Късните сортове трябва да са едроплодни, добре оцветени, с твърди плодове, да са устойчиви на вертицилийно и фузарийно увяхване. Сортовете трябва да са пригодни за механизирана обработка и прибиране, да узряват дружно, да са твърди и еластични, подходящи за съхранение и доузряване, растенията да са добре облистени, с висока адаптивна способност. Доматите се отглеждат с разсад или безразсадно. Доказано е , че получените добиви от домати зависи повече от степента на развитие на корените, отколкото на листата и стъблата. Некачественият разсад може да компрометира по-нататъшното отглеждане на културата.

Идеал - индетерминантен сорт ( това ще рече високостъблен), средно ранен, традиционен, с едри плодове по 130 - 200 г, слабо ръбести,оранжево - червени и приятни на вкус, за прясна консумация,отглежда се върху опорна конструкция.

Рила F1 - много родовит средноранен сорт, високорастящ е и подходящ да се отглежда в полиетиленови оранжерии или на открито. Плодовете са гладки, месести, без зелен пръстен при узряване, отглежда се на конструкция, много устойчив на тютюнева мозайка, вертицилиум.

Биг бийт F1 - много подходящ за оранжерии, родовит, растенията са здрави, мощни и растат бързо.Плодовете са кръгли, ненапукващи се, сладки и много едри 280- 350г. Задължително се гледа върху опорна конструкция, върху плодородна почва и мек климат може да се гледа и на открито, устойчив на болести, сиви листни петна и нематоди.

Рома VF - детерминантен сорт (това ще рече нискостъблен),подходящ за преработка, предназначен е за средноранно и късно полско производство, достига височина 30- 40 см, продуктивен с наситено червени плодове,твърди и с добра съхраняемост и висок процент на сухо вещество.Сортът е устойчивост на вертицилиум и фузариум.

Миляна - детерминантен, средно ранен, с кръгли плодове, 150 - 200 г, месести и плътни, интензивно червени. Около плодната дръжка има зелен пръстен, който при узряване изчезва. С много добър вкус и съхраняемост, подходящ за прясна консумация, преработка, устойчив,може да се ползва за средно ранно и късно производство.

Елена F1 - детерминантен хибрид за безколово отглеждане. Растенията са жизнени и мощни,преди узряване имат зелен пръстен, който изчезва след узряването, плодовете са интензивно червени, плоско кръгли, гладки, непукливи и вкусни. Плодовете са твърди и при добра агротехника достигат 220 - 300 г. Растенията са устойчиви на високи температури, тютюнева мозайка, фузариум.

Триуф F1 - индетерминантен, хетерозисен (кръстоска между два сорта, изкуствена селекция), много родовит сорт, за прясна консумация, преработка. Характерно е, че растенията са жизнени и изискват често колтучене. Плодовете са по 100 г, плоско-кръгли, гладки, твърди, много вкусни и устойчиви на болести и неблагоприятни атмосферни условия.

Джордано - универсален, средно ранен, индетерминантен хибрид, здраво растение с къси междувъзлия, доматите са твърди, с тегло до 250 г, без зелен пръстен. Съцветията образуват по 4 - 5 домата, които не се напукват при зреене и са изравнени по форма и тегло. Могат да се отглеждат в полиетиленови оранжерии и на открито, сортът е резистентен на листна плесен, тютюнев вирус, вертицилиум и др.

Жаклин - средно ранозрял, нискорастящ, директен сорт. Плодовете са гладки и непукливи с тегло 75 - 80г, зреят дружно и се съхраняват добре. Плодовете са много подходящи за консервиране цели, за сокове и пюрета. Растенията са устойчиви на тютюнева мозайка и др.

Пауталия - средноранен, полудетерминантен, високо добивен,плодовете са овални, с маса 70 - 80г, интензивно червени, остават по 20 - 30 дни след узряване върху растението без да омекнат. Отглеждат се на висока леха и конструкция, устойчиви на тютюнева мозайка и листни петна.