Видове минерални торове

Видове минерални торове

Запасите на хранителни вещества в почвата чрез торенето се увеличават, създават условия за интензивна дейност на почвените микроорганизми и се подобряват нейните физико-химични свойства.

Биохумус

Биохумус

Какво представлява биохумуса и за какво се използва.

Възстановяване на почвеното плодородие чрез зелено торене

Възстановяване на почвеното плодородие чрез зелено торене

Зелено торене е процеса, при който обръщането на почвата става заедно с растящата върху нея зелена маса. Зеленото торене обогатява почвата с азот и ценни микроелементи.

Оборски тор за възстановяване на почвеното плодородие

Оборски тор за възстановяване на почвеното плодородие

Най-ценното качество на почвите е почвеното плодородие, което може да се възстанови, чрез внасяне на оборски тор.

Птичи тор - подходящ за торене на всички видове растения

Птичи тор - подходящ за торене на всички видове растения

Птичият тор е ценен висококонцентриран и бързодействащ тор. Той е най-богатият от всички органични торове.

Как да направим компост

Как да направим компост

За поддържане на почвеното плодородие е необходимо всички органични отпадъци от растителен и животински произход да се превръщат в органични торове и да се използват за торене.

Торенето на овощните дървета е важен фактор за тяхното оптимално развитие

Торенето на овощните дървета е важен фактор за тяхното оптимално развитие

Торенето е важен фактор за развитието на овощните дървета.

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?

Калият е абсолютно необходим за растежа, развитието и плододаването на овощните култури

Торене, торове, хранителни елементи и почвена киселинност -   Есен-зима

Торене, торове, хранителни елементи и почвена киселинност - Есен-зима

Почвената киселинност и влиянието й върху усвоимостта на хранителните елементи при растенията

Биохумус или оборски тор - кое да изберем

Биохумус или оборски тор - кое да изберем

Представяме ви сравнителна характеристика на биохумус и оборска тор. Източник на изследването: Национална служба за съвети в земеделието, oфис Добрич

Картофи - торене и сортове за ранно производство

Картофи - торене и сортове за ранно производство

Картофите реагират благоприятно на торене с органични и минерални торове. Торенето на картофите с разложен оборски тор е за предпочитане.

Особености на торенето и подхранването в оранжериите

Особености на торенето и подхранването в оранжериите

Особеностите на хранителния режим в оранжериите се дължат на обстоятелството, че растенията в сравнение с отглежданите на полето, дават много по-високи добиви и образуват по-голяма растител

Подхранете почвата още през есента с торове

Подхранете почвата още през есента с торове

Ако желаете още от есента да подхраните почвата с хранителни вещества чрез неорганични (минерални) торове, трябва да използвате само калиеви и фосфатни такива

Торене на рапица - как да създадем условия за доброто развитие на рапицата напролет

Торене на рапица - как да създадем условия за доброто развитие на рапицата напролет

Развитието на рапичните растения започва още при ниските почвени температури, когато почти няма движение на усвоим азот от почвата. А този елемент има съществено значение за формирането на

Торене и подхранване на ечемик

Торене и подхранване на ечемик

Ечемикът в сравнение с другите житни култури на умерения климат развива по-слаба коренова система, поради което е много взискателен към силата на почвата и към състоянието на хранителните в