В повечето случаи яретата от момента на ражаденото си до отбиването се отглеждат заедно с майките. Но този начин не е сполучлив поради различни причини. Яретата безспокоят възрастните животни, не ги оставят спокойно да преживят, да почиват, да се хранят. Често те не изсукват равномерно млякото от двете цицки или пък изтощават майките, преследвайки ги постоянно, за да бозаят.

Затова след навършване на едномесечна възраст е най-добре яретата да се отглеждат отделно от възрастните кози и да се пускат само да бозаят три пъти дневно – сутрин, преди изкарване на майките на паша, на обяд и вечер за около 3 часа. След навършване на 2-месечна възраст яретата се пускат да бозаят два пъти дневно – сутрин и вечер. Когато млечността на козите не е особено висока, успешно е доенето им да започне след отбиването на приплодите. С растежа на младите животни млякото се оказва недостатъчно като храна, поради което още на 10-15-дневна възраст започва тяхното подхранване. Първоначално се дава качествено сено, а около тридесетия ден след раждането се осигурява около 0,2 кг концентрирана смеска или едро смляна овесена ярма. Върху растежа и развитието на яретата благоприятно се отразява даването на моркови, минерални добавки и сол под формата на блокчета за близане на воля.

За отбитите животни е необходимо да се осигурява добра паша, а вечер в хранилките (яслите) да се залага качествено сено. Необходимо е допълнително подхранване с концентриран фураж.

За високомлечните кози напълно пасищното отглеждане не е за препоръчване. На тях трябва да се осигурява пълноценен комбиниран фураж под формата на дажби, които да са балансирани по всички показатели. Козите от млечното направление се хранят три пъти в денонощието. Следи се това да става по едно и също време. Промяната на графика на залагане на фуражите се отразява отрицателно на млеконадоя. Между отделните залагания на фураж трябва да има достатъчно време за преживяне.Първо се дава концентриран фураж, след него сочен и накрая – тревен. Вечер се дават фуражи, които не предизвикват подуване.