Към тази група се отнасят породите с голяма едрина на тялото.Зайците от тези породи са едни от най-къснозрелите.Използват се за разплод на 8-10 мес.възраст,а са годни за клане след 4-5 мес.,но при интезивно отглеждане на 3-3,5 мес.възраст.Имат добре развита мускулатура и костна система.Характерни за тях са типични месодайни форми.