Видове и начини на отглеждане на токачки

Видове и начини на отглеждане на токачки

Като птичарници може да се използват или да се преустроят налични стопански или други сгради, или да се построят нови според възможнистите на птицевъдите и перспективата за използването им...

Отглеждане на стокови носачки

Отглеждане на стокови носачки

Кокошките носачки с жива маса около 2 кг снасят яйчна маса повече от 7 пъти от масата си т.е. 13-15 кг, а черупката, която е 10% от масата на яйцето, тежи около 1,5 кг.

С какво се хранят отбитите зайчета?

С какво се хранят отбитите зайчета?

Първите 10-15 дни след отбиването са критичен период от живота на подрастващите зайчета. Смъртността е най-висока през този период или след него и продължава до навършване на 2-месечна възраст.

Цветно зеле, карфиол

Цветно зеле, карфиол

Цветното зеле е много взискателно към въздушната и почвената влажност. Неговото отглеждане без редовни и достатъчни по количество поливки е невъзможно.

С какви фуражи да се хранят зайците и как да се приготвят те

С какви фуражи да се хранят зайците и как да се приготвят те

Основни фуражи за зайците са тревната растителност от пасищата и горите, ливадите, сеното, листниковият фураж, фуражните култури, отпадъците от селскостопанското производство и отпадъците

Производство на пипер в полиетиленови тунелчета

Производство на пипер в полиетиленови тунелчета

В полиетиленови тунелчета, пиперът се отглежда сравнително по-ограничено. В зависимост от устройството на съоръжението и от предназначението на продукцията са изискванията към сорта пипер.

Белгийски великан (фландър)

Белгийски великан (фландър)

Белгийският великан е най-старата порода зайци, която човек познава още от XVI век. Създадена е в Белгия - провинциите Гент и Фландър, откъдето породата е получила и наименованието си.

Задържане на плацентата при кравите

Задържане на плацентата при кравите

Нормално плацентата се отделя през първите 3-4 часа след раждането. В някои случаи забавянето може да е до 10-12 часа, което също се приема за нормално.

Угояване на свине

Угояване на свине

Свинете се угояват когато се отглеждат за производство на месо. Угояват се подлагат главно млади животни, които растат бързо и натрупват белтъци. Бързорастящите животни след определена възраст започват да отлагат много тлъстини в тялото си.

Отглеждане на незаплодени свине

Отглеждане на незаплодени свине

В тази група има три категории: млади ремонтни свине, достигнали възраст за първо заплождане, повторки след първо покриване и свине за ново заплождане след отбиване на прасетата.

Подхранване на зимните житни култури

Подхранване на зимните житни култури

Азотното торене преди началото на трайна пролетна вегетация започва от началото на февруари и трябва да завърши до края на месеца или началото на март, ако все още има изразен зимен характер.

Токачки - хранене за разплод и угояване

Токачки - хранене за разплод и угояване

Токачките се отглеждат заради вкусните яйца, които имат по-здрава черупка от кокошките, и деликатесното им месо.

Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо

Хранене на крави, предназначени за производство на телета за месо

В храненето на кравите с насока за месо съществуват два критични периода, които влияят непосредствено върху икономиката на този клон от животновъдството.

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

По екстериора може да се определи продуктивната насока на овцете

При овцете има голямо разнообразие в екстериорните форми, въз основа на които са обособени няколко типа - за вълна, за месо или за мляко.

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Ветеринарно-санитарни изисквания при отглеждане на зайци

Микроклиматът в животновъдните сгради е динамична система, която постепенно се променя не само под влияние на климатичните особености на района, но и в резултат на жизнената дейност на животните.

Загрибване на лозите
Лозарство

19.01.2023

Загрибване на лозите

Там, където съществува опасност от силно понижаване на температурата през зимата, трябва да се вземат мерки за предпазване и на асмите от измръзване.

Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания при кравите?

Кои са причините за незаплождането и за повторните разгонвания при кравите?

Причините за повторните разгонвания на кравите са много и различни - ненавременно осеменяване, възпаление на половите органи, използване на некачествен семенен материал, смущения във функциите на яйчниците и др.

Ландрас (Landrace) - порода свине за месо

Ландрас (Landrace) - порода свине за месо

Породата Ландрас е създадена в Дания, чрез кръстосване на местните дългоухи свине с породата Голяма бяла английска. Породата Ландрас е най-специализираната и стандартизирана порода за месо и за бекон.

Торене на лозята

Торене на лозята

Необходимост от торене на лозята Като многогодишно растение лозата остава на постоянно място 30-40 години.

Нюхемпшир - порода кокошки, снасящи яйца с кафяв цвят на черупката

Нюхемпшир - порода кокошки, снасящи яйца с кафяв цвят на черупката

Създадена е преди около 65 години в щата Нюхемпшир (САЩ) от червения родайланд, като селекцията е провеждана предимно по ранното оперяване на пилетата и високата жизненост.

Грижи за пчелите през януари

Грижи за пчелите през януари

За нашите климатични условия януари е типичен зимен месец. Температурите през повечето години са ниски, слънчевите дни - сравнително малко, а земята е покрита със сняг.

Как се определя датата на предстоящото отелване на кравата?

Как се определя датата на предстоящото отелване на кравата?

Като се знае датата на покриването от бик или на осеменяването на кравата, може да се определи предполагаемата дата на отелване с разлика от 7-10 дни.

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Как може да се установи бременността при зайкинята?

Бременността при зайкинята продължава средно около 30 дни, като варира от 28 до 32, а понякога и до 35 дни. Обикновено при по-многоплодните зайкини раждането настъпва на 31-ия - 32-ия ден,

Хранене на овце майки

Хранене на овце майки

В най-голяма степен върху телесното развитие и продуктивността на овцете, влияят пълноценното хранене и правилното отглеждане. Добре хранените животни имат здрава костна система.

Сортове лешници

Сортове лешници

Лешникът е еднодомно, разделнополово растение. Тойе най-рано цъфтящият овощен вид у нас - при едни от сортовете цъфтежът започва още от есента, а при други -от началото до средата на зима