ПРСР 2014-2020

разгледахте ли какви програми ще има ?

91 0

ПРСР 2014-2020

разгледахте ли какви програми ще има ?

44 0

ПРСР 2014-2020

разгледахте ли какви програми ще има ?

16 0

Кога стартира подмярка 6.3, колеги?

TBInvest: Забележете, че във въпросната таблица липсва подмярка 6.3 !!!

2716 2

И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 112 и предстоящото отваряне на мярката.

По МЯРКА 112 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ измененията са наложени във връзка...

38 0

ПРСР 2014-2020 - разгледахте ли какви програми ще има ?

разгледахте ли какви програми ще има ?

1274 0

И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 121 и предстоящото отваряне на мярката.

Средствата по МЯРКА 121 „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА“ ще бъдат приоритетно на...

24 0

Удължен е срокът, в който младите фермери подават заявки за второ плащане

Удължен е срокът, в който младите фермери подават заявки за второ плащане\r\n\r\n\r\n...

171 0

И Н Ф О Р М А Ц И Я във връзка с прехвърлянето на средства към мярка 321 и предстоящото отваряне на мярката.

По МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ се предвижда...

12 0

Резултатите от публичното ранкиране на проекти по мярка 321 вече са достъпни за бенефициентите

Приключи публичното ранкиране на заявления за подпомагане по мярка 321 „Основни услуги за...

107 0

Кандидатстване по Мярка 6.1

...: В края на февруари или началото на март се очаква да е отворена процедурата за кандидатств...

139079 11

Рекламните кампании по медиите - пари за българското село

ivo1974: А и самата реклама сбъркана "областната дирекция земеделие и гори питай" няма такава. Пр...

2083 3

Необходим брой точки за одобрение на проект по Мярка 4.1

radoev1: Проектирам и изграждам хидромелиоративни системи ( в т.ч. напоителни системи - дъждуване и...

4983 3

Съвети относно подмярка 4.1

dfz12: Колеги, Малко извън темата 4.1 но бих искала да споделя един материал с вас, който миля...

713026 15