Дезинфекция на оборните помещения

Дезинфекция на оборните помещения

Дезинфекцията на оборните помещения е една от основните дейности в животновъдството преди настъпването на зимния период.

Изграждане на инсталации за отглеждане на охлюви

Изграждане на инсталации за отглеждане на охлюви

При изграждане на инсталациите за отглеждането на охлюви, определената площ се формира така, че да се определи мястото на външната ограда, вътрешните сектори /площадки/, където ще се посее и култивирана растителност за изхранването им и тяхното убежище.

Разделяне инсталацията за отглеждане на охлюви на сектори

Разделяне инсталацията за отглеждане на охлюви на сектори

Размерите на парцелите трябва да бъдат с широчина от 2-4 м и дължина от 40-80 м. При дългите парцели в ъглите се струпват много охлюви, а при тесните парцели и тези, които имат остри ъгли охлювите ги посещават, снасят с удоволствие в тях и продължите