При отглеждането на тази порода достигнах рандеман от 70-72% при теоретично зададени 68%.При отбиването си на 28-я ден зайчетата тежаха по 600 гр,на 45 1200,а но 87 ден достигнаха 2,8-3 кг.Разходът на храна беше 2,7 кг за 1 кг.живо тегло.Храня само с гранули за угояване на "Росица"-Павликени.