Терморегулацията на пчелите

Терморегулацията на пчелите

Като всички насекоми, пчелите са с непостоянна температура. Телесната им температура варира в зависимост от околната температура. Пчелите-работнички започват да летят при 9 до 10°С.

Отравяне на животните с отровни растения

Отравяне на животните с отровни растения

Степента на отравяне е свързана с количеството на приетите отровни растения, с възрастта, пола, здравословното и физиологичното състояние, а също с индивидуалната възприемчивост на животните.

Отглеждане на говеда и биволи

Отглеждане на говеда и биволи

Начинът на отглеждане на говедата и биволите е свързан с климатичните особености на района, породния състав, физиологичното състояние на животните, продуктивността, материално-техническата база, механизацията на производствените процеси и икономическите условия.

Изпитване на ездовите коне

Изпитване на ездовите коне

Целта на изпитванията на ездовите коне е да се прояви племенната им стойност. Изпитванията се организират от съответните органи, които се ръководят коневъдството в страната.

Какво представлява маната и как се получава мановия мед?

Какво представлява маната и как се получава мановия мед?

Маната е гъст сладък сок. който отделят равнокрилите насекоми, каквито са листните и щитоносните въшки, паразитиращи по листата ма широколистни и по клонките на иглолистни дървета.

Хранене на нерези

Хранене на нерези

Нерезите трябва да се хранят ограничено. Храненето на воля, особено с целодажбени смески, води до затлъстяване, което е опасно за половата активност и спермопродукцията.

Арабска порода - тип Шагия

Арабска порода - тип Шагия

В конезавода "Баболна" - бившата Австро-Унгарска империя, първоначално е създадена породата тип Шагия. Поради изявените си качества бързо порода арабски коне - тип Шагия се разпространява и в останалите европейски страни.

Хранене и грижи за кърмещите свине

Хранене и грижи за кърмещите свине

Дневно 6-9 кг мляко отделя кърмещата свиня, което осигурява до 2 кг прираст на бозайничетата. Млякото е много богато с белтъчини, мазнини и минерални соли.

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждане на прасета - технологиите трябва да съответстват на биологичните им особености

Отглеждането на свинете е важен елемент при производството на свинско месо.

Нониус

Нониус

Една от най-известните в Европа впрегатни породи коне е Нониус. В началото на миналия век в унгарския конезавод „Мезохегеш" е започнала работата по създаването и.

С какво и как се хранят зайкините през бременността?

С какво и как се хранят зайкините през бременността?

От по-малко концентрирани фуражи  се нуждаят , зайкините през първата половина на бременността, ако са в добро телесно състояние. Тяхното количество е около 60 г

Бял великан

Бял великан

Породата бял великан е създадена през XIX век в Белгия и Германия от фландър и местни бели зайци по пътя на отбора на зайците-албиноси.

Поене на зайците

Поене на зайците

Голямо значение за храносмилането има правилното и организирано поене на зайците. Водата е важна съставна част на тялото. В тъканите на организма на заека тя заема около 70%.

Развъждане на овцете - методи

Развъждане на овцете - методи

Овцете и другите видове селскостопански животни се развъждат по два основни метода - чистопородно развъждане и кръстосване с неговите различни варианти.

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизация на животновъдните ферми

Дератизацията (от гръцки де - без и ратус - плъх) е комплекс от методи и средства за унищожаването на вредните в стопанско и здравно отношение гризачи.

Лъжекалифорнийска стридоподобна щитоносна въшка

Лъжекалифорнийска стридоподобна щитоносна въшка

Лъжекалифорнийската стридоподобна щитоносна въшка е разпространена повсеместно у нас. Напада ябълката, крушата, сливата, черешата, вишната, кайсията, зарзалата, прасковата и др.

Хранене на бременни кози

Хранене на бременни кози

От значение е дажбите на козите да бъдат балансирани по хранителна стойност и да са съставени от качествени фуражи.

Ръжда по крушата

Ръжда по крушата

Ръждата по крушата има все по-голямо икономическо значение през последните години. Силно нападнатите дървета бързо се изтощават - плодоношението намалява и насажденията загиват преждевременно

Мана по пипера - Фитофтора

Мана по пипера - Фитофтора

Маната по пипера се развива през целия вегетационен сезон, но най-често в периода след прецъфтяването. По разсада маната причинява мокро гниене в основата на стъблото...

Ангорска коза

Ангорска коза

Ангорската коза се отнася към една от най-старите културни породи. Наименованието е получила от гр. Анкара (Турция), в околностите на който се развъждат най-много ангорски кози.

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Каква помощ се оказва на кравата при отелването?

Раждането продължава от 1 до 3-4 часа (при първотелките по-дълго, а при раждалите крави 1/2 до 1 час). То трябва да протича спонтанно, без помощ.

Отглеждане на разплодни патици

Отглеждане на разплодни патици

Птичарниците за отглеждане на родителско стадо патици трябва да бъдат сухи, топли, чисти и с добре действаща вентилация. Те се разделят на секции с прегради, високи 80-120 см, с разчет в една секция да се настаняват по 150 броя при гъстота на настаняването 3 патици на 1 м2.

Кога птиците стават канибали?

Кога птиците стават канибали?

Понякога канибализъм може да възникне без видими причини

Бели листни петна по ягодата - най-вредоносна болест по ягодата

Бели листни петна по ягодата - най-вредоносна болест по ягодата

Бели листни петна по ягодата е най-широко разпространената и най-вредоносна болест по ягодата. Появява се както по културните сортове, така и по дивите видове ягоди.

Цигарджия - по-големи повреди причиняват женските бръмбари

Цигарджия - по-големи повреди причиняват женските бръмбари

Цигарджията (Byctiscus betulae) се среща повсеместно у нас и е стана постоянен неприятел на лозите през май. Напада най-вече круша, лоза и топола.