Как да получим здрави прасенца

Как да получим здрави прасенца

Бременността при свинете продължава средно 114 дни. През този период животните трябва да се хранят пълноценно. С напредване на бременността значително нараства потребността на организма от

Червенка по свинете - една от най-опасните болести

Червенка по свинете - една от най-опасните болести

Болестта е описана през 1878 г. и е разпространения във всички страни на света. У нас преди години до разработването на серум и ваксина червенката нанасяше най-големи икономически щети на с

Потребности на свинете от витамини

Потребности на свинете от витамини

Витамините са биологично активни вещества, които участват в много малки количества в дажбата на свинете, но имат важна роля в редица жизнени процеси.

Водата е един от главните елементи на храненето на свинете

Водата е един от главните елементи на храненето на свинете

Водното съдържание в организма на свинете се променя в зависимост от възрастта и относителния дял на мастната тъкан. С напредване на възрастта относителното съдържание на водата намалява.

Голямата бяла свиня е една от най-разпространените и перспективни породи в света

Голямата бяла свиня е една от най-разпространените и перспективни породи в света

Резултатите от изпитването на качествата на свине от породата Голяма бяла свиня с различен произход показват превъзходството на Голямата бяла английска свиня по основните стопански признаци

Датският ландрас е една от най-специализираните породи свине за месо

Датският ландрас е една от най-специализираните породи свине за месо

Датският, а впоследствие и Шведският ландрас са използвани в много страни не само за подобряване качествата на местните свине, но и като развъден материал за създаване на нови породи.

Избор на прасета за угояване

Избор на прасета за угояване

По принцип всички подрастващи прасета, които не са одобрени за разплод, и всички отпаднали от разплод прасета отиват за угояване.

Какво свиневъдство да предприемем?

Какво свиневъдство да предприемем?

Важна и отговорна стъпка на фермера при изграждане на собствена свинеферма е изборът от какъв тип да е тя...

Протеините и аминокиселините в храната на свинете

Протеините и аминокиселините в храната на свинете

Протеинът е необходим за растежа и развитието на организма, изграждането и възстановяването на тъканите, създаването на продукция, нормалното протичане на възпроизводството и др.

Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре

Правилно подхранваните прасета се развиват по-добре

След раждането прасетата трябва да забозаят коластра. След коластрения период започват да приемат мляко. Подхранването на бозайничетата трябва да започне през втората седмица.

Срок за отбиване на прасетата

Срок за отбиване на прасетата

Ранното отбиване е известна намеса във физиологичните процеси в организма. Успехът му е свързан и със създаването на подходящ микроклимат, т.е. трябва да се постигне хармония между организъ

Задоволяване потребностите на прасетата от хранителни вещества чрез майчиното мляко

Задоволяване потребностите на прасетата от хранителни вещества чрез майчиното мляко

Младите прасета превъзхождат другите селскостопански животни по интензивност на растежа. От раждането до края на първата седмица увеличават масата си 2 пъти, а до 8-седмична възраст - около

Възрастови изменения в храносмилателната система на прасетата

Възрастови изменения в храносмилателната система на прасетата

След раждането храносмилателната система на прасетата не е достатъчно подготвена в морфологично и функционално отношение да усвоява други храни освен майчиното мляко.

Хранене на бременни свине

Хранене на бременни свине

От отбиването на прасетата до заплождането на майките, особено ако те са изтощени, храненето трябва да се подобри в количествено и качествено отношение.

Хранене на ремонтни прасета

Хранене на ремонтни прасета

На ремонтните прасета може да се дават стартерни смески до 30-35 кг жива маса, а след това докъм момента на използването им - смеска както за първия период на угояването.