НР2 2019... какво се случи?

 • P
  На първи март тази година има промяна в наредбата, като се изравнява ставката за всички - малки и големи и става 3 евро на декар?!?! До сега беше: "Чл. 8. (1) Изчисленията на финансовата помощ по подмярка "Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения" за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи, които са определени, както следва: 1. за частта до 50 ха - левовата равностойност на 70 евро на хектар; 2. за частта над 50 ха до 100 ха - левовата равностойност на 30 евро на хектар; 3. за частта над 100 ха - левовата равностойност на 15 евро на хектар."" ============================================================= Взеха от малките и ги разпределиха пак на големите.Грижат се за Малките земеделци.Браво Пример: До 500дка по мярка 13.2 -6850лв По новата ставка - 2925лв. При Големите 15000дка: - стара ставка 50000лв. Нова Ставка-88000лв. Бюджет минала година НР1-64 000 000 НР2-22 000 000 Тази година НР1-75 000 000 НР2 -11 000 000 източник - Петър Гаванозов ============================================================ ИЗвод: Бюджета по мярката си остава същия, като на малките (до 500 дка) субсидията за 13.2 се намалява на половина, а на големите (над 1000дка) се увеличава двойно. От 3 на 6лв на дка!!!
 • З
  При Танева все ни оорязват, но това е така, защото всички браншовици са гъзолизци и никой не се е съпротивил. Един протест не е имало при Танева. Ако някой се опита да организира протест, гъзолизците веднага дават интервюта и се изказват против исканията за протест🤮🤮🤮
  • G
   А Вие в коя асоциация членувате ? Георги Василев
 • з
  Колеги някой знае ли какво става с това НР 2, ще ни компенсират ли в крайна сметка както обеща тая министърка или пак ще ни карат да се хващаме за палците!
  • P
   Моля, редакцията на Агри.бг , да отправи запитване към Министерството, относно голямо орязване по НР2? Защо не доплатиха на останалите в списъка землища, в наредбата е записано - до 50 ха - 70 евро! Платени са 30 евро/ха, та къде са останалите 40 евро/ха за останалите в списъка землища по НР?
 • P
  "Уважаема г-жо Танева, необлагодетелстваните райони по мярка НР2, са най-бедните региони в страната. Долу в равнините, покрай реките и крайбрежието на морето, където няма доплащане за необлагодетелствани райони НР, добивите и без субсидиите са достатъчни, за да се занимават хората и със земеделие. Горе в планините, където са по мярка НР1, не пипате доплащанията, което е добре. Миналата 2019 година направихте НР2 за всички по 3€ на дка! С това си действие орязахте наполовина субсидията по тази мярка на всички малки земеделци (до 500 дка), а на всички големи (над 1000дка) я удвоихте – от 1.5€ на 3€ на дка. Давам пример - за 500 дка по мярка 13.2 – 6 850лв, но с новата ставка – 2 925 лв. При големите 15 000дка: - стара ставка 50 000лв, а нова ставка- 88 000 лв. Бюджетът минала година по НР1 беше 64 милиона лева, а за НР2- 22 млн. лв. Тази година НР1-75 млн. лв. НР2 -11 млн. лв. Голям процент от най-бедната част на страната ни Северозападния регион беше подпомагана по мярката НР2. С премахването на част от землищата вие обричате жителите и на още по-голяма нищета. Да, скоро заявихте, че новата мярка НР3, ще компенсира частично премахването на НР2. Кога ще стане това и до колко ще бъде компенсирана - засега е напълно неизвестно! Та оставяме това решение за в бъдещето! Към настоящия момент, сега вие приравнявате районите по НР2 с плодородните, огромни равни полета в зърнопроизводителните райони на страната ни. Ще опиша проблема за нашия регион – Ловеч. Първо: Премахвате всички населени места на общината и областта от мярката НР2. С бърз поглед от сателитите около земята (seu.dfz.bg) се вижда, че и със сегашното подпомагане повече от половината земи в град Ловеч (същото се отнася и за премахнатите села от общината) не се обработват. Добри за земеделие са единствено земите на север от града и там наистина не отговарят на определението за необлагодетелстван район и няма нужда от подпомагане по НР2. Всичко друго на изток, запад и юг от града пустее, въпреки че все още се води ниви по НТП. Тия „ниви“ не се обработват по няколко причини: 1. Малки или труднодостъпни парцели; 2. Наклонени терени, слаба, тънка или камениста почва; 3. Голяма надморска височина – над 200 метра; Въпреки че до сега имаше подпомагане по