Внимание!Спират субсидиите за 10-та категория пасища с нова наредба!

 • V
  На вниманието на:\r\n Г-н Бойко Борисов-премиер\r\n Г-н Мирослав Найденов-министър на МЗХ\r\n Г-жа Мария Неделчева- член на европейската комисия по земеделие и развитие на селските райони\r\n\r\n\r\n\r\n ПРОТЕСТНО ПИСМО\r\n\r\n\r\n Уважаеми господин Найденов,\r\n Пиша Ви, за да изразя протеста и възмущението на фермерите, засегнати от Наредба №5 от 10.03.2010г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделски парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища, обнародвана в Държавен вестник бр.22 от 19.03.2010г.\r\n Гореспоменатата наредба по недопустим начин дискриминира земеделските производители, които стопанисват пасища 10-та категория.В условията на криза, се спират незнайно защо и се насочват незнайно къде , вече извоювани европейски пари, за площи , защитени пред Европа.Очевидно се ощетява една група фермери, за сметка на друга.До края на седмицата ще сезираме Европейската комисия по земеделие и развитие на селските райони и ще поискаме официалното и становище, по повод неправомерното отклоняване на парите от директните плащания за пасища 10-та категория, както и Комисията за защита от дискриминация към НС.\r\n Още при появата на наредбата в сайта на МЗХ, отправихме запитване към експертите, оторизирани да отговарят за директните плащания на площ: защо пасищата 10-та категория няма да бъдат субсидирани, къде отиват парите, предназначени за тях и каква алтернатива предлага държавата на стопаните за поддържането на тези площи?Това са земи с висока природна стойност, в необлагодетелствани райони и са от изключителна важност за екологичното равновесие.Подръжката им е скъпа, достъпът до тях е възможен само със специализиран транспорт, тъй като са високо в планината.Повечето от имотите са наети от Общините с договор за 5 години, ангажиментът към РА на ДФЗ също е петгодишен.Без субсидия, плащането на наемите е невъзможно. са Отговор не получихме, само гузно мълчание.\r\n Тогава потърсихме първо по телефона, а после и в лична среща г-н Кралев, в качеството му на изготвил наредбата.Отговорът му ни изуми.Той каза, че според експертите на МЗХ, пасищата 10-та категория са само скали и пясъци и са недопустими за подпомагане.Това твърдение не просто е невярно, то е абсолютна лъжа. Доказва го освен богатият снимков и видео материал от пасища 10-та категория в Средна гора, който предоставихме на министерството,така и мнението на специалистите от Института по почвознание «Н.Пушкаров», към които се обърнахме за официално становище и разбрахме ,че то е ясно и недвусмислено изразено при обсъждането на наредбатаЗащо категорично изразеното мнение в защита на стопаните на 10-та категория пасища, на един от най-добрите специалисти в България по почвознание , не е взето в предвид при изготвянето на наредбата, си остава въпрос, чийто отговор очакваме от Вас.Преди 2 години бяха проверени всички пасища .Резултатите от тези теренни проверки сигурно са на лице и дават отговор на въпроса- скали и пясъци ли са пасищата 10-та категория?\r\n Големият парадокс в тази наредба е, че няма субсидии за 10-та категория от директните плащания, но няма проблем да се кандидатства за „Агроекологични плащания” по мярка 214.Какво излиза? За много по-достъпната субсидия- не може, защото пясъци и скали не се субсидират, а за почти недостъпната може по две направления: възтановяване и поддържане на недоизпасани/ преизпасани ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ с висока природна стойност.Подпомаганото лице може да поддържа затревените площи с косене или паша.\r\n Веднъж са скали и пясък, после, обаче според същата наредба, пясъкът трябва да се коси или пасе.Това нормално ли е?\r\n С кампанията за директни плащания 2010 на 09.03.10г. в НДК се ангажира лично премиерът Борисов, който обеща прозрачност и ясни правила.За това и го запознахме с писмо с проблема .Искаме да знаем дали тази наредба отговаря на представата му за прзрачност.Въпросният документ не беше презентиран в НДК, не беше дори споменат, появи се в разгара на кампанията, което нито е морално, нито е нормално.Правилата трябва да са ясни преди кампанията.Не може в медиите да се гърми за новите национални доплащания за животни, а да не се спомене и дума за готвената балтия-лишаването от субсидии за площ пасищата 10-та категория, на които стопаните разчитат. 10-та категория са значителна част от пасищата в Средна гора и Стара планина.Те по нищо не се различават от пасищата 9-та и 8-ма категория, с уникална растителност са и са част от природните богатства на България.\r\n Настояваме за промяна в наредба №5 от 10.03.2010г.,като в раздел IV,чл.14, ал.5 бъдат добавени пасищата 10-та категория.\r\n За проблема ще алармираме медиите, защото по-голямата част от засегнатите стопани още не знаят какво ги очаква, но уверяваме Ви –ще научат и Ви очакват протести с всички законни средства.\r\n За решаване на проблема ще търсим подкрепата на премиера, на депутатите от земеделската комисия в НС, от Мария Неделчева-член на ЕП, всички те вече са получили молба да изразят мнението си и да защитят интересите на потърпевшите стопани.Разчитаме и на силна медиина подкрепа.\r\n От години земеделските производители и МЗХ говорят на различен език.Вие, господин министър, с действията си до сега ни дадохте надежда за промяна, за чуваемост!Молим Ви, покажете, че ни чувате!\r\n\r\n С уважение:Вера Бойчева
 • M
  Едно време когатов софииското поле е имало жито а не блокове, животните от нашия район са се пасели по Витоша/почти до Алеко че и по нагоре/,тогава тревния състав е бил доста по различен от сегашните туфи и мъхове. Онези горе да се замислят върху този факт.
 • тази година наех от общината точно такъв парцел 10-та категориярколеги трябва ли да го отказвам при чертанетор този парцел е пасище
 • L
  Благодаря за подкрепата, metsanat! Независимо от заглавието на темата, засегнатите ще са много повече, особено за косенето. Ето цитат на наредбата: Чл.14.(1) Постоянните пасища се класифицират в следните видове: 1. продуктивни пасища; 2. ливади; 3. мери; 4. слабопродуктивни пасища. (2) Като продуктивни пасища се класифицират постоянни пасища, върху почви от 1-ва до 7-ма категория, с плътна тревна покривка, които се ползват за паша на селскостопански животни. На тях може да се извършва коситба, като алтернатива на пашата или като метод за опазване на заобикалящата среда или за борба с плевелите. (3) Като ливади се класифицират постоянни пасища, върху почви от 1-ва до 7-ма категория, с плътна тревна покривка, които се ползват за добив на сенаж или сено чрез коситба или за паша на селскостопански животни. (4) Като мери се класифицират постоянни пасища, разположени в близост до населени места, които се ползват за паша на селскостопански животни или се косят, като метод за опазване на заобикалящата среда или за борба с плевелите. (5) Като слабопродуктивни пасища се класифицират постоянни пасища, върху почви от 8-ма или 9-та категория, които обикновено не са обект на наторяване, култивация, презасяване или дренаж и обикновено могат да се използват за екстензивна паша и не се косят или се косят по екстензивен начин. Екстензивна е пашата до 1 животинска единица на хектар.
 • M
  Колеги, апелирам да подкрепим колегите които са ощетени от тази наредба.Смятам че е важно да сме единни във всяко едно отношение, а не да ни "цакат", с разни наредби засягащи само части от нас а в крайна сметка да всички накрая да сме ощетени с нещо.Аз лично, въпреки че нямам такива имоти, съм съгласен с изразеното мнение на Вера и смятам че е добре всички да се присъединим кам него.
 • L
  Абе колеги, никой ли не е засегнат? Ливада за косене само до 7-ма категория и си траете? Пасищата над 1200м. и с лек наклон са до едно 10-та категория и нито един не обелва и дума?! До verra64 - имате лично съобщение.
 • L
  Още нещо - десета категория при надморска височина под 1000м. наистина означава "камънак". Ама автоматичното пренасяне на това понятие за високопланинските пасища е грешка, която се надявам да поправят в най-кратък срок. Има цяла ДЪРЖАВНА Агенция по почвените ресурси, има Институт по почвознание "Пушкаров", нека се допитат до тях поне за мнение.
 • L
  Колежке, благодаря за информацията! Явно в министерството изобщо не са си направили труда да проучат какво значи категория на почвата. Категорията се определя на база КОМПЛЕКСНА пригодност към отглеждане на ЕДИНАДЕСЕТ различни земеделски култури. Това, че не мога да гледам пшеница и слънчоглед на 1400м. надморска височина по никакъв начин не пречи пасищата ми да са плодородни и без камъни! Никъде в европейските директиви няма ограничение по категория! Щом има наредба за Добро земеделско и екологично състояние, какво им пречи да следят спазването й?!? Ела, провери ми пасищата и ако НЕ са в добро състояние, не плащай субсидия. Ама да режат предварително е необяснимо!

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Българско Сиво Говедо и Сиво искърско говедо

Здравейте имам няколко въпроса и ако някой знае ще съм благодарен да сподели информация. О...

40 0

Субсидия

Здравейте, някой може ли да ми каже, ще има ли фирми за продаване на орехи и да ми каже ко...

162 0

МЯРКА 11

Има ли информация за плащанията по мярка 11 за кампания 2019г ? По индикативния график...

238 0

oбвързано подпомагане

Колеги, на много от нас бяха намалени плащанията, знае ли се дали ще бъдат изплатени и ког...

107 0

Овце и кози

Боре Бомбата: Трябва ти бюджет около 30 - 40 бона, 1 - во трябва да се осигуряваш като фермер 1 2 години...

186 1