Салвията е многогодишна култура, която е непредирчива и се отглежда 3-4 години на едно място. Тя е много разпространено растение, което има място като култура, осигуряваща етерично масло с основна съставка линалилацетат – 70 на сто, което намира приложение в парфюмерийни и козметично продукти и в медицината. Освен това от семената се получават тлъсти масла, които намират приложение в керамичната промишленост. Освен етерично масло, от растението се добива и конкрет. Като диворастящо растение, салвията се среща по Средиземноморието и на Балканския  полуостров. Култивирането у нас започва пре 50-те години на 20 век. Салвията е многогодишно тревисто растение и се отглежда на едно място 3-4 години. Предпочита дълбоки и пропускливи почви, защото има мощна коренова система, достигаща до 1,5 м. дълбочина. Вирее добре на различни по съства и плодородие почви, с изключение на тежките глинести и превлажни земи. Има изискване към съдържането на азот и калий в почвата. Всяка година формира няколко едногодишни стъбла с височина до 1,5 м носещи съцветия тип метлица. Салвията е свотлолюбива култура, изисква дълъг ден и високи температури. От началото на вегетацията до прибирането на реколтата изисква температурна сума към 2500 градуса. През зимата добре развива розетки, издържащи до температура минус 30 гр.С. Остаряващите растения, обаче лесно измръзват и затова след 4 години посевите се разорават. Салвията се отнася към сухоустойчивите растения-нарства в периодите от годината, когато има достатъчно топлина и влага, а за по-високо съдържание на етерично масло в съцветията е необходимо засушаване в периода на прибирането. Добивите са около 1 т/дка съцветия и около 2 кг/дка етерично масло. Технология за отглеждане на салвиятаСалвията се сее предзимно, след 15 октомври до замръзването на почвата. Предсеитбената подготовка на почвата при биологичното производство включва основно торене с органичен гранулиран тор. Naturale -50-80 кг/дка и фосфоритно брашно – 50-100 кг/дка. След това площта се изорава на 25-30 см дълбочина. До сеитбата площта се поддържа чиста от плевели, като се дискова или култивира. Непосредствено преди сеитба се култивира на дълбочина 6-8 см с култиватор, снабден със зъбни брани. Семената се сеят със сеялка “Саксония” с посевна норма 1 кг/дка но дълбочина 3-4 см. Сее се редово, на растояние 70 см, за да може след това посевът да се култивира. Оптимална гъстота на посева включва 30000-40000 бр. растения през първата година и 15000-20000 бр. през втората и следващите години. След сеитбата почвата се валира за осигуряване на дружно поникване. Грижите през вегетацията включват пъддържане на почвата чиста от плевели и торене. Веднага след очертаване на редовете се правят редовни култивирания на междуредието с ротационен култиватор и окопаване и плевене в реда, ако това е необходимо. През пролетта се внасят азотни и азотно-калиеви органични торове за подсилване на растежа – Blud verdr- 6 л/дка, Ennefol – 10 л/дка,  Borlanda – 15 л/дка. Преди жътва, ако има зеплевяване, трябва да се направи плевене. Болести и неприятели в степени, надвишаващи икономическите прагове на вредност, не се наблюдават и не е необходимо третиране с фунгициди и инсектициди. Салвията се жъне във фаза прецъфтяване, в момента, в който първите семена са узрели. В тази фаза се осигурява висок добив от етерично масло с високо качество и аромат. Ожънват се съцветията над връхните листа с комбайн. Съдържанието на етерично масло е най-високо вечер и през нощта. То бързо се снижава съдържанието си след жътва, което изисква посевите да са разположени близо до дестилерите. Етеричното масло се получава чрез парна дестилация, а конкрет- чрез екстракция на суровината.