НР2! Което като земя можеше и си струва да се обработва е разорано и се работи от години. Останалото запустява и се захрастява. Премахването на землището на град Ловеч (и селата от общината) не отговарят на изискванията на чл. 32 на Регламент (ЕС) № 1305/2013. Над 60% от землището отговаря на критериите на Приложение III за район с природни ограничения на Регламента! На фона на всички тия пустеещи земи и напускането на голяма част от работоспособните хора в региона, вие премахвате подпомагането и по НР2?! Друг важен фактор за изоставянето и запустяването на регионите по НР2, какъвто е Ловешката община и целия Северозапад на страната, е неприлагането на сега действащия ЗСПЗЗ. Какво имам предвид: Голяма част от земите с НТП нива, овощна градина, лозе в региона не са достатъчно атрактивни за земеделие чрез почвобработка, но са прекрасни за използването им като пасища от животновъдите. Пасищата за животните са недостатъчни в цялата страна. Животновъдството в България е недофинасирано, за сметка на зърнопроизводството което всяка година записва нови рекорди в добиви и износ. Тия изоставени имоти (с НТП различно от ПМЛ) могат да се комасират и обработват по чл. 37 в на ЗСПЗЗ, но тъй като не са достатъчно рентабилни, зърнопроизводителите не ги интересуват. Не са интересни и за животновъдите и за другите земеделци, да се наемат като ниви, защото наемите или плащанията като „бели петна“, са като за добрите земи в региона. А те на практика не стават за земеделие, затова и са изоставени! Тези земи с НТП, различно от ПМЛ (пасища, мери и ливади), са атрактивни за пасища на животновъдите и могат да се включват в споразумения по чл.37ж на ЗСПЗЗ, съгласно §2ж на Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ. Въпреки че ЗСПЗЗ чрез §2ж на допълнителните разпоредби позволява включването в масиви за комасиране на пасища, комисиите по чл. 37ж не го прилагат по Ваши на МЗХ указания! Един път махате НР2, втори път не ни позволявате да ползваме (поддържаме/заявяваме за субсидии) изоставени и захрастени имоти с НТП, различно от ПМЛ съгласно §2ж на ЗСПЗЗ. С тези си действия обричате Севрозапада и град Ловеч да е най-бедният регион на България, да е с най-голям процент пустеещи и изоставени земи, да има недофинсиране на пасищно животновъдство, тъй като не може да ползва/поддържа/заявява за субсидии изоставените и захрастени имоти с НТП различно от ПМЛ. Никъде в Европа няма толкова изоставени и захрастени обработваеми земи, както в България! Едни от причините за това са погрешната политика на подпомагане на пасищното животновъдство и до скоро изобщо липсващата нормативна уредба!". Това бе материял изпратен и на agri.bg
 • Н
  Какво стана след обсъждането? Стига с тези промени! Ще затрият стопанствата заради глупост
  • П
   Обсъждането продължава до Трифон зарезан. За сега няма проявен интерес и разумни мнения. Значи сме съгласни с поредния бисер от творчеството на управлението
 • P
  Миналата година по това време тихомълком прекараха промените и намалиха НР2 от 7€ на 6лв. В Момента тече обществено обсъждане с ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на Министъра за пълното премахване на НР2 от половината сегашни землища. АГРИ.бг вчера ни го съобщава като решен факт, а това не е така! Все още можем да се защитим и да се обосновем, да не бъдат така жестоко орязвани, най-необлагодетелстваните раойни в БГ. Половината региони с НР2 ни приравняват със Златна Добруджа и Тракия по добиви, площи, наклони и качество на земята. Тази промяна ще допринесе за добувинето на Северозападна България и другите полупланински райони в страната. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4897
 • M
  Потърпевш съм .Мислех ,че има грешка, а то рязане наполовина...

Можете да добавите до максимум 4 снимки към една тема. Разрешени формати: jpg,jpeg,png. Минимален размер: 300х150

Редакцията на Agri.bg не носи отговорност за коментарите и призвовава потребителите да спазват Условията за ползване на сайта

натура 2000

Здравейте някой знае ли какво става с плащанията по натура 2000

161 0

качиха новия слой

качиха новия слой в seu.dfz.bg

249 0

Млад фермер

Здравейте, за регистриране на млад фермер какви документи трябват?

195 0

Регистрация за земеделски производител

К: Можеш първо да засадиш и после регистрация,за нови може по всяко време на годината.От ден...

290 2