Възможно ли е изплащането на Украинската помощ, предназначена за земеделските стопани, да се забави? И има ли проблем с нейното изплащане?

Вероятно отговорът и на двата въпроса е положителен, но за момента остава хипотетичен.

Какво знаем?

През месец март 2024 г. Европейската комисия (ЕК) одобри две схеми за България, съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход.

Едната от тях е „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ в размер на до 170 млн. лева и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ в размер на до 120 млн. лв.

Приемът по двете схеми стартира на 20 март, а срокът за изплащането на парите, по информация, получена от Държавен фонд “Земеделие”, е до 22 април 2024 г.

Всичко на практика изглеждаше спокойно в земеделските среди, докато през изминалата седмица не започна да се говори за това, че в бюджета на ДФЗ няма достатъчно средства и има реална невъзможност за изплащането на сумите по Украинската помощ.

В мотивите си за отстраняване на служебния министър на земеделието Кирил Вътев служебният премиер Димитър Главчев пише в искането си до президента "без да се стигне до необходимите законодателни и управленски решения с нужната финансова обезпеченост, като например украинската помощ за земеделските стопани за 2024 г.". Именно с това се затвърди и подозрението - пари за Украинската помощ или няма, или не всички са напълно налични. 

В крайна сметка от Българската аграрна камара решиха да поставят въпроса ребром и изпратиха писмо до властта. В него от Камарата посочват, че няма да допуснат страховете на земеделските производители да бъдат използвани за политически цели.

Европа за Украинската помощ

Иначе към момента срокът за прилагане на Украинската помощ е 30 юни 2024 г. 

Европа обаче предложи удължаване на схемата. Това от своя страна би позволило на държавите членки да продължат да предоставят помощ в ограничен размер на земеделските стопани, когато е необходимо. На второ място би гарантирало, че мерките за подпомагане при криза се прилагат ефективно. 

Мотивите на Брюксел са, че войната на Русия срещу Украйна и нейните преки и косвени последици създадоха значителна икономическа несигурност. Това наруши търговските потоци и веригите на доставки, както и неочаквано повиши цените – на природния газ, електроенергията и на много други производствени фактори и суровини и основни стоки.