НР2 2019... какво се случи?

  • P
    На първи март тази година има промяна в наредбата, като се изравнява ставката за всички - малки и големи и става 3 евро на декар?!?! До сега беше: "Чл. 8. (1) Изчисленията на финансовата помощ по подмярка "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения" за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва: 1. за частта до 50 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар; 2. за частта над 50 ха до 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар; 3. за частта над 100 ха - левовата равностойност на 15 евро на хектар."" ============================================================= Взеха от малките и ги разпределиха пак на големите.Грижат се за Малките земеделци.Браво Пример: До 500дка по мярка 13.2 -6850лв По новата ставка - 2925лв. При Големите 15000дка: - стара ставка 50000лв. Нова Ставка-88000лв. Бюджет минала година НР1-64 000 000 НР2-22 000 000 Тази година НР1-75 000 000 НР2 -11 000 000 източник - Петър Гаванозов ============================================================ ИЗвод: Бюджета по мярката си остава същия, като на малките (до 500 дка) субсидията за 13.2 се намалява на половина, а на големите (над 1000дка) се увеличава двойно. От 3 на 6лв на дка!!!
  • M
    Потърпевш съм .Мислех ,че има грешка, а то рязане наполовина...

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

Какъв електронен подпис за seu.dfz

В медиите излезе инфо, че приключване на завлението, ще бъде възможно само с КЕП. Какъв е...

19 0

ДФЗ СЕУ справки

Знае ли някой ,къде да проверя какви суми съм получила през 2019г като субсидии?...

38 0

Мярка 10

Някой знае ли кога ще бъде изплатена мярка 10 за дпж

148 0

СЕПП 2019

Севди Емин: Защо не са преведени 100% от цялата субсидия?

1569 2

Плащане по СЕПП

Ivo: ДФЗ ще изплати субсидиите на земеделските производители по СЕПП на 16 декември, а за необл...

674 1