През следващия период съществена промяна в агрометеорологичните условия не се очаква. Установилото се от средата на юли сухо и топло, а на много места и горещо време доведе до бързо просъхване на горните почвени слоеве и подобряване на условията за провеждане жътвата на пшеницата, която бе сериозно възпрепятствана от продължителните валежи през първото и началото на второто десетдневие, особено в северозападните райони на страната. Наднормените валежи (Видин 80л/м2, Пле- вен 99л/м2, Ловеч 100л/м2) и високата атмосферна влажност през първата половина на юли бяха причина за влошаване качеството на зърното при част от посевите в Северна България (почерняване на пшеничните класове в района на Разград -100%), за увеличаване риска от развитие на редица болести по земеделските култури; струпясване и късно кафяво гниене при овошките, мана при лозата, мани и бактериози при зеленчуковите култури.

През следващия период очакваното слънчево и топло време ще поддържа ускорени темповете на развитие при земеделските култури. През периода не са изключени максимални температури с екстремно високи стойности, на места от порядъка на 37-38оС, които ще имат неблагоприятно въздействие върху цъфтежа и оплождането при зеленчуковите култури и при по-късните хибриди царевица.

През третото десетдневие на юли при ранните царевични хибриди ще се наблюдава масово млечна зрелост. През периода при слънчогледа ще продължи наливането на семената, а на места в Южна България ще се увеличи и делът на посевите, встъпили във фаза узряване. Тази година при слънчогледа начало на фаза узряване бе наблюдавана в края на първото десетдневие на юли на места в Тракийската низина (Садово, Асеновград). При памука ще протича фаза цъфтеж. До края на юли ще приключи развитието си полският фасул, засят в агротехнически срок.

В началото на третото десетдневие на юли все още не е късно за сеитбата на някои зеленчуци, отглеждани за късно есенно производство като дребноплодни краставици, тиквички, градинаски фасул и др. Отглеждането на втори култури ще бъде алтернатива  за частична компенсация, особено в районите където градушките и пороите през първото десетдневие на юли унищожиха голяма част от земеделската реколта.

Относително сухото време през периода ще позволява в кратки срокове за приключване жътвата на пшеницата. През третото десетдневие на юли неотложните растително-защитните пръскания при зеленчуковите култури, овошките и лозите трябва да се извършват през по-хладните часове на деня.