Екологията превзема политиката на Европа - Agri.bg
Политика

10.01.2020

Екологията превзема политиката на Европа

Австрия е с амбицията на първенец - работи за постигането на въглеродна неутралност до 2040г

2019 г. в селското стопанство: Малинопроизводство - Agri.bg
Земеделие

29.12.2019

2019 г. в селското стопанство: Малинопроизводство

Климатичните промени налагат да има отделна мярка по ПРСР за подкрепа на сектор „Плодове и зеленчуци“, казва Божидар Петков

2019 г. в селското стопанство: Оранжерийно производство - Agri.bg

2019 г. в селското стопанство: Оранжерийно производство

Обратно начисляване на ДДС в зеленчукопроизводството ще изсветли сектора, казва Атанас Кунчев

2019 г. в селското стопанство: Биопроизводството - Agri.bg
Еко/Био

23.12.2019

2019 г. в селското стопанство: Биопроизводството

Осигурени са 40 млн. евро допълнителен бюджет по мярка 11 от ПРСР за следващите три години

AgriАнализ: Какво наистина се променя в Наредбата за биологичното производство? - Agri.bg

AgriАнализ: Какво наистина се променя в Наредбата за биологичното производство?

Оказва се, че бенефициентите по мярка 11 трябва поне веднъж през петте години, през които получават подпомагане, да покажат пред ДФЗ, че произвеждат биологична продукция

AgriАнализ: Докъде я докарахме реално със SWOT анализа за земеделие? - Agri.bg

AgriАнализ: Докъде я докарахме реално със SWOT анализа за земеделие?

Анализът провокира редица емоции в земеделските стопани, част от които негативни