ВАЖНО за бенефициенти по Мярка 10 и Мярка 11

ВАЖНО за бенефициенти по Мярка 10 и Мярка 11

До края на декември 2016 г. бенефициентите по "Агроекология и климат" и "Биологично земеделие" по Мярка 10 и Мярка 11 трябва да представят документ за преминато обучение.

Мерките на ДФЗ и необходимите курсове за тях

Мерките на ДФЗ и необходимите курсове за тях

Каквъв курс се изисква за съответните мерки на всеки бенефициент от предстоящите програми за финансиране?

Спиртоварният фураж DDGS подобрява ефективността на фермата

Спиртоварният фураж DDGS подобрява ефективността на фермата

Спиртоварният фураж навлиза все повече в българското животновъдство като съществена добавка при хранене на животните –едър и дребен рогат добитък, свине, птици, риби.

Безплатни обучения за земеделски производители по ПРСР

Безплатни обучения за земеделски производители по ПРСР

Имаме удоволствието да Ви поканим на информационни семинари по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г., Мярка 111.

Безплатни обучения за земеделски производители по ПРСР

Безплатни обучения за земеделски производители по ПРСР

Безплатни обучения за ЗП по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013г., Мярка 111