Арендаторите изгубиха привилегията си първи да купуват земя, ако собственикът е решил да продава, решиха още в НС.

Досега продавачите бяха длъжни първо да предложат сделка на дългогодишния си наемател. Ако той не желае, трябваше

да го заяви в нотариално заверена декларация и едва тогава теренът можеше да бъде купен от друг.


Досега в закона нямаше краен срок за отказ от страна на арендатора.

Новата промяна ще облагодетелства фондовете за земя, а не арендаторите. Фондовете, които усилено изкупуват ниви, ще бъдат облагодетелствани, защото дългогодишните арендатори няма да им се пречкат.