Отглеждане на лозя без обработки
Лозарство

18.01.2010

Отглеждане на лозя без обработки

Борба с плевелите разбирае се, че водим, но само с хербициди. Резултатите са чудесни.

Болести при доматите причинени от недостиг или излишък на азот

Болести при доматите причинени от недостиг или излишък на азот

Болести при доматите причинени от недостиг или излишък на азот

Отглеждане на люцерна - изисквания

Отглеждане на люцерна - изисквания

Не трябва да засявате люцерна на площи с многогодишни плевели, като троскот, балур, пирей и др.

Листна плесен при доматите

Листна плесен при доматите

Листна плесен при доматите

МИКОРИЗАТА В ПОМОЩ НА РАСТЕНИЯТА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

МИКОРИЗАТА В ПОМОЩ НА РАСТЕНИЯТА ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Микоризата или гъбокоренът увеличават смукателната способност на корените на растенията.Тя им доставя необходимите хранителни вещества и вода, предпазва ги от някои патогени

Календар Овощарство

Календар Овощарство

Целогодишна грижа, профилактични и растителнозащитни мероприятия, своевременна подготовка и други съвети, ценни за овощаря

Производство на дини под полиетиленови тунели

Производство на дини под полиетиленови тунели

Подготовка на почвата За производство на дини се подбират  площи с водопропусклива почва и подпочва, защитени от ветрове. Подходящи предшественици на дините са житните,  бобовите и някои з

Породи говеда за мляко

Породи говеда за мляко

В света има около 300 породи говеда, от които 80 са от породите за мляко. В много страни на света, така и у нас холщайн-фризийското говедо е основната порода подобрителка при създаването на

Покрита главня по ечемика

Покрита главня по ечемика

Покритата главня по ечемика се среща навсякъде, където той се отглежда. У нас също е известна отдавна, но сега се среща рядко, което се дължи на устойчивостта на отглежданите сортове и на е

Хигиена на водата за пиене на зайците

Хигиена на водата за пиене на зайците

Необходимо условие за запазване на добро здравословно състояние и получаване на максимална продукция е своевременно даване на достатъчно количество доброкачествена вода на зайците.

Отглеждане на зелен чесън - предзимно

Отглеждане на зелен чесън - предзимно

Луковиците на зимния чесън са по-едри, скилидите са по-малко на брой, но по-големи, добре изхранени, но не много плътни.

Червено датско говедо

Червено датско говедо

Породата е сравнително нова. При създаването й са приложени нови методи за развъдна работа, с което се обясняват високата продуктивност и голямото разпространение.

Новите колесни трактори Challenger MT600D - ново ниво на надеждност и издръжливост

Новите колесни трактори Challenger MT600D - ново ниво на надеждност и издръжливост

Корпорацията AGCO, един от водещите световни производители на земеделска техника, стартира серийното производство на актуализираната серия трактори Challenger MT600D.