\"Млад фермер\" Няколко въпроса?

 • M
  Здравейте,на всички нов съм във сайта,сега искам да питам искам да кандидатствам по програма \"Млад Фермер\" до кога е програмата и още актуална ли е гледам във сайта на фонд земеделие обаче нищо не може да се разбере,също така ме интересува какви са изискванията четох доста из интерната обаче никой никъде не разяснява колко животни трябва да имаш за да стартираш тази програма за подпомагане,моля по запознатите да ми разяснят.Искам също да помоля колегите който са много на ясно да не обиждат всеки иска да става фермер и т.н искам просто да се информирам как стоят нещата и процедурите,очаквам с нетърпение вашите коментари.Поздрави на всички от форума!
 • J
  Мярка 112 Целта на мярката е улесняване и подпомагане процеса на създаването на земеделски стопанства или поемането на вече съществуващи стопанства;Подпомагане процеса на модернизиране на земеделските стопанства и достигането на съответствие с изискванията за безопасност на труда, опазване компонентите на околната среда, хигиена и хуманно отношение към животните. -Кандидатите по мярката не декларират цялата площ, която обработват или брой животни, които отглеждат в стопанството си, като по този начин след преизчисляване на общия икономически размер на стопанството няма съответствие с критерия за оценка на бизнес плана за нарастване на икономическите единици. - В случаите, когато кандидатът по мярката е представил „Становище на БАБХ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията в областта на хигиената и хуманното отношение към животните и ветеринарните изисквания” и/или „Становище на РСРЗ, че земеделското стопанство и дейността му отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията”, той приема, че стопанството му отговаря на всички стандарти и не декларира в заявлението, че отговаря на изискванията за опазване компонентите на околната среда и на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и не попълва таблица 8.3 от бизнес плана по отношение на тези стандарти. - В случаите, когато кандидатът по мярката е физическо лице, но е регистриран като едноличен търговец или е бил регистриран като такъв, в заявлението за подпомагане кандидатът не отбелязва/ декларира този факт. - Кандидатът по мярката и неговия съпруг/ неговата съпруга поотделно кандидатстват с едни и същи площи (имоти) по Схемата за единно плащане на площ и по мярката, което води до отказ за финансиране като опит за създаване на изкуствени условия за получаване на финансова помощ. Подобни случаи има и с арендодатели/ арендатори, братя/ сестри и др.. - Протоколите за създаване на земеделски масиви (за доброволна комасация) за земята участваща при изчисляване на минималния икономически размер от 4 икономически единици са със срок на действие по-кратък от 5 години, считано от датата на кандидатстване и не съответстват на изискванията на наредбата.
 • M
  Благодаря,много че споделяш информацията която имаш дай някакъв телефон за връзка да се свържа да питам за тази година как стоят нещата аз съм се насочил със животни да кандидатствам точно не знам колко бройки животни трябват за да кандидатствам.
 • I
  Преди седмица се свързах по телефона с асоциацията на младите фермери и ме интересуваше за 2014 дали ще е отворена мярката, отговора беше да. За тази година не знам.
 • I
  Привет и аз като теб съм зелен и се интересувам от млад фермер . http://www.varbanov-agro.com/tech_info.php ето тук можеш да си изчислиш икономическите единици, иначе изискванията предполагам си ги прочел, ако не си учил в учебно заведение специализирано в селското стопанство ще трябва да изкараш курс, надявам се някой опитен да каже няколко думи и мен ме интересува въпроса.

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

O

Програма млад фермер

Здравейте! Някой знае ли как стоят нещата с програмата млад фермер? Какви са изискваният...

206 0
M

Подмярка 6.3

Здравейте,някой може ли да каже,след като вече съм била одобрена по Мярка 6.3 мога ли 2 пъ...

184 0
F

Мярка 4.1

Има ли някакво раздвижване по 4.1 ?

140 0
A

4.1.2

Здравейте,някой има ли плащане по мярка 4.1.2

103 0
G

Мярка 6.1 Млад фермер срок на договора

Stoyan: И мен ме вълнува този въпрос. GeorgiA, ти в крайна сметка как постъпи? кога прекрати дейно...

411 1