как се попълва годишна данъчна декларация

 • A
  Как се попълва данъчна декларация от лице, който е получил само СЕЕП?
 • Колеги помагайте. По време на жътва на пшеница през 2010г. през блока ми със слънчоглед, понеже му било по-направо минал един комбайнер. Унищожил ми беше около 2 дка слънчоглед.Подадъх жалба в полицията, разпитаха ме и от там нататък нищо до преди месец. Тогава получих постановление от прокурора за прекратяване на производството, тъй като ми били възстановени щетите чрез пощенски запис. За пръв път чувах - никой не ме е търсил за нищо. Като си взех извлечението годишното от банката за сметката,счетоводителя ме пита каква е тази сума и аз не можах да отговоря, та направих справка в банката и се оказа, че са преведени пари по банков път като обезщетение за унищожената реколта. Сега счетоводителката ме кара да пускам фактура. Защо? И в тази фактура нали ще има и ДДС , а още повече че вече сме 2011г. И още един въпрос: Произвел съм си сам пшеница за посев - заприходява ли се като стойност и тя и води ли ми се като приход? Леле голям компот стана май. Дано сте ме разбрали.
 • A
  Ако не си фирма-пишеш субсидията получена 2010
 • Извинете ме за тъпия въпрос, но:в декларацията коя субсидията трябва да се напише? Която сме получили миналата година или която чакаме да ни преведат сега? Благодаря!
 • Ами доходите от продадената продукция и тели трябва дасе декларират и ако е така на колко процента се облагат [:slap:]
 • но нали трябва да има приложен някакъв документ към ГДД.
 • S
  Колега ,субсидиите които получаваш задължително ти се превеждат по банкова сметка която ти си посочил при подаване на заявленията за подпомагане.Така,че не ти трябва никаква служебна бележка каква сума си получил.Иди в банката и си вземи разпечатка на банковата сметка--от там всичко ще ти стане ясно.
 • Благодаря Адриана! Но все пак да питам още нещо, от къде ще получим служебни бележки (някакъв документ) с ,което да докажем ,че сме получили субсидии по СЕЕП? Благодаря.
 • Благодаря Адриана! Едно законодателство имаме!
 • lubo съм имаче риза Проблем е и затова пиша
 • A
  Първо не знам ти Любо ли си, или Иван Второ-подавай приложение 3 с 40% НПР, но мисля, че ще имаш ядове заради осигуровките Трето-по-ти прилича приложение 6, но никак не ти изнася Ето, виж защо се редактирах Земеделските производители плащат данък за доходите си от 2010 година 18 януари 2011 През 2011 г. регистрираните земеделски и тютюнопроизводители ще плащат данък върху доходите и субсидиите, получени през 2010 г. Преди да определят дължимите данъци обаче, тези от тях, които са регистрирани като физически лица, ще могат да приспаднат 60% нормативно признати разходи. Що се отнася до облекченията на регистрираните като еднолични търговци земеделски и тютюнопроизводители, все още се чака решението на Европейската комисия (ЕК) за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. Ако до 31 март 2011 г. ЕК постанови положително решение, на тези селскостопански производители ще се преотстъпва до 60% от данъка върху годишната данъчна основа. Това преотстъпване ще става при спазване на условията на Закона за корпоративното подоходно облагане. Досега доходите на земеделските и тютюнопроизводителите се декларираха, но бяха необлагаеми. В годишната данъчна декларация за 2010 г. тези доходи се отразяват, като се попълни: Приложение № 2 - за доходите и получените субсидии през 2010 г. от едноличните търговци, които са регистрирани земеделски производители; Приложение № 3 - за доходите и получените субсидии през 2010 г. от физическите лица, които са регистрирани земеделски производители. Физическите лица, които не са земеделски производители и са получили субсидия, която не е използвана за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, трябва да декларират този доход в Приложение № 6 от годишната данъчна декларация. По отношение на придобиването на дохода във връзка с неговото деклариране трябва да се има предвид, че доходът, а в това число и субсидията, се смятат за придобити на датата на: 1. плащането - при плащане в брой; 2. заверяване на сметката на получателя на дохода или получаване на чека – при безналично плащане. Срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2010 г. е 2 май 2011 г. Дължимият данък трябва да се внесе в същия срок. Повече информация, както и консултации за попълване на данъчните декларации, клиентите на НАП могат да получат на цената на един разговор на телефон 0700 18 700.
 • Нерегистриран земеделски производител: 1.С доход и получена субсидия-Приложение3, таблица 2-с разходи 40% 2.Без доход от продукция, получена субсидия, вложена в дейността-Приложение 3,таблица 2- с разходи 40% 3Бед доход от продукция, получена субсидия, но не е вложена в дейността-Приложение 6 Пенсионера не ЗП с доход субсидията НАП ще го търси за непопълнена декларация недеклариран доход!Какво прови той?
 • значи, нещо не се разбираме. Човек получил субсидии по СЕЕП, което не е регистриран по ЗП, а работи по основен договор. Как трябва да попълни ГДД?
 • A
  Абе, човек-те не разбираш ли? как ще я попълни като има и една таблица за изравняване на осигуровки.Там какво ще пише?След като не е ЗП, значи не се е осигурявал, като не се е осигурявал значи не е работил.Като не е работил значи няма и доходи...
 • Пенсионер получил субсидия, няма реализирана продукция и не е ЗП попълва декларация по чл.50!Кое Приложение?Помогнете!
 • A
  Сериозно?И на какво основание се осигурява...пенсионер?

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта