Създаване на овощна градина смяна на статут

 • T
  Здравейте, при създаване на овощна градина с орехи необходима ли е смяна на статута от земед.земя в трайни насъждения.Ако е по (М141) и ако да колко струва това премеждие
 • D
  Такси и тарифи от страницата на МЗХ ето и линк http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/norm_aktove/Tarifi.aspx Чл. 5 ал. 1 11. (нова - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за установяване на промяна в начина на трайно ползване - 30 лв.; Чл. 6 ал. 1 3. (изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за трасиране на границите на имотите: а) (изм. - ДВ, бр. 62 от 2009 г.) за земеделски територии - по 9 лв. на всяка точка;
 • T
  Сърдечни благодарности за отговора
 • K
  Ако играеш по правилата трябва всяка една промяна по НТП (начина на трайно ползване) на имота да се отрази своенвременно. Най-добре отиди в Службата за безплатни съвети в земеделието и ги питай дали може евентуално да промениш статута на един път, след 5 годишния период на договора ти. Или да ти дадат някакъв друг вариант. Но при всички случаи промяната в кадастъра се прави след засаждането на овошките.
 • T
  Добре ако е по мярка и трябва всика година да се увеличава насъждението -всяка година ли идват да мерят или се отнася за целия имот?
 • K
  Поправка! В общинската служба се ходи, а не в областната. Точно това трасиране не имота ще ти струва 100 лева + 20 лева на всяка точка от границата. " Процедурата е описана в чл. 78а. в Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него лице писмено с нотариална заверка на подписа може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. Необходимо е предваритело да трасирате границите на парцела. Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава собствениците. "
 • K
  Не знам колко струва, но е редно след засаждането на овошките да отидеш в областната дирекция и да подадеш заявление за смяна на статут от "нива" в "трайни насаждения". След това би трябвало комисия от двама да дойде на място да провери дали наистина има трайни насаждения, а те вече ще си оправят кадастъра

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Разпределяне на рента за минали години

wladd: Белите петна са плащат за целия имот, "Новите" собственици нямат основание за получаване н...

210 1

Обработване на земя без договор

ZzZ: Ти си тарикат така че давай - жъни я! А като се окаже, че кооперацията има сключен едногод...

289 9

Право на дейност, върху земеделска земя?

solun1: Тряба да й смениш статута и тогава вече ще можеш да стройш.

137 1

Влизане в чужд имот, отъпкана пшеница

Веселин: Към полицията задължително. Подадохте ли и за предишните случаи? Трябва да ги регистрирате...

283 2

СПЕШНО!!! Подвеждаща информация/измама

За първа година съм земеделец.Наясно съм със селективните и с тоталните хербициди,но нямам...

697 0