Хранене на нерези

Хранене на нерези

Нерезите трябва да се хранят ограничено. Храненето на воля, особено с целодажбени смески, води до затлъстяване, което е опасно за половата активност и спермопродукцията.

Хранене и грижи за кърмещите свине

Хранене и грижи за кърмещите свине

Дневно 6-9 кг мляко отделя кърмещата свиня, което осигурява до 2 кг прираст на бозайничетата. Млякото е много богато с белтъчини, мазнини и минерални соли.

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждането на свинете е важен елемент при производството на свинско месо.

Шап по свинете

Шап по свинете

Остра зарадна болест

Използване на фъстъчен и памуков шрот за храна на свинете

Използване на фъстъчен и памуков шрот за храна на свинете

Във фъстъчения шрот съдържанието на протеин е 39-50%, на мазнини - 0,5-1,6%, на влакнини - 6-17%. По пънноценност протеинът на фъстъчения шрот отстъпва на соевия.

Червенка по свинете - една от най-опасните болести

Червенка по свинете - една от най-опасните болести

Болестта е описана през 1878 г. и е разпространения във всички страни на света. У нас преди години до разработването на серум и ваксина червенката нанасяше най-големи икономически щети на свиневъдството.

Отглеждане на условно бременни свине

Отглеждане на условно бременни свине

За условно бременни се смятат всички свине от покриването до 21-ия ден, когато трябва да се появи следващата разгоненост, в случай че свинята не е заплодена.

Отглеждане на опрасени свине

Отглеждане на опрасени свине

Грижите за свинете майки през периода на опрасването се заключават в оказване на помощ при раждането, ако е необходимо, също така трябва да се проследи нормално да се изхвърли плацентата.

Какво свиневъдство да предприемем?

Какво свиневъдство да предприемем?

Важна и отговорна стъпка на фермера при изграждане на собствена свинеферма е изборът от какъв тип да е тя...

Срок за отбиване на прасетата

Срок за отбиване на прасетата

Ранното отбиване е известна намеса във физиологичните процеси в организма. Успехът му е свързан и със създаването на подходящ микроклимат.

Пастьорелоза при свинете

Пастьорелоза при свинете

Тя е остра заразна болест

Повишаване ефективността на храненето на прасетата за угояване

Повишаване ефективността на храненето на прасетата за угояване

Угояването е крайната фаза от отглеждането на свинете, затова неговата интензификация е тясно свързана с повишаването на ефективността на храненето.

Заплождане на свинете

Заплождане на свинете

Важен момент при естественото и изкуственото осеменяване е навременното откриване на разгонените свине. За тази цел ремонтните и пресушените свине се проверяват всяка сутрин и вечер

Отглеждане на свине за угояване

Отглеждане на свине за угояване

Угояването е последния етап при отглеждане на свине за месо, при който окончателно се определя икономическият ефект на производството.

Хранене на бременни свине

Хранене на бременни свине

От отбиването на прасетата до заплождането на майките, особено ако те са изтощени, храненето трябва да се подобри в количествено и качествено отношение.

Отглеждане на прасета през бозайния период

Отглеждане на прасета през бозайния период

Необходимо е хранилките да се измиват, а за всяко ново прасило да се дезинфекцират с вряла вода или с препарата “Виркон S”– 0,50 на сто...

Маса на прасетата при отбиване

Маса на прасетата при отбиване

Колкото живата маса на прасетата при отбиване е по-висока, толкова проблемите по отглеждането им през периода на растеж са по-малки.

Голяма бяла свиня (Large White) - специализирана за месо

Голяма бяла свиня (Large White) - специализирана за месо

Голяма бяла свиня е създадена като порода за мас, а по-късно е усъвършенствувана като комбиниран тип. Тя притежава добри стопански качества и отлична аклиматизационна способност.

Намаляване на стреса след отбиването на прасетата

Намаляване на стреса след отбиването на прасетата

Малките прасета са силно чувствителни към заобикалящата ги среда. През периода на отбиване те се отделят от свинята майка, като се събират с прасета от други прасила и се подлагат на нов хранителен режим

Виетнамска свиня

Виетнамска свиня

За немюсюлманските страни в Азия и Далечния изток изключителна популярност в относително кратък период от време придоби виетнамската порода прасета.

Зоохигиенни изисквания към помещенията за свине

Зоохигиенни изисквания към помещенията за свине

Два основни метода за отглеждане на свине намират приложение у нас - промишлен и традиционен. Промишленият метод за отглеждане на свине се характеризира се с ...

Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине

Възраст на настъпване на полова зрелост при ремонтните свине

Настъпването на половата зрелост при ремонтните свине е началото на размножителната им дейност. Първите признаци на полово влечение при мъжките прасета се проявяват още на 2,5-3-месечна възраст.

Хранене и отглеждане на подрастващите прасета

Хранене и отглеждане на подрастващите прасета

Отбитите прасета се хранят само с гранулирана смеска с големина на гранулите 4-6 мм. Когато прасетата са подхранвани през периода на бозаене и липсват медикаментозни премикси в смеската.

Възраст за използване на свине за разплод

Възраст за използване на свине за разплод

Половата зрелост на нерезите от различните породи свине, изразена чрез инстинкта за съешаване и образуване на годна за оплождане сперма, настъпва между 6- и 8-месечна възраст.

Хранене и грижи за отбитите прасета

Хранене и грижи за отбитите прасета

Важно условие при отбиването на прасета с маса над 15 кг е да се намали дневната дажба за няколко дни наполовина и същевременно да се увеличат зелените или сочните фуражи.