AgriАнализ: Какво наистина се променя в Наредбата за биологичното производство? - Agri.bg

AgriАнализ: Какво наистина се променя в Наредбата за биологичното производство?

Оказва се, че бенефициентите по мярка 11 трябва поне веднъж през петте години, през които получават подпомагане, да покажат пред ДФЗ, че произвеждат биологична продукция

AgriАнализ: Докъде я докарахме реално със SWOT анализа за земеделие? - Agri.bg

AgriАнализ: Докъде я докарахме реално със SWOT анализа за земеделие?

Анализът провокира редица емоции в земеделските стопани, част от които негативни

Африканската чума: Кой сгреши, къде, защо? - Agri.bg

Африканската чума: Кой сгреши, къде, защо?

Ключът към подкрепата на фермерите за мерките срещу чумата е във финансовите компенсации

Анализ: Защо стопани крият свинете си? - Agri.bg

Анализ: Защо стопани крият свинете си?

Важно е да се осигурят навреме средства за достъпно ветеринарно обслужване

AgriАнализ: Какво защитава България пред Европа в агросектора?   - Agri.bg

AgriАнализ: Какво защитава България пред Европа в агросектора?  

Изказванията на министър Танева, комисар Хоган и германския земеделски министър показват как Европа все още няма единност за редица важни въпроси 

AgriАнализ: Кога ще се поднови работата по ОСП в Брюксел? - Agri.bg

AgriАнализ: Кога ще се поднови работата по ОСП в Брюксел?

Как ще се структурира властта в столицата на Европа след европейските избори?

AgriАнализ: Кой и кого представлява, когато се вземат решения за ПРСР? - Agri.bg

AgriАнализ: Кой и кого представлява, когато се вземат решения за ПРСР?

Провокирани от приетото на 29 април 2019 г. Постановление на министерския съвет за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 20...

Етерично-маслените култури:  Саморегулацията в сектора изглежда  единственото възможно решение - Agri.bg

Етерично-маслените култури: Саморегулацията в сектора изглежда единственото възможно решение

Розоберът започна. Дали тази година ще се повторят резултатите от миналата?

AgriАнализ: Има ли смисъл да пишем закони, които не се спазват? - Agri.bg

AgriАнализ: Има ли смисъл да пишем закони, които не се спазват?

Кой ще взима решенията, важни за земеделските производители в новия програмен период?

AgriАнализ: Има ли визия за сектор „Плодове и зеленчуци“? - Agri.bg

AgriАнализ: Има ли визия за сектор „Плодове и зеленчуци“?

Или какво правят румънците с инструмента de minimis

AgriАнализ: Оставки. И какво от това? - Agri.bg

AgriАнализ: Оставки. И какво от това?

Очаквана ли беше рокадата на върха в земеделското министерство и какви са задачите пред Десислава Танева

Анализ: Търси се мост между проблемите на фермерите и субсидиите от Европа - Agri.bg

Анализ: Търси се мост между проблемите на фермерите и субсидиите от Европа

Проблемите на всеки отделен бранш трябва сега да влязат в бъдещия стратегически план по ОСП

Какво се случва в биопроизводството у нас? - Agri.bg

Какво се случва в биопроизводството у нас?

В Европа биоплощите се увеличават, при нас – спадат