Програма Mлад Фермер за овощарство.

 • B
  Здравейте! Искам да попитам относно програмата \\\"Млад фермер\\\". За създаване на овощна градина от орехи или бадеми, колко декара трябва да се засеят в началото и с колко декара трябва да се увеличат до края на програмата?
 • V
  Трябва много да прочетеш, преди за започнеш. Казвам го с най-добри чувства и от горчив опит. В началото на програмата, когато аз кандидатствах, не се знаеше много. Самите регулиращи органи също не бяха напълно наясно как ще протече програмата, къде изискванията са непълни или куцат. Сега на нас всичко ще ни излезе солено. Явно са измислили начин, да преживеят кризата с парите и потта на фермерите. Само малък пример - в началото субсидии не се облагаха с данъци. Щом държавата разбра колко милиони се разпределят на нас - селските работяги, се самосезира и веднага изработи нов закон, с който да си осигури парче от "лъвския" дял. Докато ние се трепем да заслужим парите, данъчните на скубят като кокошки за благото на родните управляващи! Абсурдите не приключват с това. За това моят съвет е хубаво си помисли преди да се захванеш с руската рулетка "Евро фондове"
 • P
  И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 112 и предстоящото отваряне на мярката. По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ измененията са наложени във връзка с препоръки на Европейската комисия и с оглед пренасочване на ограничения финансов ресурс към най-ефективните и гарантиращи резултати кандидати. Едни от основните изменения са свързани с увеличаване на първоначалните икономически единици (ИЕ) при кандидатстване от 2 на 4 ИЕ и въвеждане на изискване за доказване с документ за собственост/аренда/наем на земята в цялото стопанство към момента на кандидатстване, а не само за ИЕ, с които се кандидатства. Променя се стъпката за увеличаване на стопанството, изразена в икономическите единици от 1 на 1.5 ИЕ, като за всяка нова стъпка ще се изплащат 2 500 евро безвъзмездна финансова помощ по мярката. По този начин минималният размер на стопанството към момента на отчитане на бизнес плана е 8,5 ИЕ. Бизнес планът се разработва за период от 5 години, като задължителните инвестиции в движими и недвижими материални активи се увеличават на 5 000 евро от сумата на първото плащане – 12 500 евро, и 2 000 евро от второто плащане към периода за проверка, заявен от младия фермер. Изпълнението на бизнес плана ще се проверява най-рано на третата година и не по-късно от петата година от стартиране на дейността, като са предвидени и текущи проверки за спазване на коректното му изпълнение и особено спазване на размера на минималните ИЕ, налични при стартиране на дейността, както и дали е достигнато минималното увеличение на земеделското стопанство с минимум 4.5 ИЕ в сравнение с първоначалното състояние. Въвежда се допълнителен приоритет за кандидатите, които имат завършено средно или висше образование в областта на земеделието, ветеринарната медицина или аграрната икономика, или сертификат за завършен 150 часов курс в същите области. Приоритет при оценка на заявленията ще се дава и на млади фермери, които са сертифицирани за биологично производство, в процес на преход или с намерение за развиване на биологично земеделие, както и такива, които вече са подали заявление или са заявили намерение за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания“. С предимство ще се ползват също така фермери, които ще развиват дейност в сектор „Животновъдство“. Въвежда се предимство за кандидати от областите Благоевград, Варна, Габрово, Кърджали, Ловеч, Разград, Силистра, Смолян, София и Перник. По време на изпълнение на бизнес плана младите фермери ще могат да извършват изменения на заложените инвестиции, дейности и цели, но само след подаване на мотивирано и обосновано заявление за промяната до ДФ „Земеделие“ – РА и сключване на анекс към подписания договор за предоставяне на финансова помощ. За извършването на малки промени, като промяна на култури в растениевъдството или промяна в порода или вид в животновъдството, без това да води до промяна от един в друг сектор и обратното, или промяна в ИЕ, е необходимо само писмено уведомление до ДФ „Земеделие“ – РА. Остава задължението за водене на счетоводство. Предвижда се приемът на заявления по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ да започне в края на месец юли.
 • E
  Тигана приготвяте,а рибата в морето. Не се знае въобще дали някога ще има отново прием по тази мярка.
 • M
  за млад фермер в момента трябва да имаш 2 икономически единици , което прави 8 декара. За 5 години трябва да стигнеш до 25 декара. Това е само за бадеми , орехи или лешници. За другите култури декарите почти надхвърлят 50.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта