Одобрен е коригирания \"Допустим Слой 2012\"

 • S
  Одобрен е окончателният специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние\" за Кампания 2012\r\nВ изпълнение на чл.16 г, ал.2 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), министърът на земеделието и храните, със заповед № РД 09-148 от 28.02.2013 одобри окончателен специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние\" за Кампания 2012. Същият е актуализиран чрез дешифрация (разчитане) на нова цифрова ортофотокарта /ЦОФК/ на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2012 г. и отразяване на резултатите от теренни проверки извършени през годината от страна на Технически инспекторат към ДФЗ-РА и областните и общински структури на МЗХ, както и чрез разглеждане на подадени възражения срещу обхвата на първоначално изготвения специализиран слой.\r\nОдобреният окончателен специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние\" за Кампания 2012, заедно с останалата информация от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) – цифрови географски данни за физически блокове, както и нова Цифрова ортофото карта (ЦОФК) вече са предоставени на Разплащателната агенция за зареждане в ИСАК и последващо извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през кампания 2012 заявления за подпомагане съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители и за извършване на окончателна оторизация и плащания на площ за 2012 година, както и с цел обезпечаване на кампанията по прием на заявления за подпомагане през 2013 година.\r\nВъз основа на извършената окончателна оторизация Разплащателната агенция ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ, като ще изплати допълнителни субсидии на земеделските стопани, при които първоначално е изплатена по-малка сума, а за земеделски стопани, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума, се предприемат стъпки за нейното възстановяване.\r\nСъщо така при получаване на резултатите от окончателните кръстосани проверки, кандидатите, които в периода 14 януари – 14 февруари 2013 г. са подали възражения срещу обхвата на първоначално изготвения специализиран слой, ще бъдат уведомени с индивидуални писма за резултатите от разглеждане на възраженията им.\r\nВажно е да се отбележи, че подаването и разглеждането на възражения не е последната възможност на кандидатите за оспорване на резултатите от извършените от Разплащателната агенция окончателна оторизация и плащане на площ за 2012 година. При несъгласие с тях, вкл. на основание обхвата на окончателния специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние\" за Кампания 2012, всеки земеделски стопанин може да оспори тези резултати чрез обжалване на издаваното от Разплащателната агенция след окончателната оторизация официално уведомително писмо (индивидуален административен акт), в което същите са обективирани.\r\n
 • M
  Колега аз също не съм получил нито стотинка, нямам застъпване нямам и недопустим слой. Днес се обаждах в РА и ми казаха, че още не ми е било обработено заявлението да чакам следващата оторизация, някъде в началото на април. Думи нямам вече........ а иначе нямам отказ ще си получа парите НЯКОГААА
 • E
  А на тези на които не са превели нищо заради недопустим слой , ще им изплатят ли въобще нещо или само писма ще им пратят??????
 • M
  да ама никой не казва кога в крайна сметка ще си получим парите

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Долащане СЕПП кога!!!

radostinkovandzhiev@abv.bg: Платиха ги

185 0

изплащане на застъпвания

Кога ще изплатят застъпванията , тъй като няма информация, миналата година имаше превод кр...

60 0

Списъци по схемата de minimis на земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки

Здравейте, някои знае ли къде да видя списъците на земеделските стопани, имащи право по сх...

96 0

МЯРКА 11

kalinbelia: и аз това се питам, по график е за края на май началото на юни

246 1