Налагането на по-строги правила в селското стопанство в Нидерландия принуждава все повече фермери да напускат страната. Те избират да се установят в Германия, Дания или Канада. Очакванията са тенденцията да обхване още земеделски производители в бъдеще. Сред най-засегнатите от по-строгите условия на работа са млекопроизводителите. За тях друга държава, дори континент, са начин да продължат дейността си, съобщава Farmer.pl. 

Защо семейство чужденци избра пътя на земеделието в българско село?

Фермерите в Нидерландия бягат не само от новите екологични стандарти, но и от липсата на подкрепа в сектора. Те избират държави с по-благоприятни правила и където могат да живеят от доходите от земеделието. Според данни, предоставени от агенции за недвижими имоти в Нидерландия и Германия, малките и средните земеделски производители са започнали да търсят ферми в чужбина. 

Новите екологични разпоредби в страната включват ограничителни разпоредби относно нитратите и фосфатите, които принуждават фермерите да се откажат или намалят отглеждането на говеда или свине. Като резултат от тях намалява и наличността на земя за земеделско производство. Фермерите могат да продължат да произвеждат, но са притиснати до стената и са принудени да правят скъпи инвестиции, които, като се има предвид текущия спад на рентабилността, пораждат основателни съмнения.

Властите в Нидерландия не водят статистика за емиграцията на фермери и земеделски компании. Този феномен обаче е ясно демонстриран от агенциите за недвижими имоти, работещи в Нидерландия и Германия. Броят на фермерите, които търсят нова ферма извън страната, се увеличава всеки ден, според германски индустриален портал. На пазара за недвижими имоти в Нидерландия има все повече оферти за продажба на зеленчукови и животновъдни ферми. Изселване се наблюдава не само при отделни фермери, но и при по-големи земеделски предприятия. Те най-често избират източногерманските провинции, където е по-лесно да дадат или закупят големи площи земя или да заминат в Канада.

Експерти подозират, че истинското изселване на фермери от Нидерландия ще се случи, едва когато започнат покупките и плащанията за тези, които искат или са принудени да спрат производството. Според специализирания германски портал за земеделие Agrarheute, нидерландското правителство е дало на своите фермери твърде малко време, за да преобразуват фермите си към новите стандарти. Междувременно, в допълнение към задължението за прилагане на ограничения за емисиите и разпоредби за хуманно отношение към животните, те трябва да се адаптират и към други нови изисквания на ЕС.


Вижте още:

Брюксел отново ще бъде блокиран от протест на земеделски производители

Стотици български фермери ще участват в големия земеделски протест на 4 юни в Брюксел