Подходящи по тип животни за равнинните райони на страната, характеризиращи се с добри възможности за производство на зърнени фуражи.

Породата се отличава със заложби за висока млечна продуктивност (средната млечност на бонитирани крави е 5300 – 5600 кг., добра репродуктивност, лесни отелвания, жизненост и дългголетие.Добро оползотворяване на фуражите, но и чувствителна към храненето.

Черношарената порода притежава генетични заложби за добив на 7000 – 10000 кг мляко, масленост на млякото 3,6 – 3,8% и протеин 3,2 – 3,3% .Полова зрялост животните от породата достигат между 6 – 9 месечна възраст, а стопанска – на 16 – 18 месеца.Плодовитостта 85 -90%, кланичният рандеман – 55 -58%.

Развъдни организации:

Асоциация за развъждане на Черношарената порода в България- гр. Добрич, пл. Свобода 5 , стая 408, тел: +359 889 258 006

Асоциация на развъдчиците на Черношарената порода в България – гр. Русе, кв. Дружба 1 , ул. Христо Ясенов 1 , бл.7 , вх.1, ет 5, ап. 13, тел : +359 887 261 281

Българска национална организация на зооинженерите за развъждане на породите селскостопански животни – гр. София, ул. Бистришко шосе 26 , тел : +359 889 816 331