хрема при зайците

Заразна хрема при зайците

Често срещана инфекция при зайците

Развъждане по линии при промишлено зайцевъдство

Развъждане по линии при промишлено зайцевъдство

Важна форма в селекционно-развъдната работа се явява развъждането по линии.

Кастрация на мъжки зайчета

Кастрация на мъжки зайчета

При угояване до по-голяма възраст на мъжки зайчета (това намира все по-малко приложение) необходимо е да се кастрират, за да не се хапят помежду си и унищожават. Налага се кастриране на мъ

Колибактериоза по зайците

Колибактериоза по зайците

Колибактериозата се среща предимно при някои породи зайци - Чинчила и предимно при по-младите. Колибактериозата се причинява от различни отродия на Ешерихия Коли.

Уплътнени озайчвания

Уплътнени озайчвания

Практическо прилагане на уплътнените озайчвания

Зайцевъдство: Организация на производството и оборот на стадото

Зайцевъдство: Организация на производството и оборот на стадото

В модерните зайцеферми се организира цялостен производствен цикъл с два сектора –за основно стадо и за подрастващи зайци за ремонт и за угояване...

Биологични особености на зайците

Биологични особености на зайците

Домашният заек е запазил много от биологичните особености на своя прародител - дивата куникула. Като него с настъпването на нощта той проявява по-голяма активност..