Някои неща ,които трябва да се свършат до 30.06.2010г.

 • Z
  Трябва да се подаде декларация по чл.14 от Закона за местни данъци и такси в общината за селскостопанските сгради.\r\nТрябва да се назначат на работа всички ,които работят във фермата независимо дали са ни роднини.\r\nТрябва да се сключи договор с фирма за обслужване по трудова медицина.\r\nТрябва да се подаде декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд в Инспекцията по труда.
 • браво имало честни хора на тази земя
 • Z
  Годишен финансов отчет не подават ЗП физически лица.Ако правителството приеме предложението,което внесохме на 26.04.2010г. тогава и ЗП физически лица ще подават.Ето го и предложението: До Председателя на Народното Събрание До Министър-председателя До министъра на Земеделието и храните Предложение от Сдружението на млекопроизводителите-регион Стара Загора Във връзка с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и по точно чл.29 ал.1: Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва: 1. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност; Предлагам да се промени Търговския закон и по точно чл.2 ал.1: Чл. 2. Не се смятат за търговци: 1.физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност; Предложението е: Чл. 2. Не се смятат за търговци: 1.физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност за лични нужди; Мотивите за това предложение са,че тези 60 на сто нормативно признати разходи не отговарят на действителните разходи на земеделските производители физически лица.При тази промяна на Търговския закон ще се признаят реалните разходи на земеделските производители физически лица и ще се изкара част от сивата икономика на светло. гр.Стара Загора С уважение: 26.04.2010 год. /Т.Колев/
 • Колеги в срок до 30.06.2010г се подава и обявление на Годишния финансов отчет в Търговския регистър
 • Нама значение дали си физическо лице, можеш да наемаш работници.Аз съм наела трима.
 • Z
  Ако си подавал документите написани на латиница естествено,че няма да ти ги приемат.Мисля,че този начин на писане е недопустим и е крайно време администраторите на сайта да предприемат мерки в тази насока.
 • Kak se nazna4avat hora kato v tozi bran6 ima takiva koito nqmat dori i li4ni karti?Mejdudrugoto sa mi otkazvali da nazna4a rabotnicite za6toto sam fizi4esko lice.
 • B
  Браво колега, хубаво е да се подсещаме взаимно и за тези бюбократични моменти.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

211 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

291 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

142 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

285 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

702 